Skip to content
Home » Windows 10 0X80004005 | 0X80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0X80004005를 수정하는 방법 최근 답변 216개

Windows 10 0X80004005 | 0X80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0X80004005를 수정하는 방법 최근 답변 216개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “windows 10 0x80004005 – 0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 How to Fix Your Computer 이(가) 작성한 기사에는 조회수 126,965회 및 좋아요 557개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

windows 10 0x80004005 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법 – windows 10 0x80004005 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

0x80004005 Fixed Windows 10 / 8 / 7 | How to fix Error 0x80004005 while Sharing Folder or Files
[ New ] Animated Search Engine – https://www.hows.tech/p/beautify-your-computer.html [ You’ll Love it ]0x80004005 unspecified error and error is usually seen when a user can not access the shared folders, drives, virtual machines, and the Windows update can not be installed. To resolve this issue depends on where and how the error messages and guilt comes not tell you precisely what the real problem is that, even in Microsoft’s book, which is defined as \”Unspecified Error\”.
With the help of this guide, you should be able to solve the problem. He created a solution that works for a variety of scenarios and put them in this position. Please see titles below, and then use a solution that can be applied for your scenario.
Usually, there is a registry key that is causing the problem.
Hold down the Windows key and press R. Type regedit and click OK
#0x80004005 #Error #Sharing

windows 10 0x80004005 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Khắc phục lỗi 0x80004005 – Microsoft Support

Điều này áp dụng cho Adobe Flash Player trong Internet Explorer trong Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 20212 R2, Windows 10 và …

+ 여기에 더 보기

Source: support.microsoft.com

Date Published: 2/26/2021

View: 9499

Cách khắc phục mã lỗi 0x80004005 – QuanTriMang.com

Lỗi này thường liên quan đến Windows Update, nhưng nó cũng có thể được bắt nguồn từ việc di chuyển hoặc đổi tên file và thư mục, thông báo …

+ 여기에 자세히 보기

Source: quantrimang.com

Date Published: 4/1/2022

View: 1595

Cách sửa lỗi 0x80004005 trên Windows 10/11 – TroGiupNhanh

Nguyên nhân gây ra lỗi 0x80004005 · Thiếu tệp Dpcdll.dll. · Tệp hệ thống bị hỏng.w · Sự cố với Windows Update. · Trong khi giải nén các tập tin hoặc …

+ 여기를 클릭

Source: trogiupnhanh.com

Date Published: 9/6/2022

View: 92

Sửa lỗi Windows Update 0x80004005 trên Windows 10

Lỗi cập nhật Windows 0x80004005 · 1]Thay thế dpcdll.dllfile. Các dpcdll. · 2]Sử dụng Trình gỡ rối Windows Update.

+ 여기에 보기

Source: windows789.com

Date Published: 11/12/2022

View: 5172

Sửa lỗi mã lỗi 0x80004005 – Thủ thuật máy tính

Windows 10 chính thức được phát hành vào nửa sau của năm 2015, và gần đây mới cập …

+ 여기에 더 보기

Source: thuthuatmaytinh.vn

Date Published: 7/17/2021

View: 5926

7 tuyệt chiêu sửa lỗi error 0x80004005 chuẩn không cần chỉnh

Vì vậy việc sửa lỗi là bắt buộc, bạn có thể tham khảo thêm Trung tâm lỗi Windows 10 để khắc phục nhé. Lỗi 0x80004005: là lỗi có thể xuất …

+ 여기를 클릭

Source: ghiencongnghe.info

Date Published: 5/8/2022

View: 8694

Cách sửa mã lỗi 0x80004005 trên Windows – Sao Hải Vương

Microsoft gọi Error Code 0x80004005 là một lỗi Không xác định vì nó không cho bạn biết sự cố thực sự và có thể xảy ra trong nhiều tình huống …

+ 여기에 표시

Source: saohaivuong.com

Date Published: 7/14/2021

View: 1178

Lỗi 0x80004005 thường thấy trên máy tính Windows 10

Cách sửa mã lỗi 0x80004005 · Chạy Trình gỡ rối tự động · Xóa mọi thứ trong thư mục tải xuống · Chạy Windows Update · Xóa các tệp tạm thời · Tắt thông báo thư Outlook …

+ 여기에 보기

Source: geekmindset.net

Date Published: 4/10/2022

View: 1672

How to Fix Error Code 0x80004005 – Lifewire

Run the Windows Update troubleshooter. · Delete everything in the Windows Update download folder. · Run Windows Update. · Delete temporary files.

+ 여기에 표시

Source: www.lifewire.com

Date Published: 10/14/2022

View: 8375

주제와 관련된 이미지 windows 10 0x80004005

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법
0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법

주제에 대한 기사 평가 windows 10 0x80004005

 • Author: How to Fix Your Computer
 • Views: 조회수 126,965회
 • Likes: 좋아요 557개
 • Date Published: 2019. 12. 19.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=XawNN1tk7qM

Khắc phục lỗi 0x80004005

Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật để xử lý các lỗ hổng trong Adobe Player trong Internet Explorer và Microsoft Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản cập nhật ngay lập tức bằng cách đi tới Cập nhật & bảo mật trên PC của mình. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & bảo mật > Kiểm tra bản cập nhật.

Cách khắc phục mã lỗi 0x80004005

Mã lỗi 0x80004005 là một loại lỗi Windows không xác định, có nguyên nhân liên quan đến một số vấn đề khác nhau. Lỗi này thường liên quan đến Windows Update, nhưng nó cũng có thể được bắt nguồn từ việc di chuyển hoặc đổi tên file và thư mục, thông báo Windows từ các chương trình cụ thể, thậm chí khi làm việc với những file và thư mục nén.

Mã lỗi 0x80004005 xuất hiện như thế nào?

Mã lỗi 0x80004005 là một lỗi không xác định có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau. Đôi khi, nó xuất hiện một mình. Những lần khác, mã 0x80004005 sẽ xuất hiện cùng với thông báo lỗi dài hơn.

Khi mã lỗi 0x80004005 xảy ra, bạn sẽ thường thấy thông báo như sau:

Error Code 0x80004005 Unspecified error

Mẹo: Nếu thông báo lỗi của bạn chứa nhiều nội dung, chứ không chỉ có mã lỗi, phần văn bản bổ sung đó có thể hữu ích trong việc thu hẹp nguyên nhân gây ra vấn đề. Hãy thử tìm kiếm Google bằng phần văn bản đó, thay vì chỉ sử dụng mã lỗi 0x80004005.

Nguyên nhân gây ra mã lỗi 0x80004005 là gì?

Mã lỗi 0x80004005 là lỗi Windows không xác định thường xảy ra khi bạn cố truy cập các thư mục hoặc ổ được chia sẻ, khi bạn sử dụng một chương trình cụ thể hoặc lúc bạn gặp sự cố khi cài đặt các bản cập nhật Windows.

Dưới đây là các nguyên nhân phổ biến nhất của mã lỗi 0x80004005:

Sự cố với Windows Update

Sự cố với các file hoặc thư mục được chia sẻ

Sự cố thông báo của Windows

Sự cố mở hoặc giải nén các file và thư mục nén

Cách sửa mã lỗi 0x80004005

Vì đây là một lỗi không xác định, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra nó. Nếu bạn nhận thấy điều đó xảy ra bất cứ khi nào bạn sử dụng một chương trình cụ thể, như Microsoft Outlook hoặc ứng dụng trích xuất file, điều đó có thể giúp bạn thu hẹp những phương án khắc phục cụ thể có thể áp dụng. Nếu không, bạn sẽ phải trải qua từng bước sau đây theo thứ tự.

1. Chạy Windows Update troubleshooter: Lỗi này có thể được gây ra khi Windows Update tự động bị lỗi hoặc khi các file được tải xuống bởi Windows Update bị hỏng. Cách khắc phục đơn giản nhất và điều đầu tiên bạn nên thử là chạy trình khắc phục sự cố tự động.

Để truy cập trình khắc phục sự cố này, hãy nhập “troubleshoot” vào trường tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Windows Update > Run the troubleshooter. Khi trình khắc phục sự cố đang chạy, hãy làm theo lời nhắc trên màn hình.

2. Xóa mọi thứ trong thư mục tải xuống Windows Update: Nếu trình khắc phục sự cố tự động không khắc phục được sự cố của bạn, hãy mở File Explorer và điều hướng đến C:\Windows\SoftwareDistribution\Download. Khi thư mục đó mở, hãy chọn những nội dung cần xóa.

3. Chạy Windows Update: Nếu sự cố của bạn liên quan đến Windows Update, bạn có thể phải hoàn tất tải xuống và cài đặt các bản cập nhật để thực hiện xong việc sửa lỗi. Sau khi chạy trình khắc phục sự cố và xóa thủ công các file khỏi thư mục Windows Update của bạn, hãy thử chạy lại Windows Update.

4. Xóa các file tạm thời có khả năng bị hỏng: Trong một số trường hợp, một file tạm thời bị hỏng sẽ gây ra mã lỗi này. Khi điều đó xảy ra, cách khắc phục đơn giản nhất là chỉ cần xóa các file tạm thời của bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua công cụ dọn dẹp ổ đĩa Windows Disk Cleanup hoặc bạn có thể thực hiện thủ công, bằng cách nhập “%temp%” vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Với thư mục tạm thời mở trong File Explorer, chọn mọi thứ và xóa chúng.

5. Vô hiệu hóa tính năng thông báo thư mới của Outlook: Microsoft Outlook là một chương trình thường được liên kết với mã lỗi này. Cụ thể, mã lỗi thường được tạo khi bạn nhận thư mới và Outlook thông báo điều đó cho bạn. Nếu đang sử dụng Outlook, bạn nên thử tắt tính năng này. Nếu điều đó khắc phục vấn đề của bạn, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc tắt tính năng hoặc chuyển sang một chương trình email miễn phí khác.

6. Vô hiệu hóa phần mềm diệt virus: Nếu bạn gặp mã lỗi 0x80004005 khi sử dụng Microsoft Outlook và việc tắt thông báo không có ích, việc tạm vô hiệu hóa phần mềm diệt virus đôi khi sẽ khắc phục sự cố. Điều này là do phần mềm diệt virus phát hiện không chính xác vấn đề liên quan đến ứng dụng Microsoft Outlook.

Quantrimang.com có hướng dẫn để vô hiệu hóa Windows Defender và gỡ bỏ Norton Antivirus. Nếu bạn sử dụng một phần mềm diệt virus khác và bạn không thể tìm ra cách vô hiệu hóa nó, hãy liên hệ với nhà phát triển.

Mẹo: Kiểm tra danh sách các phần mềm diệt virus miễn phí mà Quantrimang.com đã gợi ý để tìm lựa chọn thay thế, nếu việc vô hiệu hóa công cụ diệt virus dường như khắc phục được sự cố của bạn. Lưu ý việc vô hiệu hóa phần mềm diệt virus có thể khiến hệ thống của bạn dễ bị tấn công và bạn có thể tìm thấy một tùy chọn miễn phí khác hoạt động mà không gây ra lỗi 0x80004005.

7. Hãy thử một chương trình giải nén khác: Mã lỗi 0x80004005 đôi khi bắt nguồn từ phần mềm giải nén file. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy mã lỗi xuất hiện, khi cố gắng giải nén hoặc mở các file nén, như file .zip và .rar.

Cách khắc phục này rất đơn giản, nhưng nó chỉ hoạt động nếu bạn thấy lỗi này khi tương tác với các file nén. Nếu đó là trường hợp bạn gặp phải, hãy tải xuống và cài đặt một chương trình giải nén thay thế và thử sử dụng nó.

8. Đăng ký lại jdscript.dll và vbscript.dll: Nếu bạn vẫn thấy lỗi 0x80004005 xuất hiện lúc cố gắng giải nén các file, sau khi thử một số chương trình khác thay thế, việc thử đăng ký lại hai Dynamic Link Library (DLL) có thể giúp ích. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần mở Command Prompt với quyền admin.

Nhấn phím Windows + R để mở hộp Run, nhập “cmd”, nhấn Ctrl + Shift + Enter và chọn Yes nếu được nhắc. Khi Command Prompt mở, nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter :

regsvr32 jscript.dll

Sau đó nhập lệnh sau và nhấn Enter :

regsvr32 vbscript.dll

9. Thêm một key vào Windows Registry: Nếu bạn nghi ngờ bạn đang gặp lỗi 0x80004005 khi sao chép hoặc di chuyển file, hãy mở regedit và điều hướng đến HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.

Nếu bạn có hệ thống 32 bit: Tạo giá trị DWORD mới có tên LocalAccountTokenFilterPolicy

Nếu bạn có hệ thống 64 bit: Tạo giá trị QWORD (64-bit) được gọi là LocalAccountTokenFilterPolicy

Trong cả hai trường hợp, đặt giá trị thành 1 (on), sau đó chọn OK. Tiếp theo đó, bạn sẽ phải khởi động lại máy tính của mình để xem sự cố đã được khắc phục chưa.

Cảnh báo: Hãy cẩn thận khi làm việc với Windows Registry. Đừng xóa hoặc thay đổi bất cứ điều gì trừ khi bạn biết chắc mình đang làm gì.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Sửa lỗi Windows Update 0x80004005 trên Windows 10

Microsoft thường xuyên liên tục cập nhật các phiên bản hệ điều hành Windows được hỗ trợ của mình để làm cho nó tốt hơn và bảo vệ nó khỏi các loại lỗ hổng bảo mật khác nhau. Việc đẩy các bản sửa lỗi cho hàng tỷ thiết bị Windows đang hoạt động mọi lúc mọi nơi không phải là một miếng bánh. Điều này yêu cầu một mô-đun phân phối Windows Update phức tạp. Sự phức tạp làm phát sinh các lỗi như mã lỗi 0x80004005.

Đã xảy ra sự cố khi cài đặt một số bản cập nhật, nhưng chúng tôi sẽ thử lại sau. Nếu bạn vẫn thấy thông báo này và muốn tìm kiếm trên web hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thông tin, điều này có thể hữu ích: 0x80004005.

Lỗi này là do sự cố khi tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật. Chúng tôi sẽ kiểm tra làm thế nào để loại bỏ vấn đề này trong bài viết này ngày hôm nay.

Lỗi cập nhật Windows 0x80004005

Chúng tôi sẽ thực hiện các bản sửa lỗi tiềm năng sau để loại bỏ lỗi 0x80004005 cho Windows Updates-

Thay thế cái dpcdll.dll tập tin. Sử dụng Trình gỡ rối Windows Update. Đặt lại các thư mục liên quan đến Windows Update. Tải xuống bản cập nhật theo cách thủ công.

1]Thay thế dpcdll.dllfile

Các dpcdll.dll tệp nằm trên đường dẫn này-

Đối với x86: C: Windows System32.

Đối với x64: C: Windows SysWOW64.

Bạn phải thay thế tệp hệ thống này. Để làm được điều đó, bạn cần phải có một bản sao của nó dpcdll.dll từ máy tính khác có cùng số phiên bản tệp.

Sau đó, bạn cần phải khởi động vào Safe Mode. Sau đó, điều hướng đến đường dẫn được đề cập ở trên và thay thế tệp bằng Ổ USB hoặc các thiết bị lưu trữ bên ngoài khác.

Tiếp theo, mở Command Prompt bằng cách tìm kiếm cmd trong hộp tìm kiếm Cortana và chạy nó với đặc quyền cấp Quản trị viên.

Nhập lệnh sau và nhấn phím Enter-

regsvr32 dpcdll.dll

Khởi động lại máy tính của bạn để các thay đổi có hiệu lực.

2]Sử dụng Trình gỡ rối Windows Update

Bạn có thể chạy Trình gỡ rối Windows Update và cả của Microsoft Trình khắc phục sự cố cập nhật Windows trực tuyến và kiểm tra xem đó có phải là bất kỳ trợ giúp nào trong việc khắc phục bất kỳ sự cố nào của bạn không.

3]Đặt lại các thư mục liên quan đến Windows Update

Bạn cần xóa nội dung của Thư mục SoftwareDistribution & đặt lại thư mục Catroot2.

4]Tải xuống bản cập nhật theo cách thủ công

Nếu đó không phải là bản cập nhật tính năng và chỉ là bản cập nhật tích lũy, bạn có thể tải xuống và cài đặt Windows Update theo cách thủ công. Để tìm bản cập nhật nào không thành công, hãy làm theo các bước:

Đi tới Cài đặt> Update and Security> Xem lịch sử cập nhật

Kiểm tra xem bản cập nhật cụ thể nào không thành công. Các bản cập nhật không cài đặt được sẽ hiển thị Không thành công trong cột Trạng thái.

Tiếp theo, đi tới Trung tâm Tải xuống của Microsoftvà tìm kiếm bản cập nhật đó bằng số KB.

Sau khi bạn tìm thấy nó, hãy tải xuống và cài đặt nó theo cách thủ công.

Bạn đã có thể sử dụng Danh mục Microsoft Update, một dịch vụ của Microsoft cung cấp danh sách các bản cập nhật phần mềm có thể được phân phối qua mạng công ty. Sử dụng Danh mục Microsoft Update có thể chứng minh là một vị trí duy nhất để tìm các bản cập nhật phần mềm, trình điều khiển và hotfix của Microsoft.

Hi vọng điêu nay co ich.

7 tuyệt chiêu sửa lỗi error 0x80004005 chuẩn không cần chỉnh

Khi lỗi này xảy ra, một cửa sổ hộp thoại xuất hiện với nội dung: An unexpected error is keeping you from renaming (or copying or deleting) the folder. Điều này nghĩa là có một lỗi không mong muốn đã xảy ra nên bạn không thể đổi tên (hoặc sao chép hoặc xóa) thư mục được. Cùng ngâm cứu 7 tuyệt chiêu sửa lỗi error 0x80004005 ngay dưới đây cùng GhienCongNghe nhé.

File Explorer đóng vai trò rất quan trọng đối với hầu hết mọi thao tác bạn đang thực hiện trên máy tính của mình. Vì vậy việc sửa lỗi là bắt buộc, bạn có thể tham khảo thêm Trung tâm lỗi Windows 10 để khắc phục nhé.

Lỗi 0x80004005: là lỗi có thể xuất hiện khi người dùng khi đổi tên, xóa hoặc giải nén thư mục trong File Explorer. Khi đó sẽ xuất hiện một hộp thoại với nội dung: An unexpected error is keeping you from renaming (or copying or deleting) the folder

Nếu hộp thoại thông báo lỗi đó có xuất hiện trên màn hình của bạn, xin chúc mừng, bạn đã tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Dưới đây là một số giải pháp có thể khắc phục lỗi không xác định 0x80004005 trong Windows.

Xem thêm:

7 cách sửa lỗi Error 0x80004005

1. Sử dụng File and Folder Troubleshooter

File and Folder Troubleshooter của Microsoft có thể hữu ích cho việc sửa Lỗi 0x80004005. Troubleshooter có thể sử dụng để sửa lỗi hệ thống liên quan đến sao chép, xóa và chỉnh sửa tiêu đề thư mục và file.

Đây là cách bạn có thể mở File and Folder Troubleshooter trong Windows:

Đầu tiên, mở trang web này trong trình duyệt của bạn.

Nhấn nút Download trên trang đó để tải xuống.

trên trang đó để tải xuống. Sau đó, mở File and Folder Troubleshooter từ thư mục bạn đã lưu về.

từ thư mục bạn đã lưu về. Nhấp vào Advance và chọn tùy chọn Apply repairs automatically được hiển thị ngay bên dưới.

và chọn tùy chọn được hiển thị ngay bên dưới. Sau đó nhấn nút Next .

. Chọn một trong các tùy chọn được hiển thị trong ảnh minh họa bên dưới, rồi nhấn nút Next.

2. Sử dụng System File Checker Scan

Lỗi Error 0x80004005 có thể do hệ thống file gặp sự cố. Do đó, System File Checker Scan, một công cụ sửa chữa hệ thống file bị hỏng, có thể giải quyết được lỗi này.

Bạn có thể sử dụng SFC trong Windows như sau:

Mở Command Prompt với tư cách admin bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + X và chọn Command Prompt (Admin).

với tư cách admin bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + X và chọn Đầu tiên, nhập DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth để khởi chạy Deployment Image Servicing and Management trong Windows.

trong Windows. Sau đó, chạy SFC scan bằng cách nhập sfc /scannow vào Prompt và nhấn Return .

. Quá trình quét SFC có thể mất khoảng 20-30 phút để hoàn thành. Khởi động lại thiết bị của bạn nếu quá trình quét sửa được file.

3. Nhận quyền sở hữu thư mục

Lỗi Error 0x80004005 có thể bắt nguồn từ vấn đề về quyền sở hữu đối với thư mục hoặc file. Do đó, bạn có thể cần phải có quyền sở hữu thư mục hoặc file đó để có toàn quyền truy cập.

Bạn có thể làm điều đó thông qua điều chỉnh trên Properties của thư mục hoặc file hay bằng chương trình TakeOwnershipEx.Dưới đây là cách bạn có thể sở hữu thư mục hoặc file với TakeOwnershipEx.

Nhấp vào Download TakeOwnership tại trang này để tải tệp ZIP của phần mềm vào một thư mục.

tại trang này để tải tệp ZIP của phần mềm vào một thư mục. Sau đó, mở tệp ZIP và nhấp vào Extract all để giải nén tệp ZIP.

để giải nén tệp ZIP. Mở trình hướng dẫn thiết lập TakeOwnership từ thư mục đã giải nén để cài đặt chương trình.

từ thư mục đã giải nén để cài đặt chương trình. Mở TakeOwnershipEx và nhấn nút Take Ownership .

và nhấn nút . Sau đó, chọn thư mục hoặc file bị lỗi và nhấn nút OK.

4. Sử dụng Clean Boot

Để đảm bảo không có phần mềm xung đột (chẳng hạn như phần mềm chống vi-rút), hãy thử sử dụng chế độ Clean Boot cho máy của bạn.Clean Boot sẽ loại bỏ các chương trình từ bên thứ 3 và giúp máy tính của bạn chạy nhanh hơn. Sau đây là cách thực hiện:

Đầu tiên, mở Run bằng tổ hợp phím Windows + R.

Nhập ‘msconfig’ vào Run và nhấp OK để mở cửa sổ System Information được hiển thị ngay bên dưới.

Chọn tùy chọn Selective startup trên tab General .

trên tab . Bỏ chọn Load startup items .

. Chọn Load system services và Use original boot configuration .

và . Chọn tab Services và làm theo bên dưới.

và làm theo bên dưới. Sau đó chọn Hide all Microsoft services.

Nhấn nút Disable all.

Nhấp vào nút Apply > OK để xác nhận cài đặt mới được chọn.

để xác nhận cài đặt mới được chọn. Nhấn nút Restart trên hộp thoại System Configuration.

Sau đó xóa, đổi tên hoặc giải nén thư mục hoặc file cần thiết sau khi thực hiện các thao tác trên. Bạn có thể khôi phục Windows về cấu hình khởi động tiêu chuẩn thông qua cửa sổ System Configuration.

5. Chỉnh sửa tiêu đề của thư mục bằng Command Prompt

Nếu bạn gặp phải lỗi Không xác định khi xóa thư mục hoặc chỉnh sửa thư mục hoặc tiêu đề file, hãy thử chỉnh sửa tiêu đề của nó thông qua Command Prompt. Nhiều trường hợp xác nhận có thể xóa thư mục được yêu cầu sau khi chỉnh sửa tiêu đề của nó bằng lệnh REN đấy.

Dưới đây là cách bạn có thể thay đổi tiêu đề thư mục bằng Command Prompt:

Đầu tiên, nhập Command Prompt vào ô tìm kiếm của menu Cortana hoặc Start.

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt với tư cách admin.

Điều hướng đến thư mục trong Command Prompt bằng cách nhập cd: theo sau là đường dẫn của nó và nhấn phím enter.

Nhập dir / x và nhấn Return để chuyển thư mục và tiêu đề tệp sang định dạng tên tệp 8.3.

Sau đó nhập Ren 8.3folder tiêu đề thư mục mới trong Lời nhắc với tiêu đề thư mục 8.3 thực tế mà bạn cần chỉnh sửa và tiêu đề mới cho nó. Lệnh đó sẽ đổi tên thư mục hoặc tệp như đã chỉ định.

Sau đó, mở File Explorer và xóa thư mục.

6. Giải nén các tập tin nén bằng phần mềm lưu trữ

Một phương án này để sửa lỗi error 0x80004005 khi giải nén chính là dùng phần mềm lưu trữ, chẳng hạn như ZIP.

Một số trường hợp gặp phải lỗi này khi đang giải nén hoặc sao chép tệp ra khỏi tệp nén.Điều này thường xảy ra khi ZIP, hoặc một định dạng lưu trữ khác, bao gồm mật khẩu. Vì vậy mà Windows không nhận dạng được file lưu trữ được mã hóa.

Để giải quyết sự cố, hãy giải nén tệp nén bằng tiện ích lưu trữ của bên thứ ba, chẳng hạn như 7-Zip. Thêm 7-Zip vào Windows bằng cách nhấp vào Tải xuống trên trang này.

Mở trình hướng dẫn thiết lập của chương trình để cài đặt phần mềm.

Sau đó, bạn có thể giải nén file lưu trữ bằng cách chọn file này trong 7-Zip và nhấn nút Extract .

. Chọn nơi lưu trữ cho thư mục đã giải nén bằng cách nhấn nút…

Nhập mật khẩu của file lưu trữ và nhấn nút OK.

7. Sử dụng một user account khác

Nếu lỗi vẫn còn, hãy thử sử dụng một user account khác. Sự cố này có thể xuất hiện do cài đặt quyền hạn của người dùng. Nếu bạn chưa tạo tài khoản người dùng thứ hai trên máy tính của mình, hãy thêm một tài khoản mới và sau đó kiểm tra xem lỗi còn xảy ra hay không nhé.

Hỏi đáp nhanh về lỗi không xác định trong Windows 10

Lỗi không xác định nghĩa là gì?

Lỗi không xác định là lỗi có thể xuất hiện khi bạn đổi tên, xóa hoặc trích xuất các thư mục trong File Explorer. Khi lỗi xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo: An unexpected error is keeping you from renaming (or copying or deleting) the folder

Làm cách nào để khắc phục lỗi 0x80004005?

Bước đầu tiên được đề xuất, trong trường hợp này, là chạy File and Folder Troubleshooter. Đọc về giải pháp này cụ thể hơn trong hướng dẫn sửa lỗi đầy đủ của GhienCongNghe cho lỗi 0x80004005.

Lỗi file nghĩa là gì?

Nếu bạn thấy thông báo A file error has occurred, điều này có nghĩa là tệp bị sự cố và bạn cần phải sửa chữa. Trong tình huống như vậy, bạn có thể sửa chữa nó theo cách thủ công hoặc nhờ sự trợ giúp của giải pháp khôi phục chuyên nghiệp.

Và trên đây là tổng hợp 7 cách sửa lỗi error0x80004005 khi bạn xóa, đổi tên, sao chép hoặc trích xuất các thư mục và file trong File Explorer từ GhienCongNghe. Lưu ý rằng nó không áp dụng với tất cả các trường hợp xuất hiện mã lỗi 0x80004005 nhé. Like và share bài viết nếu bạn cảm thấy hữu ích và đừng quên để lại comment bên dưới nếu cần giải đáp thêm nha.

Tham khảo windowsreport.com

Cách sửa mã lỗi 0x80004005 trên Windows

Cách sửa mã lỗi 0x80004005 trên Windows

Microsoft gọi Error Code 0x80004005 là một lỗi Không xác định vì nó không cho bạn biết sự cố thực sự và có thể xảy ra trong nhiều tình huống vì những lý do khác nhau. Bạn có thể gặp phải lỗi này chủ yếu khi sử dụng File Explorer hoặc sau khi cập nhật Windows. Điều này cũng do phần mềm chống virus của bên thứ ba đang chặn Windows Product Activation hoặc các file hệ điều hành bị hỏng. Hôm nay, chúng tôi mang đến một hướng dẫn hoàn hảo sẽ hướng dẫn bạn cách sửa mã lỗi 0x80004005 trong hệ thống Windows 10.

Quảng cáo

Cách sửa mã lỗi 0x80004005 trên Windows 10

Lỗi Unspecified xảy ra do nhiều nguyên nhân được tổng hợp và liệt kê bên dưới dành cho độc giả quan trọng của chúng tôi:

Bạn có thể gặp phải lỗi không xác định 0x80004005 khi đổi tên, giải nén hoặc xóa các thư mục trong File Explorer.

trong File Explorer. Sau khi cập nhật Hệ điều hành , đôi khi bạn có thể gặp phải mã lỗi 0x80004005.

, đôi khi bạn có thể gặp phải mã lỗi 0x80004005. Khi bạn gặp sự cố trong khi xem hoặc giải nén một thư mục nén , mã lỗi 0x80004005 của Windows 10 sẽ bật lên trên màn hình.

, mã lỗi 0x80004005 của Windows 10 sẽ bật lên trên màn hình. Bạn sẽ được thông báo với mã lỗi 0x80004005 bất cứ khi nào bạn gặp sự cố với thông báo Windows .

. Lỗi Máy ảo có thể gây ra lỗi Không xác định trong hệ thống Windows.

có thể gây ra lỗi Không xác định trong hệ thống Windows. Thông thường, bạn sẽ gặp phải lỗi Không xác định trong PC chạy Windows 10 khi truy cập Outlook .

. Các file bị hỏng hoặc bị thiếu sẽ kích hoạt mã lỗi 0x80004005 có thể được sửa bằng cách xóa các file tạm thời.

sẽ kích hoạt mã lỗi 0x80004005 có thể được sửa bằng cách xóa các file tạm thời. Mã lỗi 0x80004005 này thường xảy ra trong máy tính Windows XP .

máy tính . Nếu không có quyền thích hợp được cấp cho các file hoặc thư mục được truy cập, thì nó sẽ dẫn đến lỗi Không xác định trong PC Windows của bạn.

cho các file hoặc thư mục được truy cập, thì nó sẽ dẫn đến lỗi Không xác định trong PC Windows của bạn. Khi bạn cố gắng chia sẻ một thư mục hoặc file qua mạng nhưng không thành công , bạn có thể phải đối mặt với lỗi đã nêu.

Mặc dù Microsoft chưa công bố bất kỳ giải pháp toàn diện nào, nhưng các phương pháp được thảo luận trong bài viết này chắc chắn sẽ giúp bạn thoát khỏi vấn đề tương tự. Vì vậy, hãy tiếp tục đọc!

Phương pháp 1: Xóa các mục nhập tập lệnh Java không hợp lệ thông qua Command Prompt

Phương pháp này là cách đơn giản và nhanh nhất để loại bỏ vấn đề này. Sử dụng các lệnh JavaScript sẽ giúp xóa hệ thống Java Script không hợp lệ có thể đã được tích lũy theo thời gian. Đây là cách bạn có thể làm như vậy:

1. Khởi chạy Command Prompt bằng cách nhập cmd vào thanh tìm kiếm của Windows.

2. Nhập lần lượt các lệnh sau và nhấn Enter :

Regsvr32 jscript.dll Regsvr32 vbscript.dll

3. Chờ các lệnh được thực thi vì điều này sẽ khắc phục được mã lỗi 0x80004005 của Windows 10.

Quảng cáo

Phương pháp 2: Sửa đổi hoặc xóa khóa Windows Registry để sửa lỗi Virtual Machine

Lỗi Không xác định 0x80004005 được kích hoạt thường xuyên nhất, do lỗi Máy ảo (Virtual Machine) và khi truy cập các thư mục được chia sẻ. Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách xóa hoặc sửa đổi các khóa Registry.

2A. Xóa Registry Key bằng hộp thoại Run

1. Khởi động Chạy hộp thoại bằng cách nhấn phím Windows + R với nhau.

Quảng cáo

2. Gõ regedit và bấm OK , như được hiển thị.

3. Bây giờ, điều hướng theo đường dẫn sau:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

Bấm đúp vào HKEY_LOCAL_MACHINE .

. Bây giờ, nhấp đúp vào SOFTWARE.

Nhấp đúp vào Microsoft để mở rộng nó.

để mở rộng nó. Bây giờ, nhấp đúp vào Windows NT > Current Version .

> . Cuối cùng, nhấp đúp vào AppCompatFlags, theo sau là Layers , như được mô tả bên dưới.

4. Nếu bạn tìm thấy key sau , hãy nhấp chuột phải vào nó và Xóa nó:

C:\ProgramFiles\Oracle\VirtualBox\VirtualBox.exe”= “DISABLEUSERCALLBACKEXCEPTION

2B. Sửa đổi giá trị Windows Registry trong Phần mềm chỉnh sửa Windows Registry

Quảng cáo

1. Khởi chạy Registry Editor và điều hướng đến đường dẫn đã cho như đã giải thích trước đó:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

2. Nhấp đúp vào Current Version , sau đó nhấp vào Policies , theo sau là System , như được hiển thị.

3. Trong ngăn bên phải, nhấp chuột phải vào màn hình trống và nhấp vào New thành:

tạo mới DWORD (32-bit) Value với tựa đề LocalAccountTokenFilterPolicy , nếu bạn sử dụng một 32-bit hệ điều hành Windows.

với tựa đề , nếu bạn sử dụng một hệ điều hành Windows. tạo Giá trị QWORD (64-bit) mới có tiêu đề LocalAccountTokenFilterPolicy cho PC Windows 10 64-bit .

4. Đặt Numeric value thành 1 và nhấp vào OK .

Cuối cùng, khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem mã lỗi 0x80004005 của Windows 10 Error Code có được giải quyết hay không.

Phương pháp 3: Giải quyết lỗi cập nhật Windows

Windows 10 đã được ra mắt vào năm 2015 và một bản cập nhật gần đây đã được phát hành để sửa các lỗi và lỗi hiển thị trong đó. Mặc dù có những ưu điểm rõ ràng, bản cập nhật mới này đã dẫn đến nhiều lỗi khác nhau như lỗi Không xác định 0x80004005. Bản cập nhật KB3087040 được phát hành để khắc phục các sự cố liên quan đến bảo mật trong Internet Explorer Flash Player. Nhưng nhiều người dùng đã khiếu nại rằng quá trình cập nhật không thành công và lời nhắc sau được hiển thị trên màn hình có dòng chữ : Systems (KB3087040) – Error 0x80004005

Mã lỗi 0x80004005 gây ra do không cập nhật Windows có thể được khắc phục bằng ba phương pháp sau.

Quảng cáo

3A. Chạy Trình gỡ rối Windows Update

1. Tìm kiếm Control Panel trong thanh tìm kiếm của Windows và khởi chạy nó từ đây.

2. Bây giờ, tìm kiếm Sữa lỗi và nhấp vào nó, như được hiển thị.

3. Bây giờ, nhấp vào tùy chọn Xem tất cả từ bảng điều khiển bên trái, như được mô tả.

4. Từ danh sách đầy đủ các trình sữa lỗi, hãy nhấp vào tùy chọn cập nhật Windows , như được hiển thị.

5. Trong cửa sổ mới, nhấp vào Nâng cao .

6. Chọn hộp được đánh dấu Áp dụng sửa chữa tự động và nhấp vào Tiếp theo .

Quảng cáo

7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình sữa lỗi.

3B. Xóa mọi thứ khỏi thư mục tải xuống

Khi các file được tải xuống từ Windows Update bị hỏng hoặc có lỗi, bạn sẽ gặp phải lỗi Không xác định 0x80004005. Trong trường hợp này, việc xóa các file như vậy sẽ hữu ích.

1. Khởi chạy File Explorer bằng cách nhấp vào tổ hợp phím Windows + E.

2. Điều hướng đến đường dẫn này C:\Windows\SoftwareDistribution\Download.

Lưu ý: Nếu bạn đã tải xuống các file trong một ổ cứng khác , hãy thay thế “C” bằng vị trí ổ cứng tương ứng.

3. Bây giờ, chọn tất cả các tập tin trình bày ở vị trí bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + A phím với nhau và Xóa họ, như minh họa.

Quảng cáo

Quảng cáo

4. Lặp lại tương tự để xóa Thùng rác .

3C. Tải xuống và cài đặt Windows Update theo cách thủ công

Nhiều người dùng gặp phải mã lỗi 0x80004005 và nó có thể dễ dàng khắc phục khi bạn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows theo cách thủ công từ trang web chính thức.

1. Nhấn phím Windows và nhấp vào biểu tượng Cài đặt .

2. Bây giờ, nhấp vào Cập nhật & Bảo mật trong cửa sổ Cài đặt.

3. Kiểm tra xem có bản cập nhật nào đang chờ tải xuống không. Nếu vậy, hãy ghi lại số KB của bản cập nhật.

4. Sau đó, khởi chạy trình duyệt web và nhập tải xuống Microsoft Windows update KBXXXXX . Thay thế XXXXX bằng số KB của bản cập nhật Windows của bạn được ghi chú trong Bước 3 .

Quảng cáo

5. Tải xuống bản cập nhật và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt nó vào hệ thống của bạn.

Phương pháp 4: Giải quyết lỗi không xác định của Microsoft Outlook 0x80004005

Như đã thảo luận trước đó, khi bạn gửi Email qua Microsoft Outlook, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này: Gửi và Nhận được báo cáo lỗi 0x80004005: The operation failed. Cùng với thông báo lỗi này, bạn cũng có thể gặp phải mã lỗi 0x800ccc0d . Điều này xảy ra do tính năng chặn tập lệnh của phần mềm Chống virus hoặc do file đăng ký bị hỏng hoặc bị thiếu. Bạn có thể nhanh chóng khắc phục lỗi này bằng cách làm theo một trong hai phương pháp được thảo luận bên dưới.

4A. Tắt Tường lửa của Windows & Chống virus của bên thứ ba

Lưu ý: Hệ thống không có lá chắn an toàn sẽ dễ bị phần mềm độc hại và vi rút tấn công hơn. Bạn nên cài đặt một chương trình phần mềm chống virus đáng tin cậy.

Để giải quyết lỗi đã báo cáo Gửi và Nhận 0x80004005 trong hệ thống của bạn, bạn nên tắt và / hoặc gỡ cài đặt phần mềm chống virus của bên thứ ba trong hệ thống của mình.

Lưu ý: Các bước có thể khác nhau tùy theo chương trình Chống virus bạn sử dụng. Ở đây, Avast Free Antivirus đã được lấy làm ví dụ.

Tắt chương trình chống virus miễn phí của Avast

Quảng cáo

1. Điều hướng đến icon Avast Antivirus trên Taskbar và nhấp chuột phải vào biểu tượng đó.

2. Nhấp vào tùy chọn Avast shields control , như được hiển thị.

3. Chọn Tạm thời vô hiệu hóa Avast bằng bất kỳ tùy chọn nào đã cho:

Tắt trong 10 phút

Tắt trong 1 giờ

Tắt cho đến khi máy tính được khởi động lại

Vô hiệu hóa vĩnh viễn

Tắt tường lửa của Bộ bảo vệ Windows

1. Khởi chạy Control Panel bằng cách tìm kiếm nó trong thanh tìm kiếm của Windows .

2. Chọn Xem theo> Danh mục , sau đó nhấp vào tùy chọn System and Security

3. Bây giờ, hãy nhấp vào Windows Defender Firewall , như được hiển thị.

Quảng cáo

4. Chọn tùy chọn Bật hoặc tắt Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows từ bảng điều khiển bên trái.

5. Chọn hộp có tiêu đề Tắt tùy chọn Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows (không được khuyến nghị) nhiều lần nếu nó xuất hiện. Tham khảo hình dưới đã cho để rõ ràng.

6. Khởi động lại hệ thống của bạn và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục ngay chưa.

Lưu ý: Bật Tường lửa của Bộ bảo vệ Windows, sau khi lỗi nói trên đã được khắc phục.

Nếu vô hiệu hóa phần mềm chống virus không hữu ích, bạn có thể gỡ cài đặt nó như sau:

Gỡ cài đặt Avast Free Antivirus

1. Mở Avast Free Antivirus trên máy tính Windows của bạn.

Quảng cáo

2. Nhấp vào Menu từ góc trên bên phải.

3. Tại đây, nhấp vào Cài đặt , như mô tả bên dưới.

4. Chọn Chung từ bảng điều khiển bên trái, và bỏ chọn hộp Bật Tự vệ , như được hiển thị.

5. Một lời nhắc sẽ được hiển thị trên màn hình để xác nhận rằng bạn muốn tắt Avast. Do đó, hãy nhấp vào OK để tắt nó và thoát khỏi chương trình.

6. Khởi chạy Control Panel bằng cách tìm kiếm nó trong thanh tìm kiếm của Windows và chọn Chương trình và Tính năng , như được hiển thị.

7. Chọn Avast Free Antivirus và nhấp vào Gỡ cài đặt , như được tô sáng.

8. Tiếp tục bằng cách nhấp vào Có trong lời nhắc xác nhận.

Quảng cáo

Lưu ý: Thời gian thực hiện để gỡ cài đặt chương trình chống virus sẽ khác nhau tùy theo kích thước file của ứng dụng.

4B. Tắt thông báo thư trong Outlook

Nếu mã lỗi không biến mất ngay cả sau khi tắt chương trình chống virus, hãy thử phương pháp thay thế này. Khi bạn tắt tính năng thông báo trong Outlook, có khả năng cao là lỗi 0x80004005 được báo cáo Gửi và Nhận sẽ được giải quyết.

Lưu ý: Phương pháp này sẽ giúp bạn khắc phục các sự cố liên quan đến việc nhận email mới , nhưng nó có thể không khắc phục được các sự cố liên quan đến việc gửi email.

Để tắt Thông báo Thư trong Outlook, hãy làm theo các bước được đề cập bên dưới:

1. Mở tài khoản Outlook và nhấp vào File.

2. Sau đó, nhấp vào Tùy chọn như mô tả bên dưới.

Quảng cáo

3. Chuyển sang tab Thư và bỏ chọn hộp được đánh dấu Display a Desktop Alert , như được đánh dấu trong hình bên dưới.

4. Nhấp vào OK trong lời nhắc xác nhận xuất hiện.

Phương pháp 5: Dọn dẹp các file tạm thời

Khi hệ thống của bạn có file DLL hoặc file đăng ký bị hỏng, bạn sẽ gặp mã lỗi 0x80004005. Dưới đây là cách khắc phục mã lỗi 0x80004005 Lỗi không xác định trong Windows 10:

5A. Dọn dẹp thủ công

1. Điều hướng đến menu Bắt đầu và nhập %temp% .

2. Nhấp vào Mở để điều hướng đến thư mục Temp .

3. Tại đây, chọn tất cả các file và thư mục và nhấp chuột phải.

Quảng cáo

4. Nhấp vào Xóa để xóa tất cả các file tạm thời khỏi hệ thống của bạn.

5. Cuối cùng, chuyển hướng đến Thùng rác và lặp lại Bước 4 để xóa vĩnh viễn các file / thư mục.

5B. Dọn dẹp có hệ thống

1. Gõ Disk Cleanup vào thanh tìm kiếm của Windows và mở nó từ đây.

2. Chọn Ổ cứng (Ví dụ: C ) mà bạn muốn thực hiện dọn dẹp và nhấp vào OK.

3. Đánh dấu vào hộp có tên Temporary Internet Files và sau đó nhấp vào Dọn dẹp file hệ thống .

5C. Xóa các file cũ của Windows

Quảng cáo

C:\Windows\Downloaded Program Files chứa các file được sử dụng bởi các điều khiển ActiveX và Java Applet của Internet Explorer. Khi cùng một tính năng được sử dụng trên một trang web, bạn không cần tải xuống lại, nhưng những tính năng này không được sử dụng nhiều. Chúng chiếm dung lượng ổ cứng và bạn nên xóa chúng định kỳ. Mặc dù hiếm khi như vậy, nhưng nếu bạn có file trong thư mục này, hãy xóa chúng.

1. Điều hướng đến Local Disk (C :)> Windows như trong hình bên dưới.

2. Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục Downloaded Program Files

3. Chọn tất cả các file bằng cách nhấn phím Ctrl + A . Sau đó, nhấp chuột phải và chọn Xóa .

Phương pháp 6: Khắc phục mã lỗi 0x80004005 trên Windows XP

Đọc ở đây để biết thêm về mã lỗi Windows XP và cách khắc phục chúng .

6A: Khởi động Windows XP bằng CD / DVD

Khi bạn cố gắng khởi động máy tính chạy Windows XP và Kích hoạt Sản phẩm Windows (WPA) bị hỏng hoặc bị thiếu, bạn sẽ gặp phải lỗi. Dưới đây là cách sửa mã lỗi 0x80004005 trên hệ thống Windows XP:

Quảng cáo

1. Đặt cài đặt hệ thống của bạn để khởi động từ ổ CD hoặc DVD thay vì hệ thống XP. Bạn có thể làm như vậy bằng cách đọc các hướng dẫn liên quan đến nhà sản xuất PC của bạn.

2. Bây giờ, hãy đưa đĩa CD Windows XP vào hệ thống của bạn một cách cẩn thận và khởi động lại máy tính.

3. Bạn sẽ thấy lời nhắc Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ CD . Vì vậy, hãy nhấn phím bất kỳ.

4. Nhấn phím R khi được nhắc: Để sửa cài đặt Windows XP bằng cách sử dụng Recovery Console, hãy nhấn R.

5. Tiếp theo, nhấn phím 1 để tiếp tục với tùy chọn 1. C:\WINDOWS .

6. Nhập Mật khẩu administrator và nhấn Enter để tiếp tục.

7. Nhập cd C:\WINDOWS\System32 và nhấn Enter.

Quảng cáo

8. Gõ REN File_Name.extension File_Name.old để đổi tên

Wpa.dbl Pidgen.dll Actshell.html Licdll.dll Regwizc.dll Licwmi.dll Wpabaln.exe file

9. Bây giờ, gõ : [Ví dụ, C: ].

10. Nhập cd i386 và nhấn Enter .

11. Tại đây, gõ từng lệnh sau và nhấn Enter .

expand licwmi.dl_ %systemroot%\system32

expand regwizc.dl_ %systemroot%\system32

expand licdll.dl_ %systemroot%\system32

expand wpabaln.ex_ %systemroot%\system32

expand wpa.db_ %systemroot%\system32

expand actshell.ht_ %systemroot%\system32

copy pidgen.dll %systemroot%\system32

12. Sau khi bạn nhập xong các lệnh, hãy gõ Exit để thoát ra từ Recovery Console.

13. Cuối cùng, nhấn phím Enter để khởi động lại hệ thống.

6B: Gỡ cài đặt Driver Adapter 6to4 của Microsoft

Quảng cáo

Dưới đây là cách khắc phục mã lỗi 0x80004005 bằng cách gỡ cài đặt thiết bị Microsoft 6to4 khỏi hệ thống của bạn.

Lưu ý: Vì tất cả các thiết bị này đều bị ẩn theo mặc định, trước tiên bạn phải bật tùy chọn Show hidden devices .

1. Khởi chạy Device Manager bằng cách tìm kiếm nó trong thanh tìm kiếm của Windows .

2. Chuyển sang tab Xem và nhấp vào Show hidden devices , như hình dưới đây.

3. Bây giờ, nhấp đúp vào Adapter mạng để mở rộng nó.

4. Tại đây, nhấp chuột phải vào thiết bị bắt đầu với Microsoft 6to4 và chọn tùy chọn Gỡ cài đặt , như được tô sáng.

5. Lặp lại quy trình cho tất cả các thiết bị Microsoft 6to4 .

Quảng cáo

6. Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại hệ thống của bạn và kiểm tra xem lỗi Không xác định 0x80004005 có được khắc phục hay không.

Mã lỗi liên quan

Các phương pháp được đề cập trong hướng dẫn này cũng có thể được sử dụng cho các lỗi khác nhau trong hệ thống chạy Windows XP. Các mã này được liệt kê bên dưới:

Mã lỗi 0x80070002: Bất cứ khi nào nhà cung cấp bảo mật mặc định trong Windows XP bị thay đổi hoặc ký tự ổ cứng hệ thống bị thay đổi, bạn sẽ phải đối mặt với mã lỗi này.

Bất cứ khi nào nhà cung cấp bảo mật mặc định trong Windows XP bị thay đổi hoặc ký tự ổ cứng hệ thống bị thay đổi, bạn sẽ phải đối mặt với mã lỗi này. Mã lỗi 0x8007007f hoặc 0x8007007e: Khi cập nhật gói dịch vụ, bạn nhận được mã lỗi này. Nó cũng xảy ra do các file bị hỏng hoặc không khớp trong hệ thống của bạn.

Khi cập nhật gói dịch vụ, bạn nhận được mã lỗi này. Nó cũng xảy ra do các file bị hỏng hoặc không khớp trong hệ thống của bạn. Mã lỗi 0x8009001d: Nếu bạn cố ý hoặc vô tình sửa đổi giá trị đăng ký MountedDevices, bạn sẽ gặp phải mã lỗi 0x8009001d.

Nếu bạn cố ý hoặc vô tình sửa đổi giá trị đăng ký MountedDevices, bạn sẽ gặp phải mã lỗi 0x8009001d. Mã lỗi 0x80090006: Bất cứ khi nào bạn sửa đổi ký tự ổ cứng hoặc khi vị trí mặc định của các file hoặc thư mục cụ thể không xác định, bạn sẽ gặp phải lỗi này.

Bất cứ khi nào bạn sửa đổi ký tự ổ cứng hoặc khi vị trí mặc định của các file hoặc thư mục cụ thể không xác định, bạn sẽ gặp phải lỗi này. Mã lỗi 0x80004005: Nếu file được Kích hoạt Sản phẩm Windows yêu cầu bị sửa đổi hoặc khi chương trình chống virus của bên thứ ba can thiệp vào quá trình cài đặt Windows XP, bạn sẽ nhận được mã lỗi 0x80004005.

Nếu file được Kích hoạt Sản phẩm Windows yêu cầu bị sửa đổi hoặc khi chương trình chống virus của bên thứ ba can thiệp vào quá trình cài đặt Windows XP, bạn sẽ nhận được mã lỗi 0x80004005. Mã lỗi 0x800705aa, 0x8007007e, 0x80004005: Khi thiếu Dpcdll.dll hoặc hệ thống của bạn có file Dpcdll.dll bị hỏng, bạn có thể nhận được bất kỳ mã lỗi nào trong số này.

Khi thiếu Dpcdll.dll hoặc hệ thống của bạn có file Dpcdll.dll bị hỏng, bạn có thể nhận được bất kỳ mã lỗi nào trong số này. Mã lỗi 0x800705aa, 0x80070002, 0x80004005, 0x800405aa, 0x80090019: Những lỗi này xảy ra do sự cố với ứng dụng của bên thứ ba.

Những lỗi này xảy ra do sự cố với ứng dụng của bên thứ ba. Mã lỗi 0x800703e7: Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình thao tác trên trang hoặc đĩa bị hỏng, bạn sẽ gặp mã lỗi 0x800703e7.

Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này hữu ích và bạn có thể khắc phục lỗi Không xác định 0x80004005 trên PC chạy Windows 10 . Hướng dẫn hữu ích của chúng tôi cũng sẽ giúp bạn với các lỗi liên quan. Hãy cho chúng tôi biết phương pháp nào hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi / nhận xét nào liên quan đến bài viết này, vui lòng thả chúng trong phần nhận xét.

Lỗi 0x80004005 thường thấy trên máy tính Windows 10

Nhiều các cửa sổ 10 người dùng phàn nàn rằng lỗi 0x80004005 xảy ra khi tải xuống bản cập nhật KB3087040. Windows 10 mới được phát hành chính thức vào nửa cuối năm 2015, và gần đây một bản cập nhật mới đã được phát hành để bổ sung các lỗ hổng và sửa lỗi. Microsoft làm việc chăm chỉ để đẩy bản cập nhật cho người dùng bằng bản cập nhật bắt buộc, trong khi lần này thực sự nó đã gây ra lỗi cho rất nhiều người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về Cách sửa mã lỗi 0x80004005 trong Windows 10. Hãy bắt đầu!

Bản cập nhật KB3087040 đã thực sự được cung cấp để khắc phục các sự cố bảo mật trong trình phát Internet Explorer Flash. Tuy nhiên, hàng nghìn người dùng đã báo cáo trên các diễn đàn trực tuyến hoặc các cộng đồng xã hội khác. Rằng quá trình tải xuống bản cập nhật không thành công và thông báo lỗi: “Đã xảy ra sự cố khi cài đặt một số bản cập nhật, nhưng chúng tôi sẽ thử lại sau. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo này và muốn tìm kiếm trên web hoặc cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thông tin. Sau đó, điều này có thể hữu ích: Bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer Flash Player dành cho Windows 10 cho Hệ thống dựa trên x64 / x32 (KB3087040) – Lỗi 0x80004005 ”

Nguyên nhân nào gây ra mã lỗi 0x80004005?

Mã lỗi 0x80004005 thường xảy ra khi bạn truy cập các thư mục hoặc ổ đĩa được chia sẻ, khi bạn sử dụng các chương trình cụ thể. Hoặc khi có sự cố trong quá trình cài đặt các bản cập nhật Windows. Hãy cùng xem các nguyên nhân phổ biến nhất của mã lỗi 0x80004005:

Sự cố với Windows Update.

Di chuyển hoặc đổi tên tệp và thư mục.

Sự cố thông báo Windows.

Sự cố khi mở hoặc giải nén các tệp và thư mục nén.

Cách sửa mã lỗi 0x80004005

Bạn cần làm theo các bước sau theo thứ tự được trình bày để khắc phục sự cố mã lỗi 0x80004005:

Chạy Trình gỡ rối tự động

Lỗi chủ yếu có thể xảy ra khi Windows Update tự động không thành công hoặc khi các tệp được Windows Update tải xuống bị hỏng. Trên Windows 7 trở lên, cách dễ nhất để khắc phục sự cố với các bản cập nhật Windows là chạy trình khắc phục sự cố tự động được tích hợp sẵn.

Nhấn vào menu Bắt đầu và nhập xử lý sự cố trong hộp tìm kiếm. Sau đó, chạm vào “Troubleshoot.” trong hộp tìm kiếm.

trong hộp tìm kiếm. Sau đó, chạm vào “Troubleshoot.” trong hộp tìm kiếm. Nhấn vào View all ở phần bên trái của cửa sổ bật lên.

ở phần bên trái của cửa sổ bật lên. nhấn Cập nhật hệ điều hành Window và sau đó nhấn Trình độ cao .

và sau đó nhấn . Kiểm tra Áp dụng sửa chữa tự động và sau đó Chạy tư cách là Quản trị viên. Sau đó, bạn có thể nhấn Kế tiếp và làm theo từng bước để hoàn tất việc khắc phục sự cố.

Xóa mọi thứ trong thư mục tải xuống

Hầu hết thời gian lỗi cập nhật Windows 10 0x80004005 xảy ra nếu tệp cập nhật Windows đã tải xuống bị hỏng. Nếu vậy, sự cố sẽ được khắc phục bằng cách xóa tất cả các tệp bị hỏng trong thư mục chứa các bản cập nhật Windows đã tải xuống. Và sau đó cố gắng tải xuống tệp cập nhật một lần nữa.

Nhấn đúp vào biểu tượng “This PC” trên màn hình để mở File Explorer.

Sau đó điều hướng đường dẫn: C: Windows SoftwareDistribution Download

“C” là ký tự ổ đĩa của phân vùng nơi Windows được cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt hệ thống trên các phân vùng khác. Bạn nên thay thế C cùng với một ký tự ổ đĩa tương ứng.

“C” là ký tự ổ đĩa của phân vùng nơi Windows được cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt hệ thống trên các phân vùng khác. Bạn nên thay thế C cùng với một ký tự ổ đĩa tương ứng. Nhấn Ctrl +A để chọn tất cả các tệp và thư mục, sau đó nhấp vào Xóa bỏ trên bàn phím.

để chọn tất cả các tệp và thư mục, sau đó nhấp vào trên bàn phím. Sau đó xác nhận việc xóa khi được hệ thống nhắc nhở.

Khi mọi thứ bị xóa, bạn cần dọn sạch Thùng rác. Bây giờ cố gắng.

Chạy Windows Update

Nếu sự cố liên quan đến Windows Update, thì bạn có thể phải hoàn tất quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật. Sau khi chạy trình khắc phục sự cố và xóa thủ công các tệp trong thư mục Windows Update, sau đó chạy lại Windows Update.

Xóa các tệp tạm thời

Trong một số trường hợp, tệp tạm thời bị hỏng có thể gây ra lỗi 0x80004005. Sử dụng công cụ Windows Disk Cleanup hoặc gõ %nhân viên bán thời gian% trong thanh tìm kiếm của Windows nếu bạn muốn tìm Nhân viên bán thời gian Và sau đó xóa mọi thứ bên trong nó.

Tắt thông báo thư Outlook

Mã lỗi có thể xảy ra khi Microsoft Outlook cố gắng thông báo cho bạn về các thư mới. Nếu bạn tắt tính năng này sẽ khắc phục được sự cố, thì bạn sẽ chọn giữa tắt tính năng hoặc chuyển sang một chương trình email miễn phí khác.

Nếu máy tính của bạn không cài đặt phần mềm chống vi-rút như Norton, thì hãy thử phương pháp thứ hai. Phương pháp này cần phải tắt tính năng báo cáo một email mới trong Outlook. Vì mã lỗi 0x80004005 chủ yếu liên quan đến việc tắt tính năng. Giải pháp này có thể hiệu quả với sự cố của một email mới nhưng nó không thể khắc phục sự cố gửi email trên thực tế.

Để tắt tính năng này, bạn cần tìm menu Công cụ sau khi chọn tài khoản Outlook của mình, sau đó chạm vào Tùy chọn rồi chọn tab Tùy chọn. Sau đó, chọn tùy chọn “Tùy chọn email” và sau đó bỏ chọn mục “Hiển thị thông báo khi có thư mới”. Sau đó, nhấn “OK” hai lần.

Tắt Bộ bảo vệ Windows

Trong một số trường hợp, phần mềm chống vi-rút có thể phát hiện kết nối dương tính giả cùng với ứng dụng Microsoft Outlook. Nếu bạn gặp mã lỗi 0x80004005 khi sử dụng Microsoft Outlook, sau đó tắt thông báo không giúp được gì. Sau đó, tắt phần mềm chống vi-rút cũng có thể khắc phục được sự cố. Ngoài ra, hãy tắt Norton Antivirus và tất cả các chương trình chống vi rút của bên thứ ba khác mà bạn sử dụng.

Sử dụng một chương trình giải nén khác

Nếu bạn thấy mã lỗi khi giải nén hoặc mở tệp nén (chẳng hạn như tệp .zip hoặc .rar), hãy sử dụng một công cụ trích xuất khác.

Đăng ký lại jdscript.dll và vbscript.dll

Nếu bạn vẫn thấy lỗi 0x80004005 sau khi cố gắng giải nén tệp cùng với các công cụ giải nén khác. Sau đó, đăng ký lại hai thư viện liên kết động (DLL) có thể giúp ích cho bạn.

xóa khóa đăng ký

Đầu tiên, hãy mở hộp thoại Run. Cách dễ nhất để lấy nó là nhấn tổ hợp phím Windows và R. Một cách khác để tìm nó là nhấp vào nút Bắt đầu, Tất cả chương trình và Phụ kiện. Sau đó, bạn có thể thấy Run được liệt kê sau đó chạm vào nó để mở hộp.

Thể loại Regedit và sau đó nhấp vào “OK.”, như sau:

Bây giờ bạn có thể mở Registry Editor. Sau đó kiểm tra khóa đăng ký theo đường dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion AppCompatFlags Layers

Những gì bạn nên làm là bạn phải kiểm tra xem chìa khóa có được trình bày ở đó hay không. Nếu có, hãy xóa nó và khởi động một máy ảo. Việc xóa khóa đăng ký sẽ được sửa lỗi trong hầu hết các trường hợp. Nếu không, thì bạn cần thử phương pháp tiếp theo.

Sửa đổi giá trị đăng ký trong Registry Editor

Nếu Thư mục được chia sẻ là lý do gây ra lỗi này, thì hãy thử các bước sau:

Mở lại Registry Editor bằng phương pháp được đề cập trong phần trước và sau đó điều hướng đường dẫn:

HKLM SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies System

Tạo một giá trị DWORD mới được gọi là LocalAccountTokenFilterPolicy nếu máy tính của bạn đang chạy hệ thống Windows 32 bit. Và bạn cần tạo QWORD (64-bit) có tên LocalAccountTokenFilterPolicy nếu máy tính của bạn thực sự sử dụng hệ thống 64-bit. Đừng quên đặt giá trị thành số 1 và sau đó chạm vào OK.

Khởi động lại máy tính và sau đó kiểm tra xem bạn có thể truy cập vào các thư mục được chia sẻ hay không.

Liên hệ hỗ trợ

Nếu không có bản sửa lỗi nào trong số này hoạt động hoặc nếu bạn không muốn thực hiện các thay đổi đối với Windows Registry. Sau đó, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng cho PC Windows của bạn. Nhà sản xuất có thể có các giải pháp tiềm năng cho bạn.

Khôi phục dữ liệu bị mất của bạn do mã lỗi 0x80004005

Mã lỗi 0x80004005 có thể làm phát sinh mất dữ liệu khi lỗi xảy ra khi các chương trình hoặc hệ điều hành không hoạt động bình thường. Việc mất dữ liệu thật khó chịu và đôi khi là thảm họa và chúng ta nên có một cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết nó.

DiskGenius là phần mềm khôi phục ổ cứng chuyên nghiệp được thiết kế cơ bản để xử lý tất cả các trường hợp mất dữ liệu. Phần mềm khôi phục dữ liệu Eassos cho phép bạn khôi phục dữ liệu bị mất hoặc cả phân vùng với các bước đơn giản và cũng có hướng dẫn chi tiết:

Cài đặt và sau đó khởi chạy DiskGenius và chọn ổ đĩa bị mất dữ liệu và nhấp vào nút “Khôi phục tệp”.

Chọn “Hoàn tất khôi phục” và sau đó chọn tùy chọn “Tìm kiếm các loại tệp đã biết” và nhấn vào nút “Start”.

Trong khi quá trình quét vẫn đang được tiến hành, bạn có thể xem tệp và mở tệp để kiểm tra nội dung. Hơn nữa, quá trình quét có thể tạm dừng để bạn cũng có thể sao chép tệp vào một vị trí được chỉ định.

Sự kết luận

Được rồi, đó là tất cả mọi người! Tôi hy vọng các bạn thích bài viết này và cũng thấy nó hữu ích cho bạn. Cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn về nó. Ngoài ra nếu các bạn có thêm thắc mắc và các vấn đề liên quan đến bài viết này. Sau đó, hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn.

Có một ngày tuyệt vời!

How to Fix Error Code 0x80004005

Error 0x80004005 is a type of unspecified Windows error code that usually appears as “Error Code 0x80004005. Unspecified error.” Error 0x80004005 may show up on its own or alongside other error messages. Sometimes, additional text may help you narrow down the source of the problem.

Error code 0x80004005 typically happens when you access shared folders or drives, use specific programs, or have a problem installing Windows updates. Here are the most common causes of error code 0x80004005:

If you notice the error occurs when you use a specific program, the problem is likely software related.

Follow these steps in the order presented to troubleshoot error code 0x80004005:

Run the Windows Update troubleshooter. The error can happen when an automatic Windows Update fails, or when files downloaded by Windows Update are corrupted. On Windows 7 or later, the easiest way to fix problems with Windows updates is to run the built-in automatic troubleshooter.

Delete everything in the Windows Update download folder. If the automatic troubleshooter does not fix the problem, open Windows File Explorer and navigate to C:\Windows\SoftwareDistribution, for Windows 11 or C:\Windows\SoftwareDistribution\Download for earlier Windows versions, then delete everything inside the folder.

Run Windows Update. If the problem is related to Windows Update, you may have to finish downloading and installing updates. After running the troubleshooter and manually deleting the files in the Windows Update folder, run Windows Update again.

Delete temporary files. In some cases, a corrupt temporary file can cause error 0x80004005. Use the Windows Disk Cleanup tool or type %temp% in the Windows search bar to find the Temp folder and delete everything inside it.

Disable Outlook mail notifications. The error code can occur when Microsoft Outlook attempts to notify you of new messages. If disabling this feature fixes the problem, then try starting Outlook in Safe Mode. If that works, a simple re-install might fix your problem.

Disable Windows Defender. In some cases, antivirus software can detect a false positive in connection with the Microsoft Outlook app. If you experience error code 0x80004005 when using Microsoft Outlook, and disabling notifications did not help, turning off antivirus software may fix the problem. Also, disable Norton Antivirus and other third-party antivirus programs you use. Disabling antivirus software leaves the system vulnerable to malware. Try different free antivirus programs to find one that doesn’t conflict with the applications you use.

Use a different unzip program. If you see the error code when extracting or opening compressed files (like .zip or .rar files), use a different extraction tool.

Re-register jdscript.dll and vbscript.dll. If you still see error 0x80004005 after trying to unzip files with other extraction tools, then re-registering these two dynamic link libraries (DLLs) may help. Open the Command Prompt as an administrator, type regsvr32 jscript.dll, then press the Enter key. Then, type regsvr32 vbscript.dll and press Enter.

Add a key to the Windows Registry. If you suspect error 0x80004005 in conjunction with copying or moving files, open the Windows Registry Editor and go to HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. On a 32-bit system, create a new DWORD registry value called LocalAccountTokenFilterPolicy .

registry value called . On a 64-bit system, create a QWORD registry value called LocalAccountTokenFilterPolicy. In both cases, set the value to numeric 1 (on), then select OK. After that, restart the Windows PC to see if the problem is fixed. Don’t delete or change anything in the Windows registry unless you know what you’re doing.

키워드에 대한 정보 windows 10 0x80004005

다음은 Bing에서 windows 10 0x80004005 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법

 • 0x80004005
 • 0x80004005 fix
 • error 0x80004005
 • windows 10 0x80004005
 • windows 7 0x80004005
 • 0x80004005 windows 10
 • 0x80004005 windows 7
 • how to fix 0x80004005
 • folder sharing 0x80004005
 • sharing error 0x80004005
 • folder sharing error 0x80004005
 • file access 0x80004005
 • file access
 • folder access
 • shared drive
 • drive sharing
 • network
 • lan
 • share
 • shared
 • wifi
 • ethernet
 • laptop
 • pc

0x80004005 #고정 #Windows #10/8/7 #| #폴더 #액세스를 #공유하는 #동안 #오류 #0x80004005를 #수정하는 #방법


YouTube에서 windows 10 0x80004005 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 0x80004005 고정 Windows 10/8/7 | 폴더 액세스를 공유하는 동안 오류 0x80004005를 수정하는 방법 | windows 10 0x80004005, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  청라 에이스 하이테크 시티 | 인천공장임대 인천지식산업센터 청라 아파트형공장 청라에이스하이테크시티 임대 154 개의 자세한 답변

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *