Skip to content
Home » Wlan Autoconfig | Windows 10 : How To Start Or Stop Wlan Autoconfig Service 346 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Wlan Autoconfig | Windows 10 : How To Start Or Stop Wlan Autoconfig Service 346 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “wlan autoconfig – Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Win10User 이(가) 작성한 기사에는 조회수 46,430회 및 좋아요 268개 개의 좋아요가 있습니다.

wlan autoconfig 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service – wlan autoconfig 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

This video show How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service in Windows 10 Pro. I use Dell Inspiron 14 3000 Series in this tutorial

wlan autoconfig 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Windows không thể khởi động Dịch vụ WLAN AutoConfig trên …

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN Auto Config trên máy tính cục bộ. Lỗi 1068: Dịch vụ hoặc nhóm phụ thuộc không khởi động được. Sau khi thực hiện một số …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: windows789.com

Date Published: 3/20/2022

View: 5674

Về WLan Autoconfig service của Windows 7 – Tinhte

Em lên mạng mò ra một hồi thì nó báo là WLAN Autoconfig service không chạy.. Em vào services.mcs để bật nó lên thì gặp lỗi này.. [​IMG]

+ 여기에 더 보기

Source: tinhte.vn

Date Published: 5/2/2022

View: 2453

Windows 10 – WLAN autoconfig not running

1. Press Windows key + R from the Keyboard. · 2. Type services.msc and hit Enter. · 3. Search for the WLAN AutoConfig Service. · 4. Double click on the WLAN …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: answers.microsoft.com

Date Published: 4/3/2022

View: 9240

How to Start Windows 10 WLAN AutoConfig Service

Starting Windows 10 WLAN AutoConfig service is pretty similar to how you do it in Windows 8 or 8.1. Actually this is built-in wireless utility in Windows 10 …

+ 더 읽기

Source: www.home-network-help.com

Date Published: 3/19/2021

View: 1799

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN AutoConfig

Windows could not start the WLAN Auto Config service on the local computer. Error 1068: The dependency service or group failed to start. Sau khi thực hiện một …

+ 여기에 표시

Source: vi.begin-it.com

Date Published: 1/28/2022

View: 2250

Start WLAN AutoConfig in Windows

Push the Windows button on the keyboard. · Type services.msc. · Click Services. · Scroll to the bottom of the Services page. · Double click WLAN …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kstate.service-now.com

Date Published: 5/20/2022

View: 1584

WLAN AutoConfig – Windows 10 Service – batcmd.com

WLAN AutoConfig – Windows 10 Service … The WLANSVC service proves the logic required to configure, discover, connect to, and disconnect from a wireless local …

+ 여기에 더 보기

Source: batcmd.com

Date Published: 1/5/2021

View: 3447

Windows không thể khởi động WLAN AutoConfig Service, Lỗi …

Khắc phục Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN Auto Config trên máy tính cục bộ, Lỗi 1068, Dịch vụ phụ thuộc hoặc nhóm không khởi động được. Sự cố.

+ 여기에 보기

Source: vi.101-help.com

Date Published: 10/26/2022

View: 3488

Dịch vụ WLAN AutoConfig trong Windows 7 – Ticket Net

Dịch vụ WLAN AutoConfig It được sử dụng để phát hiện và kết nối với mạng không dây. Nếu bạn không kích hoạt dịch vụ này, bạn sẽ không thể quản lý các mạng …

+ 여기에 보기

Source: www.tazkranet.com

Date Published: 9/25/2022

View: 1990

주제와 관련된 이미지 wlan autoconfig

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service
Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service

주제에 대한 기사 평가 wlan autoconfig

 • Author: Win10User
 • Views: 조회수 46,430회
 • Likes: 좋아요 268개
 • Date Published: 2016. 10. 10.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=khayzdeY3Sk
See also  간 초음파 검사 | 침묵의 장기를 들여다보다! 상복부 초음파 검사 409 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

Windows không thể khởi động Dịch vụ WLAN AutoConfig trên Windows 10

Chúng tôi đã biết cách khắc phục vấn đề kết nối WiFi hạn chế trên Windows 10/8. Nhưng đôi khi bạn có thể gặp phải vấn đề, nơi hệ thống không thể xác định hoặc phát hiện bất kỳ WiFi hoặc mạng không dây nào. Trong một số trường hợp, đó có thể là sự cố phần cứng mà bạn có thể xác minh từ Trình quản lý thiết bị. Ở đây bạn phải tìm xem trình điều khiển không dây của bạn có hoạt động bình thường hay không. Trong trường hợp nhận thấy đó là sự cố phần cứng, bạn nên đến cửa hàng sửa chữa máy tính gần nhất để được khắc phục.

Mặc dù nếu bạn khá chắc chắn rằng không có gì sai về mặt phần cứng, bạn có thể kiểm tra xem Gọi thủ tục từ xa (RPC), Trình quản lý kết nối Windows và WLAN AutoConfig các dịch vụ đang chạy bình thường trong Dịch vụ window (Chạy services.msc để có được điều này). Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng WLAN AutoConfig không hoạt động trên hệ thống và chúng tôi nhận được thông báo lỗi sau:

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN Auto Config trên máy tính cục bộ. Lỗi 1068: Dịch vụ hoặc nhóm phụ thuộc không khởi động được.

Sau khi thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi đã bắt gặp giải pháp này được đăng tại Cộng đồng Microsoft đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Do đó, chúng tôi đang chia sẻ nó với tất cả các bạn.

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN AutoConfig trên máy tính cục bộ

1. Phím Windows + R, gõ đặt regedit trong Chạy và nhấn Enter để mở Trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

2. Điều hướng tại đây:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDhcp

3. Trong ngăn bên phải của vị trí này, hãy tìm nhiều chuỗi đăng ký có tên DependOnService. Nhấp đúp vào tương tự để sửa đổi Dữ liệu giá trị:

4. bên trong Chỉnh sửa nhiều chuỗi cửa sổ xuất hiện ngay bây giờ, bạn phải xóa mọi thứ ngoại trừ Afd. Nói cách khác, chỉ Afd nên là Dữ liệu giá trị cho nhiều chuỗi này. Nhấp chuột đồng ý khi bạn hoàn thành. Bây giờ bạn có thể đóng Trình chỉnh sửa sổ đăng ký và khởi động lại để khắc phục.

Hãy cho chúng tôi biết nếu giải pháp này phù hợp với bạn.

Xem thêm: Các đề xuất chung chung khác để khắc phục sự cố Windows Service sẽ không khởi động các vấn đề.

Về WLan Autoconfig service của Windows 7

manage wireless connection

Tình hình là sáng nay dậy hí hửng ra quán cà phê lên wifi.. bống dưng em không kiếm ra được một cái mạng nào… băn khoăn mày mò một hồi là mới để ý thấy là mình đã bị mất cái

Kiểm tra trong Adapter setting và Device Manager thì vẫn thẫy chả có gì đáng lo. tất cả hoạt động bình thường..

Diagnostics báo kết quả là thế này…

Thế là về nhà.. cắm dây Lan vào.. em nó chạy ngon lành.. Em lên mạng mò ra một hồi thì nó báo là WLAN Autoconfig service không chạy..

Em vào services.mcs để bật nó lên thì gặp lỗi này..

tìm mãi không thấy cách sửa… có ai chỉ giáo em với ạ

CẤU HÌNH MÁY : ASUS A42JC

How to Start Windows 10 WLAN AutoConfig Service

How to Start Windows 10 WLAN AutoConfig Service

Enjoy this page? Here’s another way to pay it forward… Would you prefer to share this page with others by linking to it? Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Startingis pretty similar to how you do it in Windows 8 or 8.1. Actually this is built-in wireless utility in Windows 10 that allows you to configure, discover, connect and disconnect your wireless adapter from wireless network without additional 3rd party wireless utility.Therefore, this service must be running in order for you to connect your computer to wireless network. Let us follow the step-by-step instructions here to check and start this WLAN Autoconfig service:1) First, right click thebutton and click on the2) Control Panel window will appear and so you go ahead to click on3) Continue to click ononce you have seen the System and Security window.4) Administrative Tools window will appear, scroll down and look for, after that click on it.5) Once you have gone into Services window, scroll down and look for. Upon identifying it, you can find out its status and also the startup type. Double click on it in order to open the properties of this service, so that you can further manipulate the service settings.6) WLAN AutoConfig Properties window will appear. If the startup type is not set to automatic, click on the dropdown arrow and change it to. Clickto start the service if it’s not started. Clickat last.If you don’t enable this feature, your computer will not detect any wireless network. You need to use other wireless utility to do it.: If somehow the WLAN AutoConfig service cannot be started, try the following methods to resolve it:Go ahead to update the wireless adapter driver to latest version and see if it helps. Usually you will be able to locate and download the latest driver software from the wireless adapter vendor website. If you are not sure how to update the wireless adapter driver, check out this network adapter driver article to get more help.If still you face the problem after performing the wireless adapter driver update successfully, check out this article to get more ideas to resolve this problem.

💾 Các CửA Sổ: Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN AutoConfig 📀

Chúng tôi đã thấy cách khắc phục sự cố kết nối WiFi bị hạn chế trên Windows 8/10. Nhưng đôi khi bạn có thể gặp vấn đề, hệ thống không thể xác định hoặc phát hiện bất kỳ mạng WiFi hoặc mạng không dây nào. Trong một số trường hợp, đó có thể là sự cố phần cứng mà bạn có thể xác minh từ Trình quản lý thiết bị. Ở đây bạn phải tìm kiếm xem trình điều khiển không dây của bạn có hoạt động đúng hay không. Trong trường hợp bạn thấy rằng đó là một vấn đề phần cứng, bạn nên ghé thăm các cửa hàng sửa chữa máy tính gần nhất để có được cố định.

Mặc dù nếu bạn khá chắc chắn rằng không có gì sai ở mặt phần cứng, bạn có thể kiểm tra xem Cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC), Windows Connection Manger và WLAN AutoConfig dịch vụ đang chạy đúng cách trong Dịch vụ cửa sổ (Chạy services.msc để có được điều này). Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng WLAN AutoConfig dịch vụ không hoạt động trên hệ thống và chúng tôi đã nhận được thông báo lỗi sau:

Windows could not start the WLAN Auto Config service on the local computer. Error 1068: The dependency service or group failed to start.

Sau khi thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi đã xem xét giải pháp này được đăng tại Cộng đồng Microsoft đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Chúng tôi do đó chia sẻ nó với tất cả các bạn.

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN AutoConfig trên máy tính cục bộ

1. nhấn Phím Windows + R kết hợp, loại bỏ regedit trong Chạy hộp thoại và nhấn Đi vào để mở Registry Editor.

2. Điều hướng tại đây:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDhcp

Trong ngăn bên phải của vị trí này, hãy tìm đăng ký nhiều chuỗi có tên. Nhấp đúp chuột trên cùng để sửa đổi Dữ liệu giá trị:

4. bên trong Chỉnh sửa nhiều chuỗi cửa sổ xuất hiện ngay bây giờ, bạn phải xóa mọi thứ ngoại trừ Afd. Nói cách khác, chỉ Afd nên là Dữ liệu giá trị cho chuỗi này. Nhấp chuột được khi bạn hoàn tất. Bây giờ bạn có thể đóng Registry Editor và khởi động lại để được sửa.

Hãy cho chúng tôi biết nếu giải pháp này có hiệu quả với bạn.

ServiceNow

385 views

To start the WLAN AutoConfig on a Windows computer follow the instructions below:

Windows 8

Push the Windows button on the keyboard.

Type services.msc.

Click Services.

Scroll to the bottom of the Services page.

Double click WLAN AutoConfig.

In the WLAN AutoConfig Properties (Local Computer) box change the Startup type to Automatic.

Click on Start and once the service has started click Apply.

Click OK.

Windows 10

Windows 10 Service

WLAN AutoConfig – Windows 10 Service

The WLANSVC service provides the logic required to configure, discover, connect to, and disconnect from a wireless local area network (WLAN) as defined by IEEE 802.11 standards. It also contains the logic to turn your computer into a software access point so that other devices or computers can connect to your computer wirelessly using a WLAN adapter that can support this. Stopping or disabling the WLANSVC service will make all WLAN adapters on your computer inaccessible from the Windows networking UI. It is strongly recommended that you have the WLANSVC service running if your computer has a WLAN adapter.

This service also exists in Windows 7, 8 and Vista.

Startup Type

Windows 10 version Home Pro Education Enterprise 1507 Manual Manual Manual Manual 1511 Manual Manual Manual Manual 1607 Manual Manual Manual Manual 1703 Manual Manual Manual Manual 1709 Manual Manual Manual Manual 1803 Manual Manual Manual Manual 1809 Manual Manual Manual Manual 1903 Manual Manual Manual Manual 1909 Manual Manual Manual Manual 2004 Manual Manual Manual Manual 20H2 Manual Manual Manual Manual 21H1 Manual Manual Manual Manual 21H2 Automatic Automatic Automatic Automatic

Default Properties

Display name: WLAN AutoConfig Service name: Wlansvc Type: own Path: %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p File: %WinDir%\System32\wlansvc.dll Error control: normal Group: TDI Object: LocalSystem Privileges: SeChangeNotifyPrivilege

SeImpersonatePrivilege

SeAuditPrivilege

SeTcbPrivilege

SeDebugPrivilege

SeLoadDriverPrivilege

Default Behavior

The WLAN AutoConfig service is running as LocalSystem in its own process of svchost.exe. No other services run in the same process. If WLAN AutoConfig fails to start, the error is logged. Windows 10 startup proceeds, but a message box is displayed informing you that the Wlansvc service has failed to start.

Dependencies

WLAN AutoConfig is unable to start, if at least one of the following services is stopped or disabled:

Restore Default Startup Type for WLAN AutoConfig

Automated Restore

1. Select your Windows 10 edition and release, and then click on the Download button below.

Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 Education Windows 10 Enterprise 1507 1511 1607 1703 1709 1803 1809 1903 1909 2004 20H2 21H1 21H2

2. Save the RestoreWLANAutoConfigWindows10.bat file to any folder on your hard drive.

3. Right-click the downloaded batch file and select Run as administrator.

4. Restart the computer to save changes.

Windows không thể khởi động WLAN AutoConfig Service, Lỗi 1068

Chúng tôi đã biết cách khắc phục sự cố kết nối WiFi bị hạn chế trên Windows 11/10 . Nhưng đôi khi bạn có thể gặp phải vấn đề, trong đó hệ thống của bạn không thể xác định hoặc phát hiện bất kỳ mạng WiFi hoặc mạng không dây nào(system isn’t able to identify or detect any WiFi or wireless network) . Trong một số trường hợp, đó có thể là sự cố phần cứng mà bạn có thể xác minh từ Trình quản lý thiết bị(Devices Manager) . Ở đây bạn phải tìm xem trình điều khiển không dây của bạn có hoạt động bình thường hay không. Trong trường hợp nhận thấy đó là sự cố phần cứng, bạn nên đến cửa hàng sửa chữa máy tính gần nhất để được khắc phục.

Mặc dù nếu bạn khá chắc chắn rằng không có gì sai ở phía phần cứng, bạn có thể kiểm tra xem các dịch vụ Lệnh gọi thủ tục từ xa (RPC)(Remote Procedure Call (RPC)) , Trình quản lý kết nối Windows(Windows Connection Manager) và WLAN AutoConfig có đang chạy đúng cách trong cửa sổ Dịch vụ(Services) hay không (Chạy services.msc để có được điều này ).

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng dịch vụ WLAN AutoConfig không hoạt động trên hệ thống và chúng tôi nhận được thông báo lỗi sau:

Windows could not start the WLAN Auto Config service on the local computer. Error 1068: The dependency service or group failed to start.

Sau khi thực hiện một số nghiên cứu về vấn đề này, chúng tôi đã tìm ra một giải pháp giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này. Do đó, chúng tôi đang chia sẻ nó với tất cả các bạn.

Windows không thể khởi động dịch vụ WLAN AutoConfig trên máy tính cục bộ

1. Nhấn tổ hợp phím Windows Key + R , nhập put regedit trong hộp thoại Run và nhấn (Run)Enter để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp

3. Trong ngăn bên phải của vị trí này, hãy tìm chuỗi nhiều đăng ký có tên DependOnService . Nhấp đúp(Double) vào tương tự để sửa đổi dữ liệu Giá trị(Value data) của nó :

4. Trong cửa sổ Chỉnh sửa nhiều chuỗi(Edit Multi-String) xuất hiện ngay bây giờ, bạn phải xóa mọi thứ ngoại trừ Afd . Nói cách khác, chỉ Afd mới phải là dữ liệu Giá trị(Value data) cho nhiều chuỗi này.

Nhấp vào OK khi bạn hoàn tất. Bây giờ bạn có thể đóng Registry Editor và khởi động lại để khắc phục sự cố.

Hãy cho chúng tôi biết nếu giải pháp này phù hợp với bạn.(Let us know if this solution worked for you.)

MẸO(TIP) : Các đề xuất chung chung hơn để khắc phục sự cố Dịch vụ Windows sẽ không bắt đầu(Windows Services will not start) sự cố.

Dịch vụ WLAN AutoConfig trong Windows 7

Dịch vụ WLAN AutoConfig trong Windows 7

Dịch vụ WLAN AutoConfig It được sử dụng để phát hiện và kết nối với mạng không dây. Nếu bạn không kích hoạt dịch vụ này, bạn sẽ không thể quản lý các mạng không dây của mình. Bạn có thể kích hoạt dịch vụ bằng cách làm theo các bước tiếp theo ..

1-Đi tới Bắt đầu và nhấp chuột phải vào Máy tính, sau đó chọn Quản lý

2-Từ Quản lý chọn Dịch vụ và Ứng dụng

3-Chọn Dịch vụ và sau đó nhấp đúp vào cửa sổ hỗ trợ cấu hình tự động Wlan sẽ xuất hiện.

4-Thay đổi kiểu khởi động thành Tự động, bấm Bắt đầu để bắt đầu dịch vụ nếu nó chưa khởi động thì bấm OK.

키워드에 대한 정보 wlan autoconfig

다음은 Bing에서 wlan autoconfig 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  나이키 브랜드 아이덴티티 | 당신이 몰랐던 나이키(Nike)의 역사 [브랜드 스토리] 24655 투표 이 답변
See also  조직 진단 체크 리스트 | 조직문화 개선방법 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service

 • Microsoft Windows (Operating System)
 • Windows 10 (Operating System)
 • Tutorial
 • Computer
 • Tips
 • Windows 10 Pro
 • Basic
 • Dell Inspiron

Windows #10 #: #How #to #Start #or #Stop #WLAN #AutoConfig #Service


YouTube에서 wlan autoconfig 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Windows 10 : How to Start or Stop WLAN AutoConfig Service | wlan autoconfig, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *