Skip to content
Home » Window 10 Home Key | Activate Windows 10 For Free 모든 답변

Window 10 Home Key | Activate Windows 10 For Free 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “window 10 home key – Activate Windows 10 for FREE“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Joe Can 이(가) 작성한 기사에는 조회수 402,823회 및 좋아요 7,841개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

window 10 home key 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Activate Windows 10 for FREE – window 10 home key 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Please, Leave a comment, like, and subscribe if this helps you. Email or message me if you need help.
If you want to activate Windows using your private license key and without using the method in the video. You can buy your key at a cheap price from here: https://bit.ly/3N5cwtF
Windows 10 Keys
Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Email: [email protected]
Wattsapp: +63961 563 1240
Speed up your computer
https://youtu.be/86sx0ZPxzS4
Earn 6 digits monthly
https://youtu.be/qeOWja1TFiA
Due to server congestion, we are limiting the product key giveaways.
We have proven that the method works and we have to limit the people who can activate their Windows for free for sustainability.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
You can search this video as:
activate windows for free, how to activate windows 10, windows 10, activate windows 10, activate windows for free, how to activate windows 10 in a laptop, how to activate windows 10 in 2021, how to activate windows 10 on hp laptop, how to activate windows 10 in dell laptop, activate windows 10 cmd 2021, activate windows go to settings to activate windows, activate windows watermark, activate windows go to settings to activate windows 10 remove
Tags:
activate windows 10, how to activate windows 10, windows 10, how to activate windows 10 for free 2021, Activate windows 10 free 2021 with cmd, activate windows 10 without a product key, activate windows 10 without key, activate windows 10 without product key crack, activate windows 10 cmd 2021, activate windows 10 pro, activate windows 10 pro free, how to remove activate windows 10 watermark forever, how to activate windows 10 forever digital license, activate windows 10 free 2021
Activate Windows 10 for Free
This video comes under how to fix the category. The tutorial mentioned works for Windows 10, Windows 8, and Windows 7. This will work on your computer, desktop, and laptop. We have tested our video resources on Dell, HP, Acer, Asus manufacturers. For any issues contact our Knowledge Base team.

DISCLAIMER: This video is for educational purposes if this didn’t work for you you can buy the original key on Microsoft for activation, we don’t intend to do any harm on your pc
-Please buy ORIGINAL ACTIVATION KEY from Microsoft if this didn’t work for you

Related Searches :
[ How to fix your computer, windows 10, windows 8, windows 7 ]How to Activate Windows 11 For Free Forever,windows 11 activator,activate windows 11,activate windows 11pro,how to activate windows 11,kms windows 11,windows 11 kms,windows 11 pro kms,kms for windows 11,windows 11 pro activator,how to active windows 11,windows 11 active,active windows 11,active windows 11 free,free windows 11 keys,free windows 11 activator,acitvate windows 11 without money,install windows 11 without key,windows 11 product key
How to Activate Windows 11, activate windows 11, you can activate windows 11 with windows 10 key, Windows 11, Windows 11 Activation, windows 11 activation, How to Activate Windows 11 Pro, Windows 11 activation key, Windows 11 Pro product key, Windows 11 release date, TPM 2.0, Britec,how to activate windows 11, upgrade from windows 10 to windows 11, Activate Windows 11 Legally, legit way to activate windows 11
how to activate windows 11,how to activate using kms keys,kms activator windows 11,how to activate windows 11 for free forever,windows 11 activator,activate windows 11,activate windows 11pro,windows 11 kms,windows 11 pro kms,kms for windows 11,windows 11 pro activator,how to active windows 11,windows 11 active,active windows 11,active windows 11 free,free windows 11 keys,free windows 11 activator,acitvate windows 11 without money,windows 11 product key
windows 11,windows,windows 11 download,activate windows 11,how to activate windows 11,windows 11 leak,activate windows,how to activate windows 10 pro for free,windows 11 free download and install,get windows 11 for free,remove activate windows watermark windows 11,how to download windows 11 for free,how to activate windows 11 in laptop,windows 11 iso,how to download and install windows 11,windows 11 download for pc,windows 10 activator free download for 32 bit
#HowtoActivateWindows11
#ActivateWindows11
#ActivateWindows11Free
#HowtoActivateWindows11Free
#HowtoActivateWindows11
#ActivateWindows11 #UseWindows11 #ActivateWindows11Legally

window 10 home key 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Chia sẻ key windows 10 Home, Education, Pro miễn phí

Khóa cài đặt Windows 10 · Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 · Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT …

+ 여기를 클릭

Source: thanhnhancomputer.vn

Date Published: 6/26/2022

View: 7751

Windows 10 Product Key miễn phí cho Windows 10 Home …

Key cài đặt Windows 10 · Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 · Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 · Windows 10 Home Single Language: 7HNRX- …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: thuthuatmaytinh.vn

Date Published: 9/21/2021

View: 1140

Chia Sẻ 100+ Key Cài Đặt, Key Active Windows 10 Cập Nhật …

Key cài đặt Win 10 · Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 · Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 · Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G …

+ 더 읽기

Source: tinhte.vn

Date Published: 12/30/2022

View: 2041

Cập nhật danh sách Key Win 10 Pro mới nhất và hướng dẫn …

Key Windows 10 Home (Home Single Language, Home Country Specific,..) Key …

+ 여기에 자세히 보기

Source: ecci.com.vn

Date Published: 5/22/2021

View: 1900

Key Win 10 Pro Mới Nhất 2022 [32bit, 64bit] Active Vĩnh Viễn

Bandishare đã tổng hợp và cung cấp đến bạn bộ Key Win 10 Pro, Key Win 10 Home,… chi tiết trong bài viết dưới đây. Danh …

+ 여기에 더 보기

Source: bandishare.com

Date Published: 4/22/2022

View: 1288

100+ Key Win10 Pro [Update 2021] Bản Quyền Vĩnh Viễn

Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T; Win 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99; Window 10 …

+ 여기에 표시

Source: ngukiemphithien.vn

Date Published: 10/24/2021

View: 8225

Key Win 10 bản quyền miễn phí – Free Windows 10 Product …

Key Win 10 Home. TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99. KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3 · Key Win 10 PRO, Ultimate. W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX. FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD- …

+ 여기에 자세히 보기

Source: vanphongchothue.vn

Date Published: 11/8/2021

View: 655

Key Win 10 mới nhất – Key Cài đặt và Active Win 10 Pro Free

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7 · Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 · Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G- …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: blogkienthuc.net

Date Published: 1/2/2022

View: 6355

KEY WIN 10 – Danh sách key cài đặt và key active mới nhất …

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 · Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT · Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W- …

+ 여기에 자세히 보기

Source: itqnu.vn

Date Published: 2/12/2022

View: 9919

Key bản quyền Win 10 Home 32bit/64bit Eng FPP – FPT Shop

Mua key active bản quyền Win 10 Home 32bit/64bit Eng FPP nhận key nhanh chóng qua SMS và Email, đảm bảo active 100% hoạt động, chính hãng từ Windows, …

+ 여기를 클릭

Source: fptshop.com.vn

Date Published: 9/8/2022

View: 372

주제와 관련된 이미지 window 10 home key

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Activate Windows 10 for FREE. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Activate Windows 10 for FREE
Activate Windows 10 for FREE

주제에 대한 기사 평가 window 10 home key

  • Author: Joe Can
  • Views: 조회수 402,823회
  • Likes: 좋아요 7,841개
  • Date Published: 최초 공개: 2022. 2. 7.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=2CNjYyTgyXU

Chia sẻ key windows 10 Home, Education, Pro miễn phí

Cập nhật Windows 10 Product Key miễn phí cho Windows 10 Home, Education, Pro ediction

Hướng dẫn – Thủ thuật 2 năm trước, lúc 13:40 38215 lượt xem

Windows 10 là một hệ điều hành của Microsoft Windows dành cho các loại máy tính cá nhân và máy trạm, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT. Hệ điều hành này được giới thiệu vào 30 tháng 9 năm 2014 trong chương trình Build 2014 và đã được phát hành chính thức vào ngày 29 tháng 7 năm 2015[14].

Windows 10 hài hòa trải nghiệm người dùng với chức năng giữa các lớp thiết bị, và thừa nhận những thiếu sót trong giao diện người dùng của Windows 8.[38][39][52] Windows 10 Mobile, phiên bản kế thừa của Windows Phone 8.1, sử dụng chung một vài yếu tố giao diện người dùng và các ứng dụng với phiên bản trên máy tính của mình.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính hay Laptop nói riêng có nhưu cầu cài đặt Windows 10 tuy nhiên chưa đủ khả năng tài chính để mua bản quyền từ Microsoft, nhưng lại không muốn phải sử dụng những bản window đã được bẻ khóa (crack – thiếu an toàn), thì hãy cài đặt bằng Key dưới đây.

Lưu ý: Thành Nhân khuyến khích các bạn hãy mua bản quyền của Microsoft để bảo vệ quyền lợi cho mình khi đủ khả năng tài chính.

Danh sách Key Windows 10 cho Bạn.

Bạn có thể tìm thấy nó dưới đây:

Khóa cài đặt Windows 10

Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Education – YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

Windows 10 Pro – CTM96-GNDDM-QVXRK-VXJY6-FVV3B hoặc VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Windows 10 Product Key

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Windows 10 Home Single Language

7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

Windows 10 Home Country Specific (CN)

PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Windows 10 Professional Product Key

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV

Windows 10 Enterprise Product Key

NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK

CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

Windows 10 Education

YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Lưu ý : Nếu các phím này không hoạt động, bạn có thể sử dụng Microsoft Toolkit để hoạt động Windows 10.

01. Bạn cần tải về Microsoft Toolkit.

02. Mở tập tin bạn tải về, sau đó bạn bấm vào tập tin “Microsoft Toolkit”.

03. Để Activate Windows bạn bấm vào biểu tượng Office trong công cụ này.

04. Sau đó, trong tab Activation, nhấp vào ‘EZ-Activator’. Chỉ trong vài giây, bản sao của bạn sẽ được kích hoạt.

Key Windows 10 khác, bạn có thể thử nếu các key trên không hoạt động.

Windows 10 Professional Insider Preview build 10074, 10122, and 10130: 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Windows 10 Technical Preview : NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

Windows 10 Core Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3

Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10074 and 10122: VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK

Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

Windows 10 Professional build 1511: YTYG9-FR8RD-QBQC8-HC7J2-2JJFF

Windows 10 Professional Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV

Hy vọng bạn sẽ tìm đúng Windows 10 Sản phẩm chính cho máy của bạn.

Tin liên quan:

– Tắt Windows Defender (Windows Security) trên Windows 10, Windows 11

– Cách thiết lập cửa sổ ứng dụng luôn mở ở cùng vị trí cố định trên màn hình Windows 10

– Cách khóa PC từ xa trên Windows 10

Chia Sẻ 100+ Key Cài Đặt, Key Active Windows 10 Cập Nhật Mới Thành Công 100%

Như chúng ta đã biết thì Windows 10 là một nền tảng hệ điều hành đã không còn quá xa lạ với mọi người. Không chỉ những tính năng tiện ích được phiên bản này mạng lại, mà Win 10 còn mang đến cho người dùng những trải nghiệm rất tốt, hiệu suất công việc cao. Là một sự đột phá vượt bậc mà Microsoft mang lại.> Tải ngay bộ cài Windows 10 bản cập nhật mới nhất từ Microsoft: Tại Đây

Key cài đặt Win 10

Để có được key win 10 bản quyền của thì người dùng sẽ phải bỏ ra một chi phí không nhỏ, con số đó là 199.99$. Đó là một số tiền không lớn cũng không nhỏ, nhưng với nhiều người thì đó là một tiền rất lớn, nhất là các bạn sinh viên.Trong bài viết hôm nay, mình sẽ tổng hợp và chia sẻ các key cài đặt + key active win 10 Pro 32bit, 64bit đảm bảo thành công 100% mới nhất từ Microsoft cho anh em nào đang tìm kiếm nhé, đồng thời mình cũng sẽ tổng hợp các cách active win 10 tốt nhất hiện nay, bạn có thể sử dụng nếu các key bị lỗi.Trong quá trình cài đặt Win 10 nếu máy tính của bạn yêu cầu nhập Product Key để tiếp tục tiến hành cài đặt thì các bạn có thể sử dụng một trong những Key Win 10 để cài đặt trong list Key dưới đây. Các bạn chú ý sử dụng đúng Key phù hợp với phiên bản Win 10 mà mình đang cài nhé.

Cập nhật danh sách Key Win 10 Pro mới nhất và hướng dẫn cách Active chi tiết

Microsoft đã cho ra đời rất nhiều phiên bản Windows nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của người dùng. Trong đó mới nhất và phổ biến nhất chính là Windows 10. Vậy thực tế Window 10 có gì nổi bật? Danh sách Key Win 10 mới nhất gồm những loại nào?Cách sử dụng Key Active Win 10 hiệu quả. Bạn hãy cùng Ecci cập nhật chi tiết để chủ động lựa chọn cài đặt Windows sử dụng.

Win 10 có gì mới

Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo người dùng máy tính nói chung tìm kiếm Key Win 10. Thay vào đó nguyên do đều xuất phát từ những ưu điểm nổi bật của hệ điều hành Win 10. Hay như chuyên gia nhận định thì Win 10 mang tới cho người dùng nhiều lợi ích khi tin dùng.

Lợi ích của việc sử dụng Win 10

Khác với Windows 11, Windows 10 được Microsoft phát hành với nhiều tính năng mới mẻ. Vì thế khi sử dụng người dùng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Cụ thể như:

Hệ thống bảo mật tốt đảm bảo cho máy tính an toàn trước sự tấn công của virus, phần mềm độc hại. Theo đó trong bản Win 10 hãng Microsoft đã tích hợp Windows Defender có thể vượt qua bài test kiểm tra của AV- Test Institute. Đặc biệt Windows Hello được gia tăng cấp độ bảo mật với cảm biến vân tay, nhận diện gương mặt.

Tương thích phần mềm vượt trội. Như ghi nhận thì hầu hết phần mềm, ứng dụng thông hành hiện nay đều tương thích Win 10.

Tối ưu về giao diện khi dễ sử dụng và thân thiện với người dùng

Hoạt động ổn định với hiệu suất xử lý tốt, ít lỗi xảy ra

Cho phép người dùng bật tối đa Snap 4 cửa sổ khi có nhu cầu làm đa nhiệm…

Cách kiểm tra Win đang dùng

Có nhiều cách khác nhau cho phép bạn kiểm tra win máy tính đang dùng. Trong đó nhìn chung hầu hết đều đơn giản với mọi người dùng. Vì thế dù bạn là người dùng bình thường cũng có thể tự mình kiểm tra win máy tính đang dùng là win gì. Cụ thể ở đây bạn có thể tiến hành cách kiểm tra nhanh chóng như sau:

Bước 1: Bạn hãy truy cập my Computer. Hoặc nhanh hơn bạn nhấn tổ hợp phím Windows +E

Bước 2: Tiếp tục, nhấn chuột phải “This PC”. Khi đó bạn sẽ thấy các lệnh xuất hiện thì hãy click chọn “Properties”

Bước 3: Ngay lập tức cửa sổ “System” mở ra. Tại đây bạn hãy chú ý đến mục “Windows specifications” sẽ thấy thông tin win máy tính đang dùng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lệnh “dxdiag” hay lệnh “msinfo32. Chỉ cần bạn nhấn Windows +R. Rồi gõ lệnh thì sẽ xuất hiện thông tin về phiên bản Windows đang sử dụng.

Danh sách Key Win 10 mới nhất năm 2021 – 2022

Để sử dụng Win 10 bản quyền thì bạn cần kích hoạt. Dĩ nhiên muốn làm được điều đó bạn cần có key Win 10 để Active. Tuy nhiên nếu mua key Windows 10 bạn cần phải bỏ ra khoản đầu tư không nhỏ. Vì thế nếu trường hợp bạn hạn hẹp chi phí có thể sử dụng bộ key miễn phí. Chi tiết danh sách key mới nhất cho bạn sử dụng như sau:

Hiện nay cách thức dùng KEY để kích hoạt windows 10 tỉ lệ thành công rất thấp do lượt kích hoạt quá nhiều và key liên tục hết lượt. Để kích hoạt thành công 1000% Ecci Vietnam khuyên bạn nên chọn hình thức Acitve Windows và Office bằng KMSpico mới nhất bằng link tải dưới đây.

Link download và hướng dẫn cài KMSpico full crack active Win 10 siêu nhanh TẠI ĐÂY

Quan trọng: Một lưu ý nho nhỏ để đảm bảo quá trình tải KMSpico diễn ra thành công thì bạn cần ngắt kết nối internet. Đồng thời tắt tất cả các chương trình diệt Virus hoặc Window Security (Defender)TẠI ĐÂY hoặc phần mềm diệt virus bên thứ 3 trên thiết bị của bạn. Nếu dù chỉ một phần mềm diệt virus còn chạy thì nó sẽ nhận diện KMSpico là virus và quét.

Key Windows 10 Home (Home Single Language, Home Country Specific,..)

Windows 10 Home là phiên bản Win 10 dành cho PC, máy tính bảng, laptop. Phiên bản Win 10 này tích hợp đầy đủ tính năng hướng tới người dùng phổ thông. Theo đó nếu bạn muốn kích hoạt Windows 10 Home có thể sử dụng bộ key là:

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3

YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT (Key dành cho Windows 10 Home Single Language)

N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD (Key dành cho Windows 10 Home Country Specific)

Key Windows 10 PRO – Ultimate

Đối với phiên bản Win 10 Pro – Ultimate bạn có thể sử dụng danh sách key gồm:

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC

X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM

3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY

NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M

NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM

NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB

YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B

NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726

N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672

Key Windows 10 Pro Online

Key Win 10 Pro Online bạn có thể sử dụng bao gồm:

FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Key Windows 10 Pro Education

Đối với phiên bản Windows 10 Pro Education bạn có bộ key kích hoạt riêng. Cụ thể bạn có thể tham khảo key gồm:

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3

77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD

R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Key Windows 10 Professional

Để sử dụng Windows 10 Professional vĩnh viễn bạn hãy sử dụng bộ key sau để Active.

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT

XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G

PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726

MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T

6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T

XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG

WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG

9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT

N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26

89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG

J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG

VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726

RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726

CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT

4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G

9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6

Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T

RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6

8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6

3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6

XJ84C-DNB88-7RXFD-9PT6Q-FM49G

2JNXW-MGGFG-8TX94-882PY-QJ3GT

WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6

JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6

NHQ7R-QCPP2-DD479-7KJ7C-4RG6T

6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726

Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG

D4KRN-M9BK2-6WPB9-87J9R-HQWXG

3FBYH-K2N9X-46FB8-PFX77-KHJXG

HD3WH-2NQRC-YT9BQ-MW9VV-FJRC6

4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787-4C2KG

N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6

N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6

43G2H-MNDD2-83JWD-KM2DD-KKXTT

29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT

NY8Q2-824WQ-3VDYX-JW2PY-F9CKG

G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT

7PXWY-VNKY3-7XWMW-M8D3D-QRR9G

GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG

DQWR3-96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T

HY7YH-NB8BX-BJHBW-PHW2K-WTYP6

9HN9X-WDP2T-KYBD2-QXT2K-C7JXG

WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6

3WYRY-4NJ8W-YDQPR-X8GF2-YKMP6

3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT

92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G

8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT

RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7-46YP6

P686W-YN7C2-BMWM6-64J4P-TMT6T

96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG

DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G

97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG

PCXN6-QPVG2-K6RP9-3P6HC-4RG6T

GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G

NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26

3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT

W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT

HGX4F-K7NJ6-8D63G-CTVF9-HCFC6

4QVD9-NF24R-9JXHK-429J4-BY49G

NV9HJ-TB9R4-MVBXM-KMD3V-R9CKG

QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G

NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6

JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6

N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T

NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2-76DGT

RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T

T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT RQ4XN-4P

Key Windows 10 Education

Bộ key Win 10 phiên bản Education cho bạn sử dụng như sau:

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73

93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ

9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ

9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ

9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6-3V7YQ

9KNCH-4FJF3-2MPFG-V4QDG-BP3FD

B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ

B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D

BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3

BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73

C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ

CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ

CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3

CHNM3-28BT7-3BRKB-63GBJ-WB64D

CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ

CRN8T-24GF4-KP4Q9-2K8M8-TQ8V3

CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3

CWQPT-X6NQ4-6FMC8-XYT44-8B64D

D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3

D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473

D3WKN-Q26X4-27XKR-9G7XP-D7BMQ

D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D

D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3

Key Win 10 Enterprise LTSC

Bạn có thể sử dụng các key sau để Active Win Enterprise LTSC.

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF

NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F

NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF

QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4

KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR

NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C

CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX3

DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F

Hướng dẫn cách nhập Key Win 10 chi tiết

Khi đã cập nhật được bộ key Win 10 bạn có thể bắt tay vào kích hoạt bản quyền để sử dụng. Toàn bộ quá trình nhập key Active rất đơn giản chỉ với 4 bước. Chi tiết bạn có thể tiến hành theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Để nhập key Windows 10 kích hoạt bản quyền bạn hãy bật thiết bị lên. Sau đó tại giao diện màn hình Desktop bạn hãy click phải chuột vào “This PC”. Lúc này bạn sẽ thấy có giao diện mới xuất hiện với nhiều lệnh khác nhau như Open, Manager,…Song bạn hãy tìm và click chọn lệnh “Properties”.

Bước 2: Khi kết thúc thao tác cuối ở bước 1 thì cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chính xác là cửa sổ “About”. Tại đây bạn hãy quan sát và tìm đến đến ô “Copy”. Ngay bên dưới ô này bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ “Change the product key or upgrade…”. Bạn hãy click vào dòng chữ ấy là được.

Bước 3: Tiếp tục bạn sẽ thấy cửa sổ “Activation” mở ra. Lúc này bạn hãy tìm đến biểu tượng chìa khóa để click chọn. Thông thường biểu tượng này sẽ đi kèm với dòng chữ “Change Product Key”. Vì thế chú ý một chút bạn có thể tìm thấy để click chọn.

Giờ thì cửa sổ yêu cầu bạn nhập Key Win 10 sẽ chính thức xuất hiện ngay bên dưới. Cửa sổ đó là “Enter a product key”. Việc của bạn là sử dụng bộ Key Windows 10 miễn phí đã cập nhật mới nhất ở trên để copy dán vào. Sau đó bạn click “Next”.

Ở đây bạn chú ý copy đúng key dành cho phiên bản Windows 10 muốn cài đặt sử dụng. Bởi vì nếu bạn nhập key sai đồng nghĩa quá trình Active bản quyền Win 10 sẽ thất bại.

Bước 4: Sau khi hoàn tất bước 3 bạn sẽ thấy cửa sổ mới mở ra. Lúc này việc bạn cần tiến hành chỉ là click “Activate”. Như vậy là toàn bộ quá trình kích hoạt bản quyền Win 10 đã hoàn thành.

Hướng dẫn kiểm tra Windows 10 đã được Active thành công chưa

Cách nhập Key Windows 10 để kích hoạt bản quyền không khó. Vì thế chỉ cần bạn tiến hành cách Active Win 10 theo hướng dẫn sẽ thành công. Tuy nhiên để chắc chắn cho kết quả quá trình thực hiện bạn có thể chủ động kiểm tra. Tức là bạn nên bổ sung thêm bước kiểm tra Win 10 đã Active chưa sau khi tiến hành. Rất đơn giản! Bạn hãy kiểm tra với 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Kiểm tra qua hệ thống

Đây là cách kiểm tra quá trình nhập Key Win 10 để Active thành công hay chưa đơn giản nhất. Đồng thời kết quả kiểm tra chính xác, nhanh chóng. Vậy cụ thể bạn có thể tiến hành kiểm tra như thế nào?

Vâng ở đây bạn hãy tiến hành tìm đến biểu tượng This PC/My Computer trên màn hình máy tính. Sau đó bạn click chuột phải vào biểu tượng để chọn “Properties”. Ngay lập tức cửa sổ System sẽ hiện ra. Lúc này bạn hãy chú ý đến phần thông tin gần cuối cửa sổ. Khi đó bạn sẽ thấy phần “Windows Activation”.

Tại đây quan sát sẽ thấy có dòng chữ “Windows is activated”. Điều này đồng nghĩa Windows 10 bạn cài đặt đã được kích hoạt bản quyền thành công. Còn ngược lại nếu bạn không thấy dòng chữ xuất hiện thì cần tiến hành Active Win 10 lại từ đầu.

Cách 2: Sử dụng Settings

Để kiểm tra Win 10 đã Active thành công chưa bạn cũng có thể sử dụng cách vào “Settings”. Về cơ bản cách kiểm tra này khá hay lại rất đơn giản. Theo đó để tiến hành bạn hãy nhấn tổ hợp phím “Windows +I”. Hoặc bạn cũng thay thế bằng cách click Start rồi chọn Settings.

Khi đó bạn sẽ thấy cửa sổ Setting mở ra. Tại đây bạn click “Update & Security”. Lúc này có rất nhiều lệnh khác nhau nằm bên góc trái cửa sổ. Bao gồm:

Windows Update

Windows Defender

Backup

Recovery

Activation

For Developers

Giờ thì bạn click “Activation”. Rồi tiếp tục bạn chú ý thông tin xuất hiện bên phải cửa sổ. Ngay tại mục “Activation” nếu thấy dòng chữ “ Windows is activated” thì nghĩa là kích hoạt win 10 thành công.

Cách 3: Sử dụng lệnh

Bạn cũng có thể kiểm tra kết quả nhập Key Win 10 để Active thành công chưa bằng cách sử dụng lệnh. Theo đó, bạn nhấn tổ hợp phím “Windows +R”. Lúc này cửa sổ “RUN” sẽ mở ra. Tại đây bạn gõ “CMD” vào ô “Open”. Rồi sau đó bạn nhấn Enter.

Ngay lập tức cửa sổ “Command Prompt” mở ra. Bạn hãy gõ lệnh “slmgr/xpr”. Rồi nhấn Enter”. Khi đó nếu có dòng chữ “ The machine is permanently activated” thì nghĩa là bạn đã thành công kích hoạt Win 10.

Chúng tôi vừa cập nhật một số thông tin về phiên bản Windows 10 nổi bật với nhiều tính năng. Bạn có thể thấy sử dụng Windows 10 là lựa chọn lý tưởng. Vậy nên nếu máy tính, laptop của bạn đang sử dụng các phiên bản Win cũ hãy nâng cấp Win 10 nhanh chóng. Đặc biệt bạn đừng quên sử dụng bộ Key Win 10 để tiến hành theo hướng dẫn Active thành công ngay trong lần đầu thực hiện. Chắc chắn Windows 10 sẽ mang tới cho bạn trải nghiệm ưng ý khi sử dụng

Mã ID: 389943

Ban biên tập: ECCI

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng key win 10

1/ Key win 10 là gì?

Mỗi máy tính Windows đều có khóa sản phẩm 25 ký tự và nó được định dạng XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

2/ Tôi có nên kích hoạt Windows 10 không?

Bạn nên kích hoạt Windows 10 trên máy tính của mình để biết các tính năng, bản sửa lỗi, bảo mật và bản cập nhật mới nhất.

3/ Nhược điểm của việc không kích hoạt Windows 10 là gì?

Ngay cả khi bạn không có khóa sản phẩm, bạn vẫn có thể sử dụng phiên bản Windows 10 bình thường. Tuy nhiên, một số tính năng có thể bị hạn chế và một số ứng dụng sẽ ngừng hoạt động.

4/ Làm cách nào để lấy khóa kỹ thuật số Win 10?

Hiện tại Microsoft đang bán với giá 119$ cho phiên bản Home và 199$ cho phiên bản Pro, nhưng chúng tôi có key miễn phí cho bạn. Tại đây, bạn có thể tìm thấy khóa sản phẩm key active win 10 pro miễn phí mà Ecci cung cấp cho bạn để kích hoạt PC của mình.

5/ Các khóa Win 10 miễn phí có an toàn không?

Bạn hoàn toàn tự do sử dụng key crack win 10 theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Tôi đã sử dụng và thấy nó hoàn toàn chạy tốt, hoạt động ổn định không có vấn đề gì xảy ra.

Key Win 10 Pro Mới Nhất 2022 [32bit, 64bit] Active Vĩnh Viễn

Product Key Win 10 là phương thức sử dụng Key để nhập vào khi các bạn tiến hành cài hệ điều hành Windows 10 cho PC để mở bản quyền thành công. Tuỳ thuộc vào từng phiên bản Win 10 mà bạn sử dụng sẽ có những bộ key khác nhau. Bandishare đã tổng hợp và cung cấp đến bạn bộ Key Win 10 Pro, Key Win 10 Home,… chi tiết trong bài viết dưới đây.

Danh sách Key Win 10 Pro 2022 mới nhất

Key Win 10 Pro 64bit vĩnh viễn 2022

Đội nhóm Bandishare đã tìm hiểu và tổng hợp được bộ Key Win 10 mới nhất 2021 – 2022. Dưới đây là List mà chúng tôi đã chọn lọc và Share toàn bộ Key Win 10 Pro để bạn có thể lựa chọn kích hoạt bản quyền như sau:

Trong lúc nhập key Active Win 10 nếu không thành công thì bạn hãy bấm vào bài viết này để khắc phục nhé! Mình đã Test với nhiều phương pháp khác nhau và đều Active Windows 10 thành công!

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8 G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726 MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T 6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG 9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26 DNFKH-8DXGH-JRCY8-28636-C9XTT QX8N7-3J8W2-Y3VYH-42CG9-V22KG MXP7D-VNB6B-KR36T-DQJVK-66PKG FHXKN-K9FJK-CMBTT-2FPQK-Y7V26 89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG PQDQN-KXJ2J-Q2273-W6K46-GMT6T PQ8YN-7WQVY-HW966-H96BY-CWF9G PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6 PNTB6-4986V-7WGXY-GWPV8-29XTT QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT QFQF2-FCNDK-CFRJ8-9HPKT-P7JXG QHWN4-349P4-GM6YD-8XP37-8HV26 RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG RDNM7-HCKDK-WRK4M-7WKDD-KKXTT RCNGW-64D87-JPVG4-F98JY-X4R9G RCN4J-XB2BM-X27HD-HWDQV-3J3GT RC7QK-KNQ2Q-2783H-3J39Y-R6YP6 RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26 RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T R8DN8-QWHC7-6RJVR-TMYW9-TF4C6 R7XWK-NQJ6V-4DYV3-3YWG2-76DGT QJNB7-8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG QN7HB-4BGFH-QRPQD-FCRJC-XTPKG QT4P4-NFQQ4-4FRBV-YB3MW-MTDGT QVQDQ-NG8GK-G3KMG-P46BQ-BG9TT QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26 R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T

Key Active Win 10 Home 2022

Bandishare chia sẻ đến bạn Key Win 10 2022 với bản Home để Active chương trình này với bộ Key như sau:

TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3 YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Key Windows 10 Pro Education

Key cài đặt Win 10 Pro với bản Education, bạn có thể lựa chọn một trong số các Key dưới đây:

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73 93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ 9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ 9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ 9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6-3V7YQ C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3 CHNM3-28BT7-3BRKB-63GBJ-WB64D CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ 9KNCH-4FJF3-2MPFG-V4QDG-BP3FD B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3 BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73 D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3 D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473 D3WKN-Q26X4-27XKR-9G7XP-D7BMQ D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3 CRN8T-24GF4-KP4Q9-2K8M8-TQ8V3 CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3 CWQPT-X6NQ4-6FMC8-XYT44-8B64D

Key Window 10 Education

Bộ Key Window 10 Education để Active bạn có thể chọn một trong số các Key dưới đây:

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3 77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Key Active Win 10 Enterprise LTSC 2022

Danh sánh các Key kích hoạt Win 10 Enterprise LTSC 2022 mà bạn có thể sử dụng như sau:

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR 9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4

Key Windows 10 Ultimate

Bộ Key kích hoạt bản quyền Win 10 Ultimate mà bạn có thể dùng khá nhiều. Bạn có thể chọn một trong các bộ Key dưới đây để sử dụng như sau:

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM 3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726 N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672 NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B

Key Windows 10 LTSB 2016

CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8 FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX

Key Windows 10 LTSC 2019

2B63X-KNDCX-3MR4W-R9GPD-RJT2C 2NRHB-VKQJV-FRKC2-TC774-6Q9PC 2VNJR-XJF43-BM3HR-2RQMV-YY7WP 2WNVH-XXX6Q-TR9V3-4TF4R-W8HWP 4KMKP-NBBH4-WH8FQ-RVXBF-YTF42 94K6J-GNJT2-VW77W-KGBP4-Q9QCC 9DC29-N94GQ-MWJQ2-W9G9P-TMWR2 9DVFD-NCM9B-4QV3P-JXB4X-Y7XPC 9GGNY-RGB2W-RQ2HW-RGBMW-MTF42 B6Q8K-NVKVD-Y8V3B-KB9Q7-BDYJP 66P69-3NRQF-3G4Q8-XHTK6-KTQ8P 6YNRC-28DV4-TVVXK-RYMD2-KW442 867H6-8NJYC-YDQ84-C8D7W-WB7WP 8ND36-RT7M9-QKQ82-CD9J6-MKQCC 8WPN6-32B66-32HXC-QDPCF-FC38P BW9RN-FXT4V-43FGP-MBJQ8-K2F8Q C96MJ-NPP3T-RP6CW-YHQBQ-JT3CC CDD89-NFVDV-R746M-92CW7-BDYJP

Windows 10 Home Country Specific

Để mở khóa bản Win 10 Home Country Specific bạn chỉ có thể sử dụng duy nhất một Key là: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Home Single Language

Cũng giống với bản Win 10 Home Country Specific, phiên bản Windows 10 Home Single Language cũng có Key kích hoạt bản quyền và chỉ có một bộ là: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

Key Win 10 Pro 20H2

Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy danh sách Key Win 10 Pro 20H2 có thể kích hoạt bản quyền được. Do đó, nếu bạn đang sử dụng bản Windows này hãy sử dụng KMSpico hoặc các công cụ khác như KMSauto Net,… Ngoài ra, bạn cũng có thể xem chi tiết cách Active Win 10 Pro – Tại đây

Hướng dẫn nhập key win 10 Pro kích hoạt bản quyền

Bạn đã nắm được bộ Key Active Win 10, trước hết muốn biết cần nhập Key nào thì bạn cần kiểm tra phiên bản Win trên máy. Cách kiểm tra rất đơn giản như sau:

Bước 1: Kiểm tra phiên bản Win 10 để chọn Key thích hợp. Click chuột phải vào This PC, rồi chọn Properties.

Bước 2: Cửa sổ hiến thị, tại Windows Edition sẽ cung cấp bản Win trên máy bạn.

Kiểm tra xong, vậy cùng bắt đầu dùng Key cài đặt win 10 theo các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Vào Start, sau đó bạn chọn Setting (Cài đặt) hoặc dùng phím tắt Windows + I để mở Setting.

Bước 2: Nhấn chuột vào Update & Security như hình.

Bước 3: Tiếp đó bạn Click vào Activation để kích hoạt bản quyền, rồi nhấn vào Change product key có icon chìa khoá.

Bước 4: Cửa sổ nhập Key kích hoạt Win 10 Pro hiển thị, một trong số những key được chia sẻ ở danh sách trên. Rồi nhấn Next.

Bước 5: Sau đó khi cửa sổ tiếp theo xuất hiện, bạn nhấn vào Activate là kích hoạt bản quyền Win 10 Pro thành công.

Như vậy, đây là cách dùng Key Win 10 free 2022 để bẻ khoá bản quyền khi cài đặt nó lên máy tính. Rất dễ thực hiện khi làm đúng theo hướng dẫn như trên.

Sử dụng công cụ Active Windows 10 Vĩnh Viễn

Bạn muốn kích hoạt Win 10 miễn phí hãy xem ngay bài viết này hoặc sử dụng thông qua công cụ WinDow Power Shell. Các thực hiện rất đơn giản, các bạn chỉ cần tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Vào Start, gõ tìm kiếm Power Shell, chọn dòng Window Power Shell (Admin) để sử dụng.

Bước 2: Hộp thoại như hình xuất hiện. Bạn muốn xoá Key bản quyền cũ thì gõ lệnh “Slmgr.vbs -upk”, rồi nhấn Enter trên bàn phím.

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ thông báo xoá thành công. Rồi nhấn OK.

Bước 4: Để xoá thông tin lưu trữ trên KMS Server, bạn lại nhập lệnh “Slmgr.vbs /ckms”.

Bước 5: Nhập Key kích hoạt bản quyền theo cú pháp: “slmgr /ipk xxx“. XXX chính là những Key đã được Bandishare chia sẻ ở trên.

Lưu ý: Bạn có thể chọn bất kỳ Key nào để dùng tuỳ theo phiên bản Win bạn đang cài trên máy nhé!

Bước 6: Thông báo Active Win 10 thành công hiển thị, bạn nhấn vào OK.

Bước 7: Để kiểm tra thời hạn sử dụng Key mới nhập, bạn nhập lệnh “Slmgr.vbs –xpr”.

Bước 8: Thông báo thời hạn sử dụng của Key xuất hiện, lúc này bạn nhấn OK là hoàn tất.

Các bước tưởng chừng khó, nhưng các bạn chỉ cần làm đúng theo hướng dẫn ở trên, chắc chắn thành công 100% đấy nhé!

Kết luận: Bài viết này đã cung cấp cho bạn đọc List Key cài đặt win 10. Đặc biệt là hướng dẫn chi tiết bạn cách nhập Key Win 10 Pro 64bit vĩnh viễn 2022. Chúc các bạn thực hiện thành công khi làm đúng với chia sẻ của Bandishare.

Liên hệ hỗ trợ: 090.993.6878

MÃ KM: 05466

Key Win 10 bản quyền miễn phí – Free Windows 10 Product Key 2019

Key Win 10 là chủ đề rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm trên Google khi có nhu cầu kích hoạt bản quyền windows 10 miễn phí.

Nội Dung Bài Viết

Key Win 10 là chủ đề rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm trên Google khi có nhu cầu kích hoạt bản quyền windows 10 miễn phí. Ưu điểm của phương pháp kích hoạt bằng Key windows 10 này sẽ giúp máy tính của các bạn tránh gặp phải những mối nguy hiệm khi sử dụng những công cụ crack/active win 10 được chia sẻ trên mạng internet. Nào hãy cũng cùng Văn Phòng Cho Thuê VNREAL JSC tìm hiểu chi tiết bài viết này nhé! Cách Kiểm tra Key Win 10 đã kích hoạt chưa bằng phần mềm ShowKeyPlus

Sau đây là hướng dẫn bạn kiểm tra được key win 10 đã được kích hoạt hay chưa thì hãy làm theo 3 bước dưới đây nhé! Bước 1: Tải phần mềm ShowKeyPlus về máy tính Click download phần mềm ShowKeyPlus Bước 2: Giải nén và chạy file có tên ShowKeyPlus.exe Giao diện của công cụ kiểm tra key windows 10 ShowKeyPLus Bước 3: Tiến hành kiểm tra key đã kích hoạt chưa Bước đầu bạn hãy kích vào “Check Product Key” sẽ hiện ra tên sản phẩm, ID, key cài đặt và key kích hoạt. Sau đó bấm “SAVE” để lưu lại. Để tiến hành kích hoạt lại key này thì bạn nhấm vào chữ “Retrieve” và chọn tới file đã lưu. Hoặc Bạn hãy copy “Originak Key” lưu vào file text rồi khi cài win 10 nhập tại đường dẫn như sau: Settings> Update & Security> Activation > Change product key. Chia sẻ List Key Win 10 bảng quyền miễn phí mới nhất năm 2019

Hiện nay, Hệ điều hành Windows 10 có rất nhiều phiên bản khác nhau phục vụ cho nhiều người dùng khác nhau. Dưới đây là LIST key windows 10 của nhiều phiên bản khác nhau được mình tổng hợp và chia sẻ lại dành cho những ai cần. Và nếu các bạn không tìm được key win 10 tương thích thì có thể tham khảo thêm cách này: Download KMSpico 10.2.0 – Phần mềm Crack Win 10 Nhanh Chóng Key Win 10 Home TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3 Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD Key Win 10 PRO, Ultimate W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX FJT8C-2WNKT-DKPQG-JYHXD-YBFFC X4XQN-VMKJH-7TCVD-TB3QT-KTPKM 3MXN9-Y96QV-RPYHW-RKQQJ-XW3GY NFKWT-HFWJW-93DP7-M3GMQ-FM49M NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB YW9TN-9M6H7-MKTJ4-H7FQW-4VV3B NCH3J-3Y32T-QY4Y9-4CDK3-C3726 N24DD-FGXK3-2RWYX-6D87B-HT672 Chia sẻ thêm bộ key active win 10 vừa tìm được Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Key active Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Key active Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Key active Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Key active Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Key active Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Key active Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ Key active Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Key active Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Key active Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH Key active Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR Key active Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T Trên đây là toàn bộ key win 10 miễn phí mới nhất 2019 được VNREAL JSC tổng hợp và chia sẻ lại cho các bạn. Còn sau đây là phần hướng dẫn kích hoạt bản quyền miễn phí bằng những key windows 10 được chia sẻ ở trên mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé! Hướng dẫn cách kích hoạt bản quyền với Key Win 10

Bước 1: Đi tới liên kết này: https://notepad.vn/share/jfjmluf34 Bước 2: Copy toàn bộ nội dung trong file trên, tạo file text mới dán nó vào Bước 3: Đặt tên file với đuôi mở rộng là cmd, ví dụ 1click.cmd Bước 4: Click phải vào file và chọn Run as Administrator Kiểm tra thành quả xem bạn đã kích hoạt win 10 thành công hay chưa.

Tạm kết

Key Win 10 mới nhất – Key Cài đặt và Active Win 10 Pro Free

Key Win 10 dùng để cài đặt và active win 10 là cách tốt nhất được nhà sản xuất khuyên dùng. Để có được key win 10 bản quyền của thì người dùng sẽ phải bỏ ra một chi phí không nhỏ, con số đó là 199.99$. Đó là một số tiền không lớn cũng không nhỏ, nhưng với nhiều người thì đó là một tiền rất lớn, nhất là các bạn sinh viên.

Có thể nói Win 10 hiện đang là một phiên bản Window được rất nhiều các anh em dân công nghệ nói riêng và mọi người nói chung sử dụng cũng như yêu thích. Win 10 là sự phát triển tất yếu của Microsoft để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ thiết yếu phục vụ cuộc sống của con người.

So với win 7, win 8 và win 8.1 thì win 10 là sự kế thừa những tính năng nổi bật của các loại win 10, đồng thời khắc phục những hạn chế của các loại win đó. Không những thế, các nhà phát triển win 10 đã tạo ra những tính năng rất mới mẻ để thu hút và đáp ứng các yêu cầu rất khắt khe của mọi người. Là một phiên bản nâng cấp của các win 7,8,8.1 nên việc cài đặt win này về cơ bản là giống với các phiên bản trước đó, nhưng để sử dụng được một cách tốt nhất thì bạn cần phải mua bản quyền cài đặt và sử dụng win 10.

Trong bài viết hôm nay, Blog Kiến thức sẽ tổng hợp và chia sẻ các key cài đặt + key active win 10 Pro 32bit, 64bit đảm bảo thành công 100% mới nhất cho anh em nào đang tìm kiếm nhé, đồng thời chúng tôi sẽ tổng hợp các cách active win 10 tốt nhất hiện nay, bạn có thể sử dụng nếu các key bị lỗi.

Key cài đặt Win 10

Trong quá trình cài đặt Win 10 nếu máy tính của bạn yêu cầu nhập Product Key để tiếp tục tiến hành cài đặt thì các bạn có thể sử dụng một trong những Key Win 10 để cài đặt trong list Key dưới đây. Các bạn chú ý sử dụng đúng Key phù hợp với phiên bản Win 10 mà mình đang cài nhé.

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY

Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

List key cài đặt win 10 cập nhật 07/2022

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

Lấy thêm key ở dưới nhé, nếu key trên không dùng được

ĐỂ TRÁNH LINK BỊ “DIE” HOẶC BỊ “GIỚI HẠN LƯỢT TẢI”, HÃY BẤM VÀO NÚT LẤY PASSWORD BÊN DƯỚI ĐỂ TẢI PHẦN MỀM TỐC ĐỘ CAO MIỄN PHÍ XÁC NHẬN LẤY PASSWORD

LẤY PASS DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Khi cài đặt xong, nếu máy tính yêu cầu hoặc các bạn muốn Active Win 10 luôn thì các bạn cũng có thể sử dụng Key trong list Key Active Win 10 trong danh sách dưới đây để Active Win 10 nhé.

Key Active Win 10 mới nhất được cập nhật liên tục

Trước khi Active Win 10 của mình, bạn cần lưu ý đó chính là các bạn cần biết chính xác phiên bản Win 10 của mình đang cài đặt cho máy tính là phiên bản nào? Rồi sau đó tiến hành lựa chọn Key thích hợp cho phiển bản đó ở danh sách dưới đây để Active Win 10 máy tính của mình nhé!

List key active win 10 cập nhật 2021

2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87 (phiên bản 1803)

FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

FBNC3-JXRR6-RYWVX-4HCFJ-HMFDP

2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87

V942D-C7NFG-773PY-MT398-F3KTY

BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY

2TYNC-DRPHV-BMBVY-VCJY9-V2WX2

YYNVD-VYKRP-37RFW-F4CHG-Y9492

JNKRX-38XTQ-47MWF-DDQFM-CWCK2

2T496-BG7GC-G3RJD-7B6R6-DV3H9

GBW6Y-CBDHP-R2KDV-98G96–3PDTQ

XFJV8-K8M99-RQ2Q4-B9W7D-87KCP

CPTFX-7KWB7-G4YDH-6FRKD-3Q9VD

HQJB3-J8QTB-H4BRX-RMKP2-KJTQH

BM6YM-2CX9W-VJYJD-DDG79-JP4Y9

V2J42–2W7M8-DQ8HD-CK93R-3R8XD

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2–76DF9

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 10 Home TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6–9CCP6–7BKTT-D3WVR

Key Win 10 Pro Online (active ngay)

FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Windows 10 Education

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3

77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD

R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Windows 10 Enterprise

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF

NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F

NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF

QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4

KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR

9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR

F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

Windows 10 Professional

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT

XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G

PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726

MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T

6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T

XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG

WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8–33WXG

9WXQD-VN668–7HC2T-7XJ6H-JQKTT

N9XJ7–7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26

89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG

J7YP7–3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG

VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24–6Q726

RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726

CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT

4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G

9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6

Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T

RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6

8NW62–63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6

3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6

XJ84C-DNB88–7RXFD-9PT6Q-FM49G

2JNXW-MGGFG-8TX94–882PY-QJ3GT

WDNT8–7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6

JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6

NHQ7R-QCPP2-DD479–7KJ7C-4RG6T

6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726

Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG

D4KRN-M9BK2–6WPB9–87J9R-HQWXG

3FBYH-K2N9X-46FB8-PFX77-KHJXG

HD3WH-2NQRC-YT9BQ-MW9VV-FJRC6

4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787–4C2KG

N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6

N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6

43G2H-MNDD2–83JWD-KM2DD-KKXTT

29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT

NY8Q2–824WQ-3VDYX-JW2PY-F9CKG

G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT

7PXWY-VNKY3–7XWMW-M8D3D-QRR9G

GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG

DQWR3–96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T

HY7YH-NB8BX-BJHBW-PHW2K-WTYP6

9HN9X-WDP2T-KYBD2-QXT2K-C7JXG

WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6

3WYRY-4NJ8W-YDQPR-X8GF2-YKMP6

3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT

92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G

8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT

RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7–46YP6

P686W-YN7C2-BMWM6–64J4P-TMT6T

96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG

DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G

97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG

PCXN6-QPVG2-K6RP9–3P6HC-4RG6T

GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G

NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26

3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT

W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT

HGX4F-K7NJ6–8D63G-CTVF9-HCFC6

4QVD9-NF24R-9JXHK-429J4-BY49G

NV9HJ-TB9R4-MVBXM-KMD3V-R9CKG

QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G

NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6

JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6

N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T

NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2–76DGT

RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T

T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT

RQ4XN-4PHTJ-4JYM9-H3TDF-DJ3GT

JN8BJ-B868J-PVDQQ-W9HQT-KTPKG

RWXVW-MWNF6-RHVQQ-68GVQ-XHJXG

4W47N-GPYR7-HXG6V-DV69D-JTYP6

KNP7J-MWGR9-VGCH4–2GWGH-FJRC6

MTDYN-7TQMB-RFJJR-XMYMJ-K2FC6

9NK3V-9KRXM-93TQH-DVVT7-CYT6T

4T7CK-N8B7G-3YWWF-WM6V3-BG9TT

Y4TN6-KD2JR-DJ6B7-FWPXG-D3WXG

N64BH-47C2R-3WY7K-QP6MB-PR4C6

WQNDG-22PR6–6MY93-VHYBJ-Q69TT

CYPN9-HJVCN-4K4QQ-DB869-V22KG

JHDNW-WF47B-37T3R-W9XD8-K2FC6

NCB9D-P3XG3-YWHKY-T9K9X-V22KG

8N48G-7W6B3-C63Y9-K7779-JXCKG

XK6GN-HGQGQ-6JHW6-R9YDG-YG9TT

D8W7G-ND6M8-WX4DR-7GX4T-4M49G

MQ8GP-MNTFB-B3MB6–32V2C-YKMP6

GNJBY-MCGKC-QH33R-BYDF9-C7JXG

VT9MN-6TDF2-QYTD4-XW9VW-K2FC6

F39YY-N6TQ3-BMG9R-9PGJT-QYH26

NY66J-88XMM-CWYMH-QF6RK-JXCKG

NY3XQ-7MBFJ-GT4CY-VF4BC-9QBP6

NXXPH-WX973-T2TGD-QPK8Q-RJRC6

NXMQT-HFHKJ-GR7QJ-W9CDQ-9766T

WNPT7-CHJDB-3HBTK-D92RW-TQ726

N7C6M-YQ63V-PF9QW-JX24D-T6PKG

FJ69C-HNV4P-7Y4WJ-4H6JK-Y7V26

NFFHG-KH6FB-PXW9R-RJJR8-J8F9G

B9H2N-F6WMQ-C4Q8Y-QPK8H-MBH26

GNGQK-6RXG3-Q2VQV-9BG24-CR4C6

2FHRT-NDGC8-TFGQW-67HRY-3GPKG

7N9Y4-GJQHK-6RDQG-XPFF4–8B49G

Y78NF-RHW64-XQQJD-TFFJY-JK8XG

4Q4HH-NKW7H-DQ7WG-FTKX8-J8F9G

HPBXC-28NXF-6CTXW-DBKB9-GJF9G

34TPV-2NH3H-Q8QMJ-Y7GR6-Y98XG

77TXN-2D8W2-MBG8K-K442X-TF4C6

CJCNV-KCRCQ-3TJG3–46CRJ-29XTT

YF638-NK3RM-K76VX-QJB72-DDBP6

X8JKN-KK8FT-GMFRG-RBBMY-2PQGT

TR93N-JJ2B8-DH7Y9-VRRCR-VMH26

QHBRV-N7QJ2–6GKKW-CP7BR-CR4C6

JPJYR-7NVFF-GDR3G-WXXMP-MP2KG

T2Y2B-PWNK7–9R7G9–7F94M-K766T

H7JNB-J2C2R-T89XM-V992W-K2FC6

TRCM9–8JN9T-QDDPK-TH62F-FC2KG

YHNBF-HMMWJ-KW846–3Y4W8–2GYP6

FPBNH-3GQ2G-6P97F-4B6H4–9W3GT

R3786-WYNRC-QY6MB-DCCJF-MWRC6

3BNQX-XQ6BT-RY7D6–6D3WJ-XW3GT

33WM2–4N843-TMVXR-J4CMJ-2GYP6

TMNPJ-4XC3C-B26QW-HCJBR-CR4C6

N6QQF-R4XHR-YP9XW-K9XRF-Q9MP6

NMQXP-V8T6F-BG2FQ-WYFCH-7QWXG

XVFTN-JCGB9-R97MY-XJ6FT-YG9TT

FMWRY-FPN6C-WP39W-PR6RT-YG9TT

4CJNC-DDM9Y-Q8KG3–6XPX9-RM49G

PNT7F-97X8K-JKQ76–9P4BT-XQBP6

NM3P8-JYFFG-39X7M-F2GQB-WHV26

JF3YN-FP33H-RKV77-HV3BJ-9TPKG

QBXCC-FN4Y3-TFM28-KJJDW-82QGT

QBN7H-FYXVX-86RM3-QP6BK-M98XG

QBG34-YNKX3-QBJ2V-RHY38–9TPKG

Q48J6–46NQF-Y6YBJ-2HG8J-PKCKG

PWX3M-NT4YJ-M6JVK-T6FR8–82QGT

PRGKM-6NWK2-P68W4-H4CTR-K4R9G

PQDQN-KXJ2J-Q2273-W6K46-GMT6T

PQ8YN-7WQVY-HW966-H96BY-CWF9G

PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6

PNTB6–4986V-7WGXY-GWPV8–29XTT

QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT

QFQF2-FCNDK-CFRJ8–9HPKT-P7JXG

QHWN4–349P4-GM6YD-8XP37–8HV26

QJNB7–8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG

QN7HB-4BGFH-QRPQD-FCRJC-XTPKG

QT4P4-NFQQ4–4FRBV-YB3MW-MTDGT

QVQDQ-NG8GK-G3KMG-P46BQ-BG9TT

QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT

R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26

R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T

RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT

RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG

RDNM7-HCKDK-WRK4M-7WKDD-KKXTT

RCNGW-64D87-JPVG4-F98JY-X4R9G

RCN4J-XB2BM-X27HD-HWDQV-3J3GT

RC7QK-KNQ2Q-2783H-3J39Y-R6YP6

RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26

RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T

R8DN8-QWHC7–6RJVR-TMYW9-TF4C6

R7XWK-NQJ6V-4DYV3–3YWG2–76DGT

Windows 10 Pro Education

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73

93R6N-DY6B7–6FH8B-J4F4X-QV7YQ

9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ

9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ

9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6–3V7YQ

9KNCH-4FJF3–2MPFG-V4QDG-BP3FD

B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ

B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D

BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3

BG3FY-FVNVR-TXX77–78QGY-92F73

C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ

CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ

CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3

CHNM3–28BT7–3BRKB-63GBJ-WB64D

CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ

CRN8T-24GF4-KP4Q9–2K8M8-TQ8V3

CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3

CWQPT-X6NQ4–6FMC8-XYT44–8B64D

D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3

D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473

D3WKN-Q26X4–27XKR-9G7XP-D7BMQ

D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D

D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3

Key Windows 10 ltsc 2019

2B63X-KNDCX-3MR4W-R9GPD-RJT2C

2NRHB-VKQJV-FRKC2-TC774-6Q9PC

2VNJR-XJF43-BM3HR-2RQMV-YY7WP

2WNVH-XXX6Q-TR9V3-4TF4R-W8HWP

4KMKP-NBBH4-WH8FQ-RVXBF-YTF42

66P69-3NRQF-3G4Q8-XHTK6-KTQ8P

6YNRC-28DV4-TVVXK-RYMD2-KW442

867H6-8NJYC-YDQ84-C8D7W-WB7WP

8ND36-RT7M9-QKQ82-CD9J6-MKQCC

8WPN6-32B66-32HXC-QDPCF-FC38P

94K6J-GNJT2-VW77W-KGBP4-Q9QCC

9DC29-N94GQ-MWJQ2-W9G9P-TMWR2

9DVFD-NCM9B-4QV3P-JXB4X-Y7XPC

9GGNY-RGB2W-RQ2HW-RGBMW-MTF42

B6Q8K-NVKVD-Y8V3B-KB9Q7-BDYJP

BW9RN-FXT4V-43FGP-MBJQ8-K2F8Q

C96MJ-NPP3T-RP6CW-YHQBQ-JT3CC

CDD89-NFVDV-R746M-92CW7-BDYJP

Key Windows 10 ltsb 2016

CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8

FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW

NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX

Một số key win 10 khác được dùng để active

Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY

Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2–76DF9

Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6–9CCP6–7BKTT-D3WVR

Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T

Cách nhập key win 10 kích hoạt bản quyền

Đây có thể nói là cách truyền thống và cũng là cách được nhiều người dùng

Bước 1: Đầu tiên tại giao diện máy tính desktop, các bạn tiến hành chọn chuột phải vào biểu tượng This PC -> Chọn Properties như hình sau đây:

Bước 2: Sau khi các bạn chọn xong, một cửa sổ màn hình mới sẽ hiện lên. Tại đây các bạn tiến hành chọn vào nút Activate Windows như hình sau:

Bước 3: Tiếp theo một cửa sổ mới hiện lên, tại đây các bạn tiếp tục chọn vào nút Change product key như hình sau đây:

Bước 4: Sau khi click một màn hình mới được hiện lên, tại đây các bạn tiến hành copy danh sách key win 10 ở phía trên. Và dán vào ô Product key như hình dưới đây. Sau đó tiến hành nhấn vào nút Next để tiếp tục kích hoạt bản quyền.

Tiếp theo một cửa sổ mới hiện lên, các bạn nhấn tiếp vào nút Activate như hình sau:

Bước 5: Như vậy là các bạn đã kích hoạt xong rồi. Bây giờ bạn kiếm tra máy tính của mình xem đã được kích hoạt bản quyền chưa nhé.

Cuối cùng nhấn vào Activate, đợi hệ thống Windows 10 kiểm tra là bạn đã có thể Active Windows 10 thành công rồi đấy.

Lưu ý: Do có quá nhiều người sử dụng win 10 lên số lượng key trên có thể là không đủ cho tất cả mọi người, vì vậy để active win 10 được tốt nhất bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé

Xem thêm: Cách Crack win 10 đảm bảo 100% thành công

Sử dụng các công cụ Active gián tiếp là KMSPico

Để có thể Active Win 10 vĩnh viễn, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chỉnh là sử dụng phần mềm KMSPico để có thể kích hoạt được Win 10. KMSPico là một trong những công cụ được đánh giá là tốt nhất và đây cũng là công cụ hoàn toàn sạch. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng chúng nhé. Ngoài việc giúp chúng ta có thể Active Win 10, phần mềm KMSPico còn có thể sử dụng để Active Office 2010 và các phiên bản khác một cách đơn giản và nhanh nhất.

Bước 1: Đầu tiên các bạn tiến hành Download công cụ KMSPico Portable tại link Download KMSPico hoặc tại link KMSPico mới nhất

Bước 2: Sau khi tải về các bạn giải nén ra và tiến hành chạy file Autopico.exe nhé.

#Lưu ý: Các bạn nên nhớ tắt các chương trình diệt virus trước khi chạy nhé. Vì các chương trình diệt virus sẽ nhận nhầm KMSPico là virus.

Bước 3: Sau khi chạy file Autopico xong, bạn đợi một chút công cụ sẽ tự động active win 10 cho các bạn. Rất đơn giản phải không nào

Lời kết

Hi vọng với những Key cài đặt và active win 10 cùng với các cách active win 10 tốt nhất ở trên sẽ giúp các bạn cài đặt và Active Win 10 của mình một cách nhanh chóng nhất, và có được những giây phút trải nghiệm thoải mái trên hệ điều hành win 10 nhé. Nếu trong quá trình cài đặt và active Win 10 các bạn gặp sự cố hay cần được trợ giúp. Thì các bạn hãy để lại bình luận ngay dưới đây để Blog Kiến Thức sẽ giúp đỡ các bạn nhé.

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì hay chia sẻ ngay đến bạn bè và mọi người nha. Và cũng đừng quên ghé thăm blog Blogkienthuc.net để thường xuyên theo dõi những bài viết thú vị và hấp dẫn nhé.

Từ khóa tìm liên quan đến bài viết: key win 10 pro, product key win 10, key active win 10, key active win 10 pro, key cai dat win 10, key win 10 pro 64bit vĩnh viễn, xin key win 10, product key win 10 pro, key win 10 pro 64bit

Danh sách key cài đặt và key active mới nhất

Xin chào các bạn đã đến với itqnu.vn trong bài viết ngày hôm nay. Sau đây mình xin được chia sẻ với các bạn danh sách key win 10 hoàn toàn miễn phí. Đươc mình cập nhật và tổng hợp từ các nguồn khác nhau trên internet. Đây là danh sách key cài đặt win 10 và key active win 10 đảm bảo hoạt động 100%.

Như các bạn cũng biết đây, Win 10 là phiên bản hệ điều hành Windows cao nhất hiện nay. Đây là phiên bản được nhiều người sử dụng vì tính năng cũng như sự ổn định của nó. Do đó mà windows 10 luôn là sự lựa chọn hằng đầu cho người sử dụng.

Nhưng để sử dụng được windows 10 bản quyền. Thì chúng ta yêu cầu phải có key win 10 để có thể nhập vào để tiến hành cài đặt. Cũng như nhập vào để kích hoạt bản quyền qua đó mới có thể sử dụng được. Và dưới đây mình xin được chia sẻ với các bạn danh sách key win 10 bản quyền mới nhất. Đầy đủ các phiên bản của windows 10 luôn các bạn nhé.

Key Win 10 dùng để cài đặt

Dưới đây là danh sách key cài đặt Win 10. Các bạn trong quá trình cài Win 10 thì hệ thống yêu cầu nhập key. Thì hãy sử dụng danh sách key cài đặt win 10 dưới đây nhé.

Windows 10 Home : YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home Single Language : BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT Windows 10 Home Country Specific : N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD Windows 10 Education : YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

#Update ngày 05/01/2019:

Windows 10 Home : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Windows 10 Professional: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Key Active Win 10 mới nhất cập nhật liên tục

Key Windows 10 Pro Online (active ngay)

FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

22QK9-3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Windows 10 Education

M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3 77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

Windows 10 Enterprise

BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4 KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR 9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

Windows 10 Professional

GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8 G4G26-N89H2-QW7TD-DM66Y-2PQGT XG3QN-X3BXX-YCV2K-QXGBW-7FR9G PGJDR-KNXCM-HF369-XJYPD-C3726 MW6NC-CG64K-D9CBM-WVJRY-XBT6T 6T6BN-DGX2C-K7BQP-9G798-VH66T XYNRW-DFYKC-BX3W2-J6CYX-JXCKG WWYRK-DNCT8-DTW7G-887M8-33WXG 9WXQD-VN668-7HC2T-7XJ6H-JQKTT N9XJ7-7DBP2-PDFPG-JPMK6-QYH26 89NJ7-GQTV6-WGXQH-KRV2H-7QWXG J7YP7-3NGMX-MMJPM-PM4JT-KTPKG VNMMV-MJ7QF-8DC43-CCF24-6Q726 RPHNW-CQD7T-PM4YR-Q4QFB-KD726 CGQKN-B2R4Y-9H7HQ-KKW66-J2QGT 4NDRR-JM2QR-YHXFF-G34RJ-7FR9G 9WJNW-MR3HR-CT89C-VG7WM-DPFC6 Y9XHT-9NCYM-QDK3F-V4BD7-X766T RRT2H-DNWHF-FYM27-K762F-X2FC6 8NW62-63WP6-YRGHQ-C8VYK-TF4C6 3MHPY-NVGPX-M2H3F-QKMPD-63BP6 XJ84C-DNB88-7RXFD-9PT6Q-FM49G 2JNXW-MGGFG-8TX94-882PY-QJ3GT WDNT8-7RMGQ-4TY86-KX686-MKMP6 JGVRH-NVXFR-WGD63-Y6R6P-7CFC6 NHQ7R-QCPP2-DD479-7KJ7C-4RG6T 6VNF9-KCGXB-WJQ2K-4X9RW-TQ726 Y6C83-KFNVJ-GJ27D-TWB3C-XTPKG D4KRN-M9BK2-6WPB9-87J9R-HQWXG 3FBYH-K2N9X-46FB8-PFX77-KHJXG HD3WH-2NQRC-YT9BQ-MW9VV-FJRC6 4BHJN-93KVQ-9TB6T-J7787-4C2KG N2WRX-V2GR7-H9FFH-4FG3W-QDBP6 N4KK9-J9FPQ-7FT9R-RKTP7-QPFC6 43G2H-MNDD2-83JWD-KM2DD-KKXTT 29NHK-MB9RK-JXQX7-WJXXG-PDKTT NY8Q2-824WQ-3VDYX-JW2PY-F9CKG G6NFH-GB7PY-X4JWP-6G4GX-8QKTT 7PXWY-VNKY3-7XWMW-M8D3D-QRR9G GH84N-TP8R3-T8Q76-KM6F2-FX8XG DQWR3-96N36-QKJKM-YXBC3-PYT6T HY7YH-NB8BX-BJHBW-PHW2K-WTYP6 9HN9X-WDP2T-KYBD2-QXT2K-C7JXG WN242-VRC74-PRY4C-CP46R-Q9MP6 3WYRY-4NJ8W-YDQPR-X8GF2-YKMP6 3YMPN-4J4Q8-CXKDP-4VTPD-WQKTT 92NFR-V34GB-PJWY6-V6WXF-K4R9G 8WGQ9-NQ4PG-TXKBM-3VP9H-VT9TT RRT8P-NYJJR-Y3FPC-2BDH7-46YP6 P686W-YN7C2-BMWM6-64J4P-TMT6T 96DJN-KC9QJ-CWPRM-3RXBY-6VJXG DR2BD-2DN83-PYRHX-P2T8Q-2WF9G 97QN7-C9MMK-9GPPV-CJCQX-66PKG PCXN6-QPVG2-K6RP9-3P6HC-4RG6T GHVRM-NXCCY-P3KTD-PPQBC-6JF9G NQFCV-G4WPD-P83DV-J2VJ4-VMH26 3N8V6-MT9J3-HJJ36-Q3RD8-CPQGT W9XVN-B93DG-6PJQ8-HY32M-TXXTT HGX4F-K7NJ6-8D63G-CTVF9-HCFC6 4QVD9-NF24R-9JXHK-429J4-BY49G NV9HJ-TB9R4-MVBXM-KMD3V-R9CKG QDGJN-2YK42-RVKHF-RY386-HFR9G NYH2C-MWGYC-RP86P-T4TRQ-VXMP6 JKFJB-VNFMK-GC4FX-6TXQJ-D9MP6 N29F7-BY8R7-Y9CPX-46JD6-RRG6T NJCDC-BT43R-T48J8-TKQY2-76DGT RHGNC-M94MX-VFGX8-QQJKD-PYT6T T3MVN-9WKDB-T74CD-6MMCY-43KTT RQ4XN-4PHTJ-4JYM9-H3TDF-DJ3GT JN8BJ-B868J-PVDQQ-W9HQT-KTPKG RWXVW-MWNF6-RHVQQ-68GVQ-XHJXG 4W47N-GPYR7-HXG6V-DV69D-JTYP6 KNP7J-MWGR9-VGCH4-2GWGH-FJRC6 MTDYN-7TQMB-RFJJR-XMYMJ-K2FC6 9NK3V-9KRXM-93TQH-DVVT7-CYT6T 4T7CK-N8B7G-3YWWF-WM6V3-BG9TT Y4TN6-KD2JR-DJ6B7-FWPXG-D3WXG N64BH-47C2R-3WY7K-QP6MB-PR4C6 WQNDG-22PR6-6MY93-VHYBJ-Q69TT CYPN9-HJVCN-4K4QQ-DB869-V22KG JHDNW-WF47B-37T3R-W9XD8-K2FC6 NCB9D-P3XG3-YWHKY-T9K9X-V22KG 8N48G-7W6B3-C63Y9-K7779-JXCKG XK6GN-HGQGQ-6JHW6-R9YDG-YG9TT D8W7G-ND6M8-WX4DR-7GX4T-4M49G MQ8GP-MNTFB-B3MB6-32V2C-YKMP6 GNJBY-MCGKC-QH33R-BYDF9-C7JXG VT9MN-6TDF2-QYTD4-XW9VW-K2FC6 F39YY-N6TQ3-BMG9R-9PGJT-QYH26 NY66J-88XMM-CWYMH-QF6RK-JXCKG NY3XQ-7MBFJ-GT4CY-VF4BC-9QBP6 NXXPH-WX973-T2TGD-QPK8Q-RJRC6 NXMQT-HFHKJ-GR7QJ-W9CDQ-9766T WNPT7-CHJDB-3HBTK-D92RW-TQ726 N7C6M-YQ63V-PF9QW-JX24D-T6PKG FJ69C-HNV4P-7Y4WJ-4H6JK-Y7V26 NFFHG-KH6FB-PXW9R-RJJR8-J8F9G B9H2N-F6WMQ-C4Q8Y-QPK8H-MBH26 GNGQK-6RXG3-Q2VQV-9BG24-CR4C6 2FHRT-NDGC8-TFGQW-67HRY-3GPKG 7N9Y4-GJQHK-6RDQG-XPFF4-8B49G Y78NF-RHW64-XQQJD-TFFJY-JK8XG 4Q4HH-NKW7H-DQ7WG-FTKX8-J8F9G HPBXC-28NXF-6CTXW-DBKB9-GJF9G 34TPV-2NH3H-Q8QMJ-Y7GR6-Y98XG 77TXN-2D8W2-MBG8K-K442X-TF4C6 CJCNV-KCRCQ-3TJG3-46CRJ-29XTT YF638-NK3RM-K76VX-QJB72-DDBP6 X8JKN-KK8FT-GMFRG-RBBMY-2PQGT TR93N-JJ2B8-DH7Y9-VRRCR-VMH26 QHBRV-N7QJ2-6GKKW-CP7BR-CR4C6 JPJYR-7NVFF-GDR3G-WXXMP-MP2KG T2Y2B-PWNK7-9R7G9-7F94M-K766T H7JNB-J2C2R-T89XM-V992W-K2FC6 TRCM9-8JN9T-QDDPK-TH62F-FC2KG YHNBF-HMMWJ-KW846-3Y4W8-2GYP6 FPBNH-3GQ2G-6P97F-4B6H4-9W3GT R3786-WYNRC-QY6MB-DCCJF-MWRC6 3BNQX-XQ6BT-RY7D6-6D3WJ-XW3GT 33WM2-4N843-TMVXR-J4CMJ-2GYP6 TMNPJ-4XC3C-B26QW-HCJBR-CR4C6 N6QQF-R4XHR-YP9XW-K9XRF-Q9MP6 NMQXP-V8T6F-BG2FQ-WYFCH-7QWXG XVFTN-JCGB9-R97MY-XJ6FT-YG9TT FMWRY-FPN6C-WP39W-PR6RT-YG9TT 4CJNC-DDM9Y-Q8KG3-6XPX9-RM49G PNT7F-97X8K-JKQ76-9P4BT-XQBP6 NM3P8-JYFFG-39X7M-F2GQB-WHV26 JF3YN-FP33H-RKV77-HV3BJ-9TPKG QBXCC-FN4Y3-TFM28-KJJDW-82QGT QBN7H-FYXVX-86RM3-QP6BK-M98XG QBG34-YNKX3-QBJ2V-RHY38-9TPKG Q48J6-46NQF-Y6YBJ-2HG8J-PKCKG PWX3M-NT4YJ-M6JVK-T6FR8-82QGT PRGKM-6NWK2-P68W4-H4CTR-K4R9G PQDQN-KXJ2J-Q2273-W6K46-GMT6T PQ8YN-7WQVY-HW966-H96BY-CWF9G PNWTV-W6C68-CPGPV-YPF4Q-VXMP6 PNTB6-4986V-7WGXY-GWPV8-29XTT QCC9T-NRD9M-7GP3K-TQ3X2-BTDGT QFQF2-FCNDK-CFRJ8-9HPKT-P7JXG QHWN4-349P4-GM6YD-8XP37-8HV26 QJNB7-8TGVP-823CY-YKBQ3-H22KG QN7HB-4BGFH-QRPQD-FCRJC-XTPKG QT4P4-NFQQ4-4FRBV-YB3MW-MTDGT QVQDQ-NG8GK-G3KMG-P46BQ-BG9TT QYM2G-XNC8V-MMRPM-RVPMQ-BG9TT R29FW-KVN37-XYHFH-26QPF-JHV26 R6JHF-DN3DX-D7FRF-V3YD3-DV66T RHK4G-QVNP9-DV8FB-3FTC2-W2QGT RHJWT-KNKMB-P94KB-H4X2H-7QWXG RDNM7-HCKDK-WRK4M-7WKDD-KKXTT RCNGW-64D87-JPVG4-F98JY-X4R9G RCN4J-XB2BM-X27HD-HWDQV-3J3GT RC7QK-KNQ2Q-2783H-3J39Y-R6YP6 RC2Y7-RNMFX-3PPXC-3QB4J-HMH26 RBFN4-X33PX-7TKY8-T7JGY-K766T R8DN8-QWHC7-6RJVR-TMYW9-TF4C6 R7XWK-NQJ6V-4DYV3-3YWG2-76DGT

Windows 10 Pro Education

8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73 93R6N-DY6B7-6FH8B-J4F4X-QV7YQ 9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ 9HC3C-N4772-D4WPR-PFHFP-TMVYQ 9HHCQ-NW8GB-TYH6M-9CGV6-3V7YQ 9KNCH-4FJF3-2MPFG-V4QDG-BP3FD B7RBD-4NY6J-6JK4Y-K63GQ-4GFBQ B983N-2T7V8-B8BXK-29FWX-RM64D BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3 BG3FY-FVNVR-TXX77-78QGY-92F73 C3N6J-FTVWB-MY7WB-MD99D-BHBMQ CGM3F-NJ86W-4FWGH-G7KK2-P9YMQ CHDNW-6CWTG-VHR4R-R682F-JHWV3 CHNM3-28BT7-3BRKB-63GBJ-WB64D CN33F-XQJ7M-PFBYT-7P22W-Q7BMQ CRN8T-24GF4-KP4Q9-2K8M8-TQ8V3 CW8FT-N8P9H-72MM7-T298W-QDCH3 CWQPT-X6NQ4-6FMC8-XYT44-8B64D D2D7Y-QNV42-G62FP-GKQ4J-HMJV3 D369F-NTP2D-6DJB4-B8GBB-PR473 D3WKN-Q26X4-27XKR-9G7XP-D7BMQ D3WPF-NF76V-VDHCY-WKMMY-CWG4D D7PPN-4CK7T-Q2V64-WWJMY-WHWV3

Cách nhập key win 10 để kích hoạt

Khi đã có key win 10 trong tay thì công việc tiếp theo của chúng ta đó chính là nhập key để kích hoạt bản quyền. Để nhập key win 10 các bạn tiến hành thực hiện theo các bước sau đây nhé.

Bước 1: Đầu tiên các bạn chuột phải vào biểu tượng This PC trên màn hình máy tính. Và chọn Properties như hình sau:

Bước 2: Sau đó một cửa sổ mới hiện ra, tại đây các bạn vào nút Activate Windows như hình sau:

Bước 3: Tiếp theo một cửa sổ nữa hiện lên, tại đây các bạn nhấn vào nút Change Product Key như hình sau:

Bước 4: Tại đây một popup mới hiện lên, các bạn tiến hành copy key win 10 ở trên. Và nhập vào trong ô trống như hình dưới đây.

Tiếp theo các bạn nhấn nút Next để tiếp tục. Sau khi nhấn nút Next xong thì hiên lên 1 thông báo. Các bạn nhấn tiếp vào nút Activate để kích hoạt như hình sau:

Bước 5: Và đây là kết quả sau khi kích hoạt thành công win 10

Tổng kết

Như vậy trên đây mình đã chia sẻ với các bạn danh sách key win 10 mới nhất. Giúp cho các bạn có thể cài đặt và kích hoạt win 10 một cách nhanh nhất. Hi vọng với những thông tin bổ ích này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Key active bản quyền Win 10 Home 32bit

Mã xác nhận không chính xác

Mã xác nhận không chính xác

Gửi lại thành công mã OTP, mã mới có hiệu lực trong vòng 5 phút.

Gửi lại thành công mã OTP, mã mới có hiệu lực trong vòng 5 phút.

Mã OTP đã được gửi đến số điện thoại

Nhập số điện thoại bạn dùng để mua hàng tại FPT Shop

Khuyến mãi “Tặng PMH PK 500.000đ” không áp dụng cùng với Trả góp 0% .

Thông tin của quý khách đã được ghi nhận.

Có 13 shop tại Quận 2, Hồ Chí Minh. Hãy chọn shop bạn muốn giữ hàng.

© 2007 – 2021 Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT / Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, P2, Q4, TP. Hồ Chí Minh / GPĐKKD số 0311609355 do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 08/03/2012. GP số 47/GP-TTĐT do sở TTTT TP HCM cấp ngày 02/07/2018. Điện thoại: (028)73023456. Email: fptsho[email protected]. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trịnh Nhật Linh.

키워드에 대한 정보 window 10 home key

다음은 Bing에서 window 10 home key 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  미국 구글 먹빼 | (Eng)막례도 충격받은 미국 구글의 복지 클라스! 직장인 눈물주의 [박막례 할머니] 상위 105개 답변
See also  Wwe 2K22 한글 | [Wwe2K22] 쇼케이스 전체 경기 완전 100% 한글 공략 (합본판) 모든 답변

See also  여 중딩 노출 | 10대 여고생 심쿵 스킨십 연구보고 (커플, 키스, 스킨십, 심쿵, 짝남, 짝녀) │10대연구보고서 [Eng] 상위 148개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Activate Windows 10 for FREE

  • Windows 10
  • Activate Windows 10
  • Activate Windows 10 for free
  • Activate Windows 10 using cmd
  • Activate Windows 10 without additional software

Activate #Windows #10 #for #FREE


YouTube에서 window 10 home key 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Activate Windows 10 for FREE | window 10 home key, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *