Skip to content
Home » Win32Kfull Sys | Easiest 2022 Guide To Fix Win32Kfull.Sys Bsod Error 18733 좋은 평가 이 답변

Win32Kfull Sys | Easiest 2022 Guide To Fix Win32Kfull.Sys Bsod Error 18733 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “win32kfull sys – Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://hu.taphoamini.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://hu.taphoamini.com/photos/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Windows Report 이(가) 작성한 기사에는 조회수 86,243회 및 좋아요 571개 개의 좋아요가 있습니다.

win32kfull sys 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error – win32kfull sys 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

In this video we’re going to talk about the win32kfull.sys BSOD error and I’m going to show you a few easy ways to fix the problem. While this BSOD error can be problematic, the solutions will take little time to get your PC up and running.
► Driver Updater Download Link: https://goo.gl/zLa9Bb
► Try out Restoro to Repair your PC in no time:https://go.windowsreport.com/Restoro?adgroup=0Q-1zH5FOXU\u0026banner=YT
► Check out our Facebook Page : https://www.facebook.com/WindowsReport/
► Subscribe to the channel : https://goo.gl/DyvXgW
► If you found the video useful, don’t forget to leave a like and subscribe to our youtube channel.

win32kfull sys 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Làm thế nào để Sửa lỗi Win32kfull.sys BSOD trên Windows 10

Win32kfull.sys là một tệp SYS do Microsoft Corporation phát triển. Nó chịu trách nhiệm cho sự tương tác trơn tru giữa phần cứng máy tính nội bộ hoặc phần …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: thuthuatmaytinh.vn

Date Published: 1/30/2021

View: 3077

Sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys trong Windows 10

Sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys · Chạy Trình gỡ rối trực tuyến Màn hình xanh · Chạy quét chống vi-rút · Cập nhật trình điều khiển · Gỡ cài đặt bất kỳ chương …

+ 더 읽기

Source: windows789.com

Date Published: 9/10/2021

View: 6822

Cách sửa lỗi Win32kfull.sys (BSOD) trong Windows 10 nhanh …

Cách sửa lỗi Win32kfull.sys (BSOD) trong Windows 10 nhanh chóng · Khắc phục 1 – Chạy kiểm tra SFC · Khắc phục 2 – Cài đặt Windows Update tùy chọn · Khắc phục 3 – …

+ 여기에 보기

Source: geekingup.org

Date Published: 6/3/2022

View: 2325

question – Microsoft Docs

What is Win32kfull.sys? It is a file that ensures a strong connection between your windows system and hardware. It’s a kernel-mode device error …

+ 여기에 자세히 보기

Source: docs.microsoft.com

Date Published: 10/12/2021

View: 958

How to Fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10 – MakeUseOf

One such stop error is the win32kfull.sys BSOD, which typically pops up when you have compromised RAM, outdated drivers, or corrupt system …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.makeuseof.com

Date Published: 11/7/2022

View: 150

[SOLVED] win32kfull.sys Blue Screen Error – Driver Easy

What is the win32kfull.sys file? .sys files are coming with Windows operating system. Most .sys files are real-mode device drivers, ensuring the …

+ 더 읽기

Source: www.drivereasy.com

Date Published: 9/10/2021

View: 8956

Top 10 cách sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys BSOD trên …

win32kfull.sys là lỗi màn hình xanh và chủ yếu xảy ra khi bạn nâng cấp hệ điều hành Windows 10 của mình lên phiên bản Build có sẵn tiếp theo.

+ 여기에 표시

Source: hangodesk.com

Date Published: 3/3/2021

View: 9480

Fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10 – TechCult

As discussed earlier, win32kfull.sys files are kernel-mode drivers responsible for booting your Windows. These drivers are responsible for …

+ 여기에 표시

Source: techcult.com

Date Published: 1/23/2022

View: 8720

Sửa win32kfull.sys BSOD trong Windows 10

Cách khắc phục win32kfull.sys BSOD trong Windows 10: Chạy Trình khắc phục sự cố máy in, Gỡ cài đặt các bản cập nhật gần đây, Cập nhật trình điều khiển, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: vi.101-help.com

Date Published: 12/8/2022

View: 8004

주제와 관련된 이미지 win32kfull sys

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error
Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error

주제에 대한 기사 평가 win32kfull sys

 • Author: Windows Report
 • Views: 조회수 86,243회
 • Likes: 좋아요 571개
 • Date Published: 2018. 8. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=0Q-1zH5FOXU

Sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys trong Windows 10

Các win32kfull.sys Lỗi màn hình xanh trong Windows 10, cũng như các lỗi tương tự, có thể xảy ra trong giai đoạn khởi động hệ thống. Đôi khi nó hiển thị khi bạn cố gắng sử dụng một số chức năng cụ thể và cả khi bạn khởi động một chương trình. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ trình bày các giải pháp phù hợp nhất mà bạn có thể thử để giải quyết thành công vấn đề này.

Lỗi này gặp phải trong nhiều tình trạng màn hình xanh như:

Nếu bạn gặp phải lỗi này, hầu hết có hai khả năng; hoặc trình điều khiển bị hỏng với các tệp không đầy đủ hoặc nó đang xung đột với các trình điều khiển/phần mềm khác đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể gặp phải sự cố màn hình xanh này khi cài đặt phần mềm hoặc phần cứng và chương trình mới. Ngoài ra, bạn có thể gặp chúng khi Windows tắt và trong quá trình tải trình điều khiển thiết bị, RAM bị hỏng, xóa hoặc làm hỏng các tệp chương trình của Windows 10 trong khi cài đặt, Windows 10 bị hỏng do phần mềm độc hại tấn công.

Sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, bạn có thể thử các giải pháp được đề xuất của chúng tôi bên dưới không theo thứ tự cụ thể và xem điều đó có giúp giải quyết vấn đề hay không.

Chạy Trình gỡ rối trực tuyến Màn hình xanh Chạy quét chống vi-rút Cập nhật trình điều khiển Gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào được cài đặt gần đây Chạy quét SFC Chạy CHKDSK Kiểm tra lỗi RAM Thực hiện khôi phục hệ thống Sửa chữa Windows 10.

Hãy xem mô tả về quy trình liên quan đến từng giải pháp được liệt kê.

Nếu bạn có thể đăng nhập bình thường, tốt; nếu không bạn sẽ phải khởi động vào Safe Mode, đi vào Màn hình tùy chọn khởi động nâng cao, hoặc là sử dụng Phương tiện Cài đặt để khởi động để có thể thực hiện các hướng dẫn này.

1]Run the troubleshooter trực tuyến màn hình xanh

Điều đầu tiên bạn nên thử khi gặp bất kỳ lỗi màn hình xanh nào là chạy Trình gỡ rối trực tuyến Màn hình xanh từ Microsoft. Trong một số trường hợp, nó sẽ giúp bạn giải quyết lỗi BSOD chẳng hạn như lỗi win32kfull.sys.

2]Chạy quét chống vi-rút

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy quét toàn bộ hệ thống chống vi-rút với Windows Defender hoặc bất kỳ có uy tín sản phẩm AV của bên thứ ba. Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, bạn có thể thử giải pháp tiếp theo. Bạn cũng có thể muốn chạy Windows Defender Ngoại tuyến Quét tại thời điểm khởi động để có một cách tiếp cận xâm lấn hơn để loại bỏ phần mềm độc hại khỏi PC Windows 10 của bạn.

3]Cập nhật trình điều khiển

Bạn có thể cập nhật trình điều khiển của bạn theo cách thủ công qua Trình quản lý thiết bị, hoặc bạn có thể nhận cập nhật trình điều khiển trên Bản cập nhật tùy chọn trong Windows Update. Bạn cũng có thể tự động cập nhật trình điều khiển của bạn. và xem điều đó có giúp giải quyết lỗi BSOD hay không.

4]Gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào được cài đặt gần đây

Nếu bạn nhận thấy rằng win32kfull.sys Lỗi màn hình xanh bắt đầu xảy ra sau khi bạn cài đặt một chương trình, bạn có thể gỡ cài đặt chương trình và xem nếu điều đó có ích. Nếu bạn không chắc chắn về các chương trình, trình điều khiển hoặc dịch vụ có thể gây ra lỗi, bạn có thể khắc phục sự cố trong trạng thái khởi động sạch.

5]Chạy quét SFC

Giải pháp này yêu cầu bạn chạy quét SFC và xem nếu điều đó có ích.

6]Chạy CHKDSK

Bạn có thể chạy CHKDSK để khắc phục sự cố này.

7]Kiểm tra lỗi RAM

Nếu bạn mới cài đặt một bộ nhớ, hãy xóa nó. Nếu thông báo BSOD biến mất, bạn có thể chắc chắn rằng RAM đã bị hỏng. Thay thế nó bằng một bộ nhớ mới.

Ngược lại, nếu việc xóa bộ nhớ không hoạt động, bạn cần phải chạy chẩn đoán bộ nhớ. Kiểm tra bộ nhớ này sẽ tìm kiếm lỗi bộ nhớ và sự cố gián đoạn hoặc bất kỳ điều gì khác gây ra lỗi.

8]Thực hiện khôi phục hệ thống

Nếu bạn nhận thấy rằng lỗi bắt đầu xảy ra gần đây, hoàn toàn có thể sự cố được tạo điều kiện bởi một thay đổi mà hệ thống của bạn đã trải qua gần đây. Bạn có thể khôi phục hệ thống của bạn về điểm trước đó.

9]Sửa chữa Windows 10

Nếu không có gợi ý nào ở trên hữu ích, hãy thử Reset this PC hoặc là Cloud Reset. Nếu điều đó cũng không hữu ích, bạn có thể cần phải sửa chữa Windows 10 bằng phương tiện cài đặt để giải quyết vấn đề này.

Bất kỳ giải pháp nào trong số này đều phù hợp với bạn!

Cách sửa lỗi Win32kfull.sys (BSOD) trong Windows 10 nhanh chóng

Có rất nhiều sự cố BSOD có thể làm hỏng hệ thống của bạn và buộc khởi động lại hệ thống. Đôi khi hệ thống của bạn có thể gặp sự cố khi win32kfull.sys bị lỗi, gây ra blue screen of death

Win32kfull.sys là một trong những trình điều khiển chế độ hạt nhân được hệ thống của bạn sử dụng. Nếu bị hỏng hoặc không tương thích với hệ thống của bạn, sự cố này có thể xảy ra. Làm theo các bản sửa lỗi dễ dàng sau để giải quyết vấn đề.

Khắc phục 1 – Chạy kiểm tra SFC

Bạn có thể chạy kiểm tra SFC và DISM trên hệ thống của mình để kiểm tra xem có hỏng tệp hệ thống nào không.

1. Nhấn nút Windows+R.

2. Sau đó, nhập mã này và nhấn CTRL + Shift + Enter.

cmd

3. Để chạy quét SFC, hãy nhập lệnh này và nhấn Enter để chạy quét SFC đơn giản.

sfc /scannow

4. Bạn phải chạy kiểm tra DISM. Để chạy quét DISM, hãy dán lệnh này vào thiết bị đầu cuối và sau đó nhấn Enter.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Khi tất cả các kiểm tra này hoàn tất, hãy đóng thiết bị đầu cuối và khởi động lại thiết bị của bạn.

Khắc phục 2 – Cài đặt Windows Update tùy chọn

Có thể mất một khoảng thời gian kể từ khi bạn cài đặt tất cả các bản cập nhật trên thiết bị của mình.

1. Lúc đầu, nhấn Windows+I các phím với nhau.

2. Sau đó nhấp vào Updates & Security.

3. Bây giờ ở phía bên phải, nhấp vào View optional updates để tìm kiếm các bản cập nhật trình điều khiển mới nhất.

4. Bạn sẽ thấy một danh sách các trình điều khiển đã sẵn sàng được cài đặt trên hệ thống của bạn. Check tất cả các bản cập nhật.

5. Sau đó, nhấp vào Download and install.

6. Khi tất cả các bản cập nhật được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn, chỉ cần nhấp vào Restart Now.

Khởi động lại máy sẽ cài đặt bản cập nhật trên thiết bị của bạn.

Khắc phục 3 – Gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows gần đây

Nếu bạn đang gặp phải sự cố này sau khi nhận được Bản cập nhật Windows gần đây, bạn có thể thử gỡ cài đặt nó ở Chế độ an toàn.

BƯỚC 1 – Khởi động vào Chế độ An toàn

1. Tắt máy tính của bạn.

2. Sau đó, khởi động máy tính của bạn.

Khi bạn thấy máy tính đang khởi động, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong 5 giây để tắt hoàn toàn thiết bị của bạn.

3. Tiếp tục lặp lại quá trình này của start-force shutdown-start 3 lần và ở lần thứ 4 để máy tính của bạn khởi động bình thường.

Bạn sẽ thấy Automatic Repair window.

4. Sau đó, nhấp vào Advanced options.

5. Sau đó, bạn cần nhấp vào Troubleshoot.

6. Sau đó, nhấp vào Advanced options.

7. Để truy cập vào Startup Settings, click vào nó

8. Sau đó, nhấp vào Restart để khởi động lại máy tính của bạn ở chế độ an toàn.

9. Một số Cài đặt Startup settings sẽ được hiển thị.

10. Nhấn 5 đến Enable Safe Mode with Networking

Máy tính của bạn sẽ được khởi động vào Safe Mode with Networking access.

BƯỚC 2 – Gỡ cài đặt bản cập nhật gần đây

Khi bạn đã khởi động vào hệ thống của mình, hãy gỡ cài đặt Windows Update đã gây ra sự cố này.

1. Nhấn nút Windows+R.

2. Sau đó, nhấn appwiz.cpl. Click vào OK.

3. Khi cửa sổ Program and Features window mở ra, hãy nhấp vào View installed updates.

4. Bây giờ, chỉ cần cuộn xuống để tìm bản cập nhật gần đây nhất có thể đã gây ra sự cố.

5. Nhấp chuột phải vào nó và nhấp vào Uninstall.

Thao tác này sẽ gỡ cài đặt bản cập nhật khỏi máy tính của bạn. Restart máy của bạn.

Điều này sẽ khắc phục sự cố với máy tính của bạn.

Khắc phục 4 – Kiểm tra bộ nhớ

Chạy kiểm tra để phát hiện bất kỳ sự cố bộ nhớ nào trên máy tính của bạn.

1. Đầu tiên, nhấp chuột phải vào Windows icon và sau đó nhấp vào Run.

2. Nhập mdsched.exe va đanh Enter.

3. Một khi Windows Memory Diagnostics mở ra, bạn phải nhấp vào Restart now and check for problems (recommended).

Nếu không thì

Nếu bạn muốn, bạn có thể lên lịch tìm kiếm này. Bấm vào Check for problems the next time I start my computer.

Hệ thống của bạn sẽ khởi động lại. Windows sẽ kiểm tra bất kỳ lỗi nào trong RAM trong máy tính của bạn.

[SOLVED] win32kfull.sys Blue Screen Error

Just now, your PC suddenly turns into a blue screen. It tells you win32kfull.sys fails with a stop code. The stop code can be different, it could be any one listed below or others:

APC_INDEX_MIXMATCH

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

This is very frustrating. But don’t panic. Here’s a list of solutions to try.

What is the win32kfull.sys file?

.sys files are coming with Windows operating system. Most .sys files are real-mode device drivers, ensuring the successful communication between your PC hardware and Windows system. The left are critical system files, called kernel-mode device drivers. These are essential for booting your Windows operating system. win32kfull.sys is one of kernel-mode device drivers. Any .sys error can cause serious damage, the most common one, like in your case, blue screen of death error.

How do I solve the win32kfull.sys blue screen error?

In this part, we will list the top 6 easy solutions for you to try to solve the win32kfull.sys blue screen error. You may not have to try them all; just work your way down the list until you solve your problem.

win32kfull.sys error could be probably caused by the related driver software. You’re very likely to solve this problem by updating your device drivers.

There are two ways you can update your device drivers: manually or automatically.

Manual driver update – You can update your drivers manually by going to the manufacturer’s website for your devices, and searching for the most recent correct driver. Be sure to choose only drivers that are compatible with your variant of Windows versions. In this way, you will need to check the update for your devices one by one.

Automatic driver update – If you don’t have the time, patience, or computer skills to update your drivers manually, you can, instead, do it automatically with Driver Easy. Driver Easy will automatically recognize your system and find all the available correct drivers, and it will download and install them correctly:

1) Download and install Driver Easy.

2) Run Driver Easy and click the Scan Now button. Driver Easy will then scan your computer and detect any problem drivers.

3) Click the Update button next to any flagged driver to automatically download and install the correct version of that driver (you can do this with the FREE version).

Or click Update All to automatically download and install the correct version of all the drivers that are missing or out of date on your system. (This requires the Pro version which comes with full support and a 30-day money back guarantee. You’ll be prompted to upgrade when you click Update All.)

4) After updating drivers, please restart your computer to make the new drivers take effect. Check to see if the blue screen is gone.

The Pro version of Driver Easy comes with full technical support.

If you need assistance, please contact Driver Easy’s support team at [email protected]. comes with full technical support.If you need assistance, please contactat

Microsoft is trying to repair and improving the Windows system file every now and then. You can get the improvement through updating your Windows. Installing the available Windows update sometimes can help you solve the nagging win32kfull.sys error. Follow the instructions below:

Windows 10 users

Windows 7 users

If you use Windows 10:

1) Type update in the search box from Start. Then click Check for updates from the results.

2) Click Check for updates.

3) Windows should then check for updates and install if any available updates are detected automatically.

4) Reboot your Windows 10 and check to see if the win32kfull.sys error is gone.

If you use Windows 7:

1) Type update in the search box from Start. Then click Check for updates.

2) Click Check for updates.

3) Windows should then check for updates automatically. If there’s any update available, click Install updates.

4) Reboot your Windows 7 and check to see if the win32kfull.sys error is gone.

Solution 3: Run System File Checker

System File Checker is a useful tool in the Windows system to help you scan for and repair any corruptions of your system files. Your win32kfull.sys file is no exception.

To run System File Checker:

1) Type cmd in the search box from Start. Then on your keyboard, hold Ctrl + shift (at the same time), meanwhile click Command Prompt (Windows 10) or cmd (Windows 7) from the result.

2) Click Yes when prompted by User Account Control.

3) On the open black window, type sfc /scannow and press Enter.

4) Windows should then start to scan for and repair your system files automatically. This will take some time, usually around 15 minutes. Wait till the Verification is 100% complete.

5) When it completes, restart your computer and check to see if the win32kfull.sys error is gone.

Solution 4: Repair corrupted system files with Reimage

Reimage specializes in Windows repair. It scans your system file to see if any is corrupted or missing and replaces system files automatically. It’s like a clean Windows reinstallation in one hour, and you won’t lose any programs, settings, or user data!

1) Download and install Reimage.

2) Open Reimage and click Yes. This will run a free scan of your PC and gives you a detailed report of your PC status.

3) Wait for Reimage to scan your PC. This may take a few minutes.

You can review a summary of the issues detected after the scan is finished. If there’s any problem, you have to buy the full version – which comes with a 60-day Money-Back Guarantee.

Click START REPAIR to start the repair process.

Solution 5: Reinstall your newly installed program

If you confront the win32kfull.sys blue screen error after you install a new program on your Windows, it’s very likely there’s an error to the program and it causes the blue screen error. Follow the guide here to uninstall and re-install your newly installed program.

To uninstall your newly installed program:

1) Type features in the search box from Start. Then click Apps & features (Windows 10) or Programs and Features (Windows 7).

2) Select your newly installed program, then click Uninstall.

3) Follow the on-screen instructions to complete the uninstall.

To re-install the program:

Please download the installation file of the program from its official website or Microsoft store. Do not download programs from any unsafe website. When downloaded, install the program on your computer.

Then restart your computer and check to see if the win32kfull.sys error is gone.

Solution 6: Check your RAM

RAM (Random-access memory) is a form of computer data storage. Corruptions in RAM may also cause the win32kfull.sys blue screen error. You can solve it by checking your RAM.

Before checking, please remove the memory of the one you have newly installed if you do so. Check if the error disappears after the removal. If the error is gone, please replace a new memory. Instead, go on to check your RAM.

Follow these to check your RAM:

1) Important: Save your work and close programs on your Windows.

2) Type memory in the search box from Start.

3) Click Restart now and check for problems.

4) Your windows should then restart and check RAM.

5) When it’s done, check to see if the win32kfull.sys error is gone.

So far, you should have solved your problem now. Share with others which solution helps you or, if you have any questions, feel free to tell us via the comment below.

Top 10 cách sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys BSOD trên Windows 10 hiệu quả

win32kfull.sys là lỗi màn hình xanh và chủ yếu xảy ra khi bạn nâng cấp hệ điều hành Windows 10 của mình lên phiên bản Build có sẵn tiếp theo. Nếu đúng như vậy, bạn có thể giải quyết vấn đề này đơn giản bằng cách gỡ cài đặt bản cập nhật có thể đã bắt đầu lỗi này. Trong trường hợp gần đây bạn chưa cài đặt bất kỳ bản vá bảo mật / không bảo mật nào trên máy tính của mình, thì sự cố phải là do hỏng cấp hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa ra 10 giải pháp có thể thay mặt bạn khắc phục sự cố này.

Lỗi này thường liên quan đến sự cố bổ sung trên máy tính. Vì vậy, nếu bạn gặp phải một trong hai điều sau, bạn cũng có thể gặp phải win32kfull.sys –

Lỗi cấp hệ thống bao gồm một hoặc nhiều khả năng sau – Trình điều khiển thiết bị lỗi thời, tệp hệ thống bị hỏng hoặc sự hiện diện của phần mềm độc hại. RAM hoặc HDD bị hỏng cũng có thể dẫn đến các lỗi tương tự. Dù nguyên nhân đằng sau sự cố này trên máy tính của bạn là gì, bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách áp dụng các bản sửa lỗi được thảo luận trong hướng dẫn này.

Cách sửa lỗi màn hình xanh win32kfull.sys

Nếu bạn gặp phải lỗi màn hình xanh win32kfull.sys trong Windows 10, hãy khởi động vào Safe Mode trước rồi thử tuần tự các đề xuất bên dưới:

1]Gỡ cài đặt các ứng dụng đã cài đặt gần đây hoặc bản cập nhật tích lũy

Nếu lỗi win32kfull.sys bắt đầu xảy ra sau bản cập nhật Windows 10 gần đây, bạn có thể đã cài đặt một bản cập nhật bị hỏng. Để khắc phục, bạn phải gỡ cài đặt bản cập nhật mới nhất trên thiết bị của mình.

Tương tự, nếu bạn đã cài đặt bất kỳ ứng dụng, trình điều khiển hoặc dịch vụ mới nào, hãy đảm bảo hoàn tác hành động này của bạn. Cách tốt nhất để biết về phần mềm bị hỏng là khởi động Windows 10 ở Safe Mode.

Nếu bạn không gặp phải lỗi màn hình xanh lam khi ở trong trạng thái Khởi động sạch, điều này cho thấy một trong các ứng dụng của bạn hẳn đã bị hỏng. Điều này là do tất cả các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba không khởi động bên trong trạng thái khởi động Clean. Tuy nhiên, nếu lỗi vẫn tiếp diễn ở đây, hãy thử bộ giải pháp tiếp theo của chúng tôi được thảo luận bên dưới –

2]Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tùy chọn

Khi một lỗi như vậy phát sinh sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào đang chờ xử lý, thì vấn đề nằm trong bản cập nhật đã cài đặt. Ngay sau khi Microsoft biết về bất kỳ lỗi hoặc lỗi mới nào, họ sẽ cung cấp một bản cập nhật mới cho những người dùng như vậy và gọi nó là “Out-of-band updates”. Dưới đây là cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật tùy chọn trong Windows 10.

Trước hết, hãy điều hướng đến – Settings > Update & Security > Windows Update.

Di chuyển sang phía bên phải và nhấp vào liên kết “ optional updates “.

“. Tiếp theo, chọn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật có sẵn ở đó.

Trong trường hợp bạn không nhận được liên kết “optional updates“, hãy truy cập Microsoft Update Catalog và tìm kiếm các bản cập nhật ngoài băng tần.

3]Chạy trình gỡ rối màn hình xanh

Cho đến nay, đây là công cụ tốt nhất để tìm và khắc phục các lý do có thể gây ra bất kỳ lỗi màn hình xanh nào trong Windows 10. Dưới đây là cách sử dụng công cụ này:

Nhấn Win + I để mở ứng dụng Settings .

để mở ứng dụng . Lựa chọn Update & Security > Troubleshoot .

. Đi qua phía bên phải và nhấp vào nút liên kết “ Additional troubleshooters ”.

”. Trên màn hình tiếp theo, nhấp để mở rộng phần Blue Screen và nhấn Run the troubleshooter.

Công cụ này có thể mất vài phút để tìm và giải quyết các lý do đằng sau nó, vì vậy hãy chờ đợi cho phù hợp.

Sau khi sự cố màn hình xanh được giải quyết, khởi động lại PC của bạn.

4]Sửa lỗi win32kfull.sys bằng cách cập nhật trình điều khiển lỗi thời

Nếu lỗi win32kfull.sys xảy ra một lần nữa, bạn nên cập nhật tất cả các trình điều khiển thiết bị đã lỗi thời hoặc bị hỏng bằng cách nào đó. Để làm như vậy, hãy sử dụng các bước sau:

Nhấn WinKey + X để khởi chạy Power Menu và chọn Device Manager .

để khởi chạy và chọn . Khi Device Manager mở ra, hãy mở rộng từng phần một trong các phần trình điều khiển có sẵn và định vị phần trình điều khiển bị hỏng. Trình điều khiển bị hỏng thường có dấu chấm than màu vàng bên cạnh.

mở ra, hãy mở rộng từng phần một trong các phần trình điều khiển có sẵn và định vị phần trình điều khiển bị hỏng. Trình điều khiển bị hỏng thường có dấu chấm than màu vàng bên cạnh. Nhấp chuột phải vào trình điều khiển có vấn đề và chọn tùy chọn gỡ cài đặt thiết bị. Khi trình điều khiển được gỡ cài đặt thành công, hãy khởi động lại Windows 10.

Ghi chú: Trong trường hợp bạn không tìm thấy trình điều khiển như vậy, hãy bỏ qua phương pháp này và chuyển sang phương pháp tiếp theo.

Từ lần đăng nhập tiếp theo, bạn phải có thể đăng nhập vào Windows 10 mà không gặp phải bất kỳ sự cố màn hình xanh nào.

5]Thực hiện SFC Scan để sửa lỗi win32kfull.sys

Win32kfull.sys cũng có thể xảy ra do sự hiện diện của các tệp hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu. Bạn có thể khắc phục điều này đơn giản bằng cách thực hiện quét sfc trên thiết bị của mình. Đây là cách tiến hành –

Trình kiểm tra tệp hệ thống sẽ chạy trong ít nhất 15-20 phút để tìm và sửa các tệp hệ thống bị hỏng.

6]Kiểm tra sự cố RAM trên máy tính

RAM bị xâm nhập cũng có thể gây ra các lỗi màn hình xanh khác nhau bao gồm win32kfull.sys. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bộ nhớ trên thiết bị của bạn hay không. Để tìm phần này, hãy chẩn đoán bộ nhớ đã cài đặt bằng các bước sau:

Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm trên thanh tác vụ và nhập “memory”.

Bấm đúp vào kết quả trên cùng tức là Windows Memory Diagnostic.

Chọn tùy chọn đầu tiên, tức là “Restart now and check for problems (recommended)“.

Kiểm tra bộ nhớ sẽ xem xét lỗi bộ nhớ trên máy tính của bạn và báo cáo kết quả. Nếu kết quả kiểm tra cho biết bộ nhớ của bạn bị hỏng, chỉ cần thay thế nó bằng một bộ nhớ mới.

7]Chạy CHKDSK để sửa lỗi win32kfull.sys

Các vấn đề phần cứng trên PC có xu hướng gây ra các vấn đề khác nhau trên Windows 10. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra xem có vấn đề gì với ổ cứng hiện có hay không. Đây là cách kiểm tra đĩa cứng để tìm khả năng bị hỏng –

Nhấn Win + R để khởi chạy hộp thoại Run.

để khởi chạy hộp thoại Nhập “cmd” vào trường văn bản và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter .

vào trường văn bản và nhấn tổ hợp phím . Làm như vậy sẽ gọi ra Command Prompt có quyền Admin.

có quyền Trên bảng điều khiển nâng cao, sao chép / dán mã bên dưới và nhấn Enter.

chkdsk C: /f /r /x

Quá trình quét sẽ không bắt đầu ngay sau đó. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết “ Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process ”.

”. Tuy nhiên, vì điều này cho thấy để lên lịch kiểm tra phần cứng vào lần tiếp theo hệ thống khởi động lại, hãy nhập “ Y “, và nhấn Enter một lần nữa.

“, và nhấn một lần nữa. Khởi động lại Windows 10 để quá trình quét bắt đầu.

Khi công cụ này hoàn thành việc kiểm tra lỗi trên máy tính của bạn, điều này sẽ cung cấp một báo cáo trong đó bạn có thể tìm thấy liệu bạn có cần thay thế ổ cứng HDD của mình hay không.

8]Quét toàn bộ bằng Windows Defender

Sự hiện diện của vi rút hoặc phần mềm độc hại cũng có thể dẫn đến lỗi màn hình xanh win32kfull.sys trên máy tính. Để kiểm tra xem có đúng như vậy hay không, hãy tiến hành quét toàn bộ thiết bị của bạn bằng Windows Defender. Trong trường hợp quá trình quét ở trên báo cáo bất kỳ vi rút nào, hãy đảm bảo loại bỏ hoặc ít nhất là cách ly chúng.

9]Sử dụng điểm khôi phục hệ thống

Nếu không có giải pháp nào ở trên giúp khắc phục được lỗi BSOD của win32kfull.sys và bạn đã tạo điểm khôi phục trong quá khứ, hãy hoàn nguyên hệ điều hành của bạn về trạng thái khi mọi thứ chạy hoàn toàn tốt.

10]Cài đặt sạch Windows 10

Trong trường hợp bạn chưa tạo bất kỳ điểm khôi phục nào, bạn có thể chọn tùy chọn – Clean install Windows 10. Đảm bảo chọn hộp “Keep personal files” trong khi cài đặt lại Windows 10 trên máy tính của bạn.

Tôi hy vọng bài viết này dễ làm theo và bạn đã khắc phục được lỗi màn hình xanh win32kfull.sys trên thiết bị của mình. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào ở trên giúp bạn khắc phục sự cố này nhé.

Fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10

Your PC has a set of two drivers, normal drivers are responsible for communication between your OS and hardware whereas, other kernel-mode drivers are necessary for booting the Operating System. The win32kfull.sys file is one of the kernel-mode drivers in your PC. Any problems in win32kfull.sys file happens when you have hardware issues in your computer. In some instances, you may face win32kfull.sys BSOD Windows 10 issue when you boot your PC. This is very frustrating since you cannot use your PC when needed. Hopefully to bring your PC back to normal when facing the Blue Screen of Death error, hold the power button for 5 to 10 seconds. Windows might automatically fix the problem and restart your computer. If not, we are here to help you with the best troubleshooting methods to fix win32kfull.sys Blue Screen error on Windows 10 PC.

How to Fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10

This is the full context of another common error:

“SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (win32kbase.sys)

APC_INDEX_MIXMATCH

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”

As discussed earlier, win32kfull.sys files are kernel-mode drivers responsible for booting your Windows. These drivers are responsible for establishing a connection between internal and external hardware devices like a printer. You may also face this error code in apps such as Blue Screen error in Edge.

You will receive one of the following messages when you face BSOD error due to win32kfull.sys files:

STOP 0×00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA – win32kfull.sys

Whenever you face this error, this indicates that your PC has detected some error and it has been powered off to prevent any damages. This occurs due to heavy load and when corrupt system memory is referenced.

STOP 0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED – win32kfull.sys

This error occurs due to misconfigured drivers. It often results in blue screen error which can be fixed by following the below-discussed troubleshooting methods.

STOP 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_EQUAL – win32kfull.sys

This error occurs when your PC tries to break the never-ending loop of interrupts. All the interrupts are prioritized to prevent the deadlock of recurring requests. Running the hardware troubleshooter and reinstalling incompatible drivers will help you resolve the error.

Irrespective of all these errors and their varieties, you may use this troubleshooting guide to fix all types of issues from win32kfull.sys file.

What Causes win32kfull.sys Blue Screen Error?

Here are some common reasons that causes win32kfull.sys BSOD Windows 10 problem. Try to analyze the causes so that you can fix the problem according to them:

Presence of outdated or incompatible drivers in your PC, will lead to win32kfull.sys BSOD.

in your PC, will lead to win32kfull.sys BSOD. If the PC has any faulty registry keys while installing/uninstalling any incompatible program, the error is more likely to happen.

while installing/uninstalling any incompatible program, the error is more likely to happen. Presence of malware in PC and any conflicts between hardware and devices.

in PC and any conflicts between hardware and devices. If there are any corrupt or missing program files , you will face win32kfull.sys BSOD Windows 10 error.

, you will face win32kfull.sys BSOD Windows 10 error. Corrupt RAM and memory issues in PC.

Method 1: Run Printer Troubleshooter

Few of you might face win32kfull.sys BSOD error while printing documents. In this case, conflicts between the hardware and the OS contribute to the problem. You can solve this by running the corresponding troubleshooter as discussed below:

1. Press Windows + I keys simultaneously to open Settings.

2. Click pn Update & Security.

3. Click Troubleshoot. Then, select Printer and click on Run the troubleshooter.

4. Your system will undergo a screening process. Wait for the process to be complete, and if any issue is found in your system, click Apply this fix and follow the instructions given in the successive prompts.

5. Finally, restart your PC

Method 2: Repair System Files

The System File Checker tool is a helpful tool to repair any corrupt files in your computer. All the damaged system files are automatically sorted and repaired when you execute a simple command line. Also, you could restore the essential missing files by using the SFC command tool. To run SFC and DISM tools, follow the below-mentioned steps.

1. Hit the Windows key, type Command Prompt and click on Run as administrator.

2. Click on Yes in the User Account Control prompt.

3. Type chkdsk C: /f /r /x command and hit Enter key.

4. If you are prompted with a message, Chkdsk cannot run…the volume is… in use process, then, type Y and hit the Enter key.

5. Again, type the command: sfc /scannow and press Enter key to run the System File Checker scan.

Note: A system scan will be initiated and it will take a couple of minutes to finish. Meanwhile, you can continue performing other activities but be mindful of not accidentally closing the window.

After completing the scan, it will show either of these messages:

Windows Resource Protection did not find any integrity violations.

Windows Resource Protection could not perform the requested operation.

Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.

Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.

6. Once the scan is finished, restart your PC.

7. Again, launch Command Prompt as administrator and execute the given commands one after the other:

dism.exe /Online /cleanup-image /scanhealth dism.exe /Online /cleanup-image /restorehealth dism.exe /Online /cleanup-image /startcomponentcleanup

Note: You must have a working internet connection to execute DISM commands properly.

Also Read: Fix Windows 10 Netwtw04.sys Blue Screen Error

Method 3: Use Windows Memory Diagnostic Tool

The Windows Memory Diagnostic Tool is a free memory test program to ensure any issues with the system memory triggering win32kfull.sys BSOD. This tool is easy to use, and the system will be rebooted after sorting the errors. Follow the below-mentioned steps to use Windows Memory Diagnostic tool.

1. Hit your Windows key and type Windows Memory Diagnostic in the search bar and Open.

2. Click on Restart now and check for problems (recommended) option to scan your computer for memory problems.

Note: Save your work and close any open programs before restarting.

3. Now, after a restart, Windows Memory Diagnostics Tool will open up. Then, hit the F1 key to open Options.

4. Here, use the arrow keys to navigate to the Extended option and hit F10 to Apply.

Note: The Extended tests include all the standard tests plus MATS+ (cache disabled). Stride38, WSCHCKR, WStride-6. CHCKR4, WCHCKR3, ERAND, Stride6 (Cache disabled), and CHCKRS.

5. Wait until the memory test is completed (this might take several minutes) and check if any errors are reported. If any, note down the errors (troubleshoot them accordingly) and hit ESC to Exit the tool.

Also Read: Fix Windows 10 Blue Screen Error

Method 5: Run Malware Scan

The win32kfull.sys BSOD may occur due to malware attacks on your PC. The bugs that intruded in the PC might infect and corrupt the essential .sys files leading to the discussed error. Wondering How do I Run a Virus Scan on my Computer? Here’s How to Remove Malware from your PC in Windows 10.

The win32kfull.sys BSOD error might occur when you have outdated drivers. Often, incompatible drivers also lead to the same issue. To avoid any errors, update all the drivers in your PC as instructed below:

1. Hit the Windows key and type Device Manager, click on Open.

2. You will see the Network adapters on the main panel; double-click on it to expand it.

3. Right-click on the network driver (e.g. Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168) and click Update driver.

4. Now, click on Search automatically for drivers options to locate and install a driver automatically.

5A. Now, the drivers will be updated to the latest version if they are not updated.

5B. If they are already in an updated stage, the screen displays the following message, The best drivers for your device are already installed. Click on Close to exit the window.

Also Read: Fix Red Screen of Death Error (RSOD) on Windows 10

Microsoft is trying it’s improving all of its versions of Windows to bring a PC without any errors. You can fix the bugs and patch-related problems in your Windows 10 computer by updating it as follows:

1. Press Windows + I keys simultaneously to launch Settings.

2. Click on the Update & Security tile, as shown.

3. In the Windows Update tab, click on Check for updates button.

4A. If a new update is available, then click Install now and follow the on-screen instructions. Restart your PC when done.

4B. Otherwise, it will show You’re up to date message as shown.

Method 8: Uninstall Recently Installed Programs

If you have installed a new program recently on your PC and then experiencing win32kfull.sys Blue Screen error, then it indicates that the program is incompatible with your PC. Here’s how to do so:

1. Follow our guide on How to Boot to Safe Mode in Windows 10 here.

2. Now hit the Windows key, type apps and features, and click on Open.

3. Click on the conflicting/suspicious app (e.g. Battle.net) and select Uninstall option, as depicted below.

4. Click on Uninstall again to confirm the same.

5. Finally, restart your PC.

Also Read: How to Fix Window 10 Laptop White Screen

If you face the said problem after updating Windows OS, your internet surfing experience might be incompatible with the new update and, in this case, uninstall recent updates on PC. You will also get the stability of your PC after uninstalling a faulty update. Here is how to do it.

1. Press and hold Windows + R keys together to open Run dialog box.

2. Type appwiz.cpl as shown and hit Enter.

3. Click on View installed updates.

4. Select the most recent update and click on Uninstall.

5. Confirm the prompt, if any, and reboot your PC.

Method 10: Clean Boot PC

The issues concerning the win32kfull.sys BSOD Windows 10 can be fixed by a clean boot of all essential services and files in your Windows 10 system, as explained in this method.

Note: Make sure you login as an administrator to perform Windows clean boot.

1. Launch the Run dialog box, type the msconfig and click the OK button.

2. The System Configuration window appears. Next, switch to the Services tab.

3. Check the box next to Hide all Microsoft services, and click on Disable all button as shown highlighted.

4. Switch to the Startup tab and click the link to Open Task Manager.

5. Now, the Task Manager window will pop up. Switch to the Startup tab.

6. Select the startup tasks which are not required and click Disable displayed in the bottom right corner.

7. Exit the Task Manager and System Configuration window. Finally, restart your PC.

Also Read: Fix Windows 10 Yellow Screen of Death

Method 11: Perform System Restore

You may face the discussed issue after updating your Operating System. If so, then you could restore your Windows 10 system to its previous version.

Method 12: Reset PC

If you did not attain any fix by following all the above-discussed methods, then there is the last chance to reset your PC as follows:

1. Press the Windows + I keys together to open Settings in your system.

2. Select Update & Security.

3. Select the Recovery option and click on Get started.

4. Now, choose an option from the Reset this PC window.

Keep my files option will remove apps and settings but keep your personal files.

option will remove apps and settings but keep your personal files. Remove everything option will remove all your personal files, apps, and settings.

5. Finally, follow the on-screen instructions to complete the reset process.

Recommended:

We hope that this guide was helpful and you could fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10. Let us know which method worked for you the best. Also, if you have any queries/suggestions regarding this article, then feel free to drop them in the comments section.

Sửa win32kfull.sys BSOD trong Windows 10

PC của bạn có một bộ hai trình điều khiển, các trình điều khiển bình thường(normal drivers) chịu trách nhiệm giao tiếp giữa Hệ điều hành và phần cứng của bạn trong khi các trình điều khiển chế độ hạt nhân(kernel-mode drivers ) khác cần thiết để khởi động Hệ(System) điều hành . Tệp win32kfull.sys là một trong những trình điều khiển chế độ hạt nhân trong PC của bạn. Bất kỳ sự cố nào trong tệp win32kfull.sys đều xảy ra khi bạn gặp sự cố phần cứng trong máy tính của mình. Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp phải sự cố BSOD Windows 10(BSOD Windows 10) của win32kfull.sys khi khởi động PC. Điều này rất khó chịu vì bạn không thể sử dụng PC khi cần thiết. Hy vọng(Hopefully) sẽ đưa PC của bạn trở lại bình thường khi gặp lỗi Màn hình xanh (Blue Screen)chết chóc(Death) , giữ nút nguồn trong 5 đến 10 giây(hold the power button for 5 to 10 seconds). Windows có thể tự động khắc phục sự cố và khởi động lại máy tính của bạn. Nếu không, chúng tôi ở đây để giúp bạn với các phương pháp khắc phục sự cố tốt nhất để sửa lỗi Màn hình xanh(Blue Screen) win32kfull.sys trên Windows 10 PC.

Cách sửa lỗi win32kfull.sys BSOD trong Windows 10(How to Fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10)

Đây là ngữ cảnh đầy đủ của một lỗi phổ biến khác:

“SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (win32kbase.sys)

APC_INDEX_MIXMATCH

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ”

Như đã thảo luận trước đó, các tệp win32kfull.sys(win32kfull.sys files) là trình điều khiển chế độ hạt nhân chịu trách nhiệm khởi động Windows của bạn. Các trình điều khiển này có nhiệm vụ thiết lập kết nối giữa các thiết bị phần cứng bên trong và bên ngoài như máy in. Bạn cũng có thể gặp phải mã lỗi này trong các ứng dụng chẳng hạn như lỗi Màn hình xanh trong Edge(Blue Screen error in Edge) .

Bạn sẽ nhận được một trong các thông báo sau khi gặp lỗi BSOD do tệp win32kfull.sys:

DỪNG 0 × 00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA – win32kfull.sys(STOP 0×00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA – win32kfull.sys)

Bất cứ khi nào bạn gặp lỗi này, điều này cho thấy rằng PC của bạn đã phát hiện ra một số lỗi và nó đã được tắt nguồn để tránh bất kỳ thiệt hại nào. Điều này xảy ra do tải nặng và khi bộ nhớ hệ thống bị hỏng được tham chiếu.

DỪNG 0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED – win32kfull.sys(STOP 0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED – win32kfull.sys)

Lỗi này xảy ra do trình điều khiển được định cấu hình sai. Nó thường dẫn đến lỗi màn hình xanh, có thể được khắc phục(blue screen error which can be fixed) bằng cách làm theo các phương pháp khắc phục sự cố được thảo luận bên dưới.

DỪNG 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_EQUAL – win32kfull.sys(STOP 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_EQUAL – win32kfull.sys)

Lỗi này xảy ra khi PC của bạn cố gắng phá vỡ vòng lặp ngắt không bao giờ kết thúc. Tất cả các ngắt được ưu tiên để ngăn chặn bế tắc của các yêu cầu lặp lại. Chạy trình khắc phục sự cố phần cứng(Running the hardware troubleshooter) và cài đặt lại trình điều khiển không tương thích(reinstalling incompatible drivers) sẽ giúp bạn giải quyết lỗi.

Bất kể(Irrespective) tất cả các lỗi này và các lỗi khác, bạn có thể sử dụng hướng dẫn khắc phục sự cố này để khắc phục tất cả các loại sự cố từ tệp win32kfull.sys.

Nguyên nhân nào gây ra lỗi màn hình xanh win32kfull.sys?(What Causes win32kfull.sys Blue Screen Error?)

Dưới đây là một số lý do phổ biến gây ra sự cố BSOD Windows 10 của win32kfull.sys . Cố gắng phân tích nguyên nhân để bạn có thể khắc phục sự cố theo chúng:

Sự hiện diện của các trình điều khiển lỗi thời hoặc không tương thích (outdated or incompatible drivers) trong PC của bạn, sẽ dẫn đến win32kfull.sys BSOD .

trong PC của bạn, sẽ dẫn đến win32kfull.sys . Nếu PC có bất kỳ khóa đăng ký nào bị lỗi (faulty registry keys) trong khi cài đặt / gỡ cài đặt bất kỳ chương trình không tương thích nào, thì lỗi có nhiều khả năng xảy ra hơn.

trong khi cài đặt / gỡ cài đặt bất kỳ chương trình không tương thích nào, thì lỗi có nhiều khả năng xảy ra hơn. Sự hiện diện của phần mềm độc hại (Presence of malware ) trong PC và mọi xung đột giữa phần cứng và thiết bị.

trong PC và mọi xung đột giữa phần cứng và thiết bị. Nếu có bất kỳ tệp chương trình nào (program files) bị hỏng hoặc bị thiếu , bạn sẽ phải đối mặt với lỗi (corrupt or missing) BSOD Windows 10 của win32kfull.sys .

của win32kfull.sys . (Corrupt RAM)Các vấn đề về RAM và bộ nhớ trong PC bị hỏng .

Phương pháp 1: Chạy Trình khắc phục sự cố Máy in(Method 1: Run Printer Troubleshooter)

Một số ít bạn có thể gặp phải lỗi BSOD(BSOD) của win32kfull.sys khi in tài liệu. Trong trường hợp này, xung đột giữa phần cứng và hệ điều hành góp phần gây ra sự cố. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chạy trình khắc phục sự cố tương ứng như được thảo luận bên dưới:

1. Nhấn đồng thời Windows + I keys để mở Cài đặt(Settings) .

2. Nhấp vào pn Update & Security .

3. Nhấp vào Khắc phục sự cố(Troubleshoot) . Sau đó, chọn Máy in(Printer) và nhấp vào Chạy trình khắc phục sự cố(Run the troubleshooter) .

4. Hệ thống của bạn sẽ trải qua một quá trình sàng lọc. Chờ(Wait) quá trình hoàn tất và nếu tìm thấy bất kỳ sự cố nào trong hệ thống của bạn, hãy nhấp vào Áp dụng bản sửa lỗi này (Apply this fix ) và làm theo hướng dẫn được đưa ra trong các lời nhắc liên tiếp.

5. Cuối cùng, khởi động lại PC của bạn(restart your PC)

Phương pháp 2: Sửa chữa các tập tin hệ thống(Method 2: Repair System Files)

Công cụ Kiểm tra Tệp Hệ thống(System File Checker) là một công cụ hữu ích để sửa bất kỳ tệp nào bị hỏng trong máy tính của bạn. Tất cả các tệp hệ thống bị hỏng sẽ tự động được sắp xếp và sửa chữa khi bạn thực hiện một dòng lệnh đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể khôi phục các tệp bị thiếu thiết yếu bằng cách sử dụng công cụ lệnh SFC . Để chạy các công cụ SFC và DISM , hãy làm theo các bước được đề cập bên dưới.

1. Nhấn phím Windows(Windows key) , gõ Command Prompt và nhấp vào Run as administrator .

2. Nhấp vào Có(Yes) trong lời nhắc Kiểm soát Tài khoản Người dùng .(User Account Control)

3. Gõ lệnh chkdsk C: /f /r /x và nhấn phím Enter(Enter key) .

4. Nếu bạn được nhắc bằng một thông báo, Chkdsk không thể chạy… âm lượng đang… đang trong quá trình sử dụng(Chkdsk cannot run…the volume is… in use process) , sau đó, gõ Y và nhấn phím Enter(Enter key) .

5. Một lần nữa, gõ lệnh: sfc /scannow và nhấn phím Enter(Enter key) để chạy quá trình quét Trình kiểm tra tệp hệ thống(System File Checker) .

Lưu ý:(Note:) Quá trình quét hệ thống sẽ được bắt đầu và sẽ mất vài phút để hoàn tất. Trong khi đó, bạn có thể tiếp tục thực hiện các hoạt động khác nhưng lưu ý đừng vô tình đóng cửa sổ.

Sau khi hoàn tất quá trình quét, nó sẽ hiển thị một trong các thông báo sau:

Windows Resource Protection không tìm thấy bất kỳ vi phạm tính toàn vẹn nào. (Windows Resource Protection did not find any integrity violations.)

Bảo vệ tài nguyên Windows không thể thực hiện thao tác được yêu cầu. (Windows Resource Protection could not perform the requested operation.)

Windows Resource Protection đã tìm thấy các tệp bị hỏng và sửa chữa chúng thành công. (Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.)

Windows Resource Protection đã tìm thấy các tệp bị hỏng nhưng không thể sửa một số tệp trong số đó.(Windows Resource Protection found corrupt files but was unable to fix some of them.)

6. Sau khi quá trình quét kết thúc, hãy khởi động lại (restart) PC của bạn(your PC) .

7. Một lần nữa, khởi chạy Command Prompt với tư cách quản trị viên(Command Prompt as administrator) và thực hiện lần lượt các lệnh đã cho:

dism.exe /Online /cleanup-image /scanhealth dism.exe /Online /cleanup-image /restorehealth dism.exe /Online /cleanup-image /startcomponentcleanup

Lưu ý:(Note:) Bạn phải có kết nối internet đang hoạt động để thực hiện các lệnh DISM đúng cách.

Cũng đọc: (Also Read:) Sửa lỗi màn hình xanh Windows 10 Netwtw04.sys(Fix Windows 10 Netwtw04.sys Blue Screen Error)

Phương pháp 3: Sử dụng Công cụ chẩn đoán bộ nhớ của Windows(Method 3: Use Windows Memory Diagnostic Tool)

Công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows(Windows Memory Diagnostic Tool) là một chương trình kiểm tra bộ nhớ miễn phí để đảm bảo mọi vấn đề xảy ra với bộ nhớ hệ thống khi kích hoạt win32kfull.sys BSOD . Công cụ này rất dễ sử dụng và hệ thống sẽ được khởi động lại sau khi phân loại các lỗi. Làm theo các bước được đề cập bên dưới để sử dụng công cụ Chẩn đoán Bộ nhớ Windows(Windows Memory Diagnostic) .

1. Nhấn phím Windows(Windows key ) của bạn và nhập Chẩn đoán bộ nhớ Windows(Windows Memory Diagnostic ) vào thanh tìm kiếm và Mở.(Open.)

2. Nhấp vào Khởi động lại ngay bây giờ và kiểm tra(Restart now and check for problems (recommended) ) tùy chọn sự cố (được khuyến nghị) để quét máy tính của bạn để tìm sự cố bộ nhớ.

Lưu ý:(Note: ) Lưu công việc của bạn và đóng mọi chương trình đang mở trước khi khởi động lại.

3. Bây giờ, sau khi khởi động lại, Công cụ chẩn đoán bộ nhớ của Windows(Windows Memory Diagnostics Tool ) sẽ mở ra. Sau đó, nhấn phím F1(F1 ) để mở Tùy chọn(Options) .

4. Tại đây, sử dụng các phím mũi tên(arrow ) để điều hướng đến tùy chọn Extended và nhấn F10 để Áp dụng(Apply) .

Lưu ý:(Note: ) Các bài kiểm tra Mở rộng bao gồm tất cả các bài kiểm tra tiêu chuẩn cộng với MATS+ (cache disabled). Stride38, WSCHCKR, WStride-6. CHCKR4, WCHCKR3, ERAND, Stride6 (Cache disabled), and CHCKRS .

5. Chờ(Wait) cho đến khi kiểm tra bộ nhớ hoàn tất (quá trình này có thể mất vài phút) và kiểm tra xem có lỗi nào được báo cáo hay không. Nếu có, hãy ghi lại các lỗi (khắc phục sự cố cho phù hợp) và nhấn ESC để Thoát(Exit) công cụ.

Cũng nên đọc: (Also Read:) Sửa lỗi màn hình xanh Windows 10(Fix Windows 10 Blue Screen Error)

Phương pháp 5: Chạy Quét phần mềm độc hại(Method 5: Run Malware Scan)

BSOD của win32kfull.sys có thể xảy ra do các cuộc tấn công của phần mềm độc hại trên PC của bạn. Các lỗi đã xâm nhập vào PC có thể lây nhiễm và làm hỏng các tệp .sys cần thiết dẫn đến lỗi đã thảo luận. Tự hỏi Làm cách nào để chạy Quét vi-rút trên máy tính của tôi? (How do I Run a Virus Scan on my Computer?)Đây là cách xóa phần mềm độc hại khỏi PC của bạn trong Windows 10(How to Remove Malware from your PC in Windows 10) .

Phương pháp 6: Cập nhật trình điều khiển(Method 6: Update Drivers )

Lỗi BSOD(BSOD) của win32kfull.sys có thể xảy ra khi bạn có trình điều khiển lỗi thời. Thông thường(Often) , các trình điều khiển không tương thích cũng dẫn đến vấn đề tương tự. Để tránh bất kỳ lỗi nào, hãy cập nhật tất cả các trình điều khiển trong PC của bạn theo hướng dẫn bên dưới:

1. Nhấn phím Windows (Windows key ) và nhập Trình quản lý thiết bị(Device Manager) , nhấp vào Mở(Open) .

2. Bạn sẽ thấy Bộ điều hợp mạng(Network adapters) trên bảng điều khiển chính; bấm đúp vào nó để mở rộng nó.

3. Nhấp chuột phải vào trình điều khiển mạng( network driver) (ví dụ: Intel (R) Dual Band Wireless-AC 3168 ) và nhấp vào Cập nhật trình điều khiển(Update driver) .

4. Bây giờ, nhấp vào Tìm kiếm tự động các(Search automatically for drivers) tùy chọn trình điều khiển để định vị và cài đặt trình điều khiển tự động.

5A. Bây giờ, các trình điều khiển sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhất nếu chúng không được cập nhật.

5B. Nếu chúng đã ở giai đoạn cập nhật, màn hình sẽ hiển thị thông báo sau, Các trình điều khiển tốt nhất cho thiết bị của bạn đã được cài đặt(The best drivers for your device are already installed) . Nhấp vào Đóng(Close) để thoát khỏi cửa sổ.

Cũng nên đọc: (Also Read:) Sửa lỗi màn hình đỏ chết chóc (RSOD) trên Windows 10(Fix Red Screen of Death Error (RSOD) on Windows 10)

Phương pháp 7: Cập nhật Windows(Method 7: Update Windows )

Microsoft đang cố gắng cải thiện tất cả các phiên bản Windows của mình để mang đến một chiếc PC không có bất kỳ lỗi nào. Bạn có thể khắc phục các lỗi và sự cố liên quan đến bản vá trong máy tính Windows 10 của mình bằng cách cập nhật nó như sau:

1. Nhấn đồng thời Windows + I keys để khởi chạy Cài đặt(Settings) .

2. Nhấp vào ô Cập nhật & Bảo mật(Update & Security) , như được hiển thị.

3. Trong tab Windows Update , nhấp vào nút (Windows Update )Kiểm tra bản cập nhật(Check for updates) .

4A. Nếu có bản cập nhật mới, hãy nhấp vào Cài đặt ngay(Install now) và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khởi động lại PC của bạn khi hoàn tất.

4B. Nếu không, nó sẽ hiển thị thông báo Bạn đã cập nhật(You’re up to date) như hình.

Phương pháp 8: Gỡ cài đặt các chương trình đã cài đặt gần đây(Method 8: Uninstall Recently Installed Programs)

Nếu gần đây bạn đã cài đặt một chương trình mới trên PC của mình và sau đó gặp phải lỗi Màn hình xanh(Blue Screen) win32kfull.sys , thì điều đó cho thấy rằng chương trình đó không tương thích với PC của bạn. Đây là cách làm như vậy:

1. Làm theo hướng dẫn của chúng tôi về Cách khởi động vào Chế độ An toàn trong Windows 10(How to Boot to Safe Mode in Windows 10) tại đây.

2. Bây giờ nhấn phím Windows(Windows key) , nhập ứng dụng và tính năng(apps and features) , rồi nhấp vào Mở(Open) .

3. Nhấp vào conflicting/suspicious app (ví dụ: Battle.net) và chọn tùy chọn Gỡ cài (Uninstall ) đặt, như được mô tả bên dưới.

4. Nhấp vào Gỡ cài(Uninstall) đặt một lần nữa để xác nhận tương tự.

5. Cuối cùng, khởi động lại (restart) PC của bạn(your PC) .

Cũng đọc: (Also Read:) Làm thế nào để sửa lỗi màn hình trắng máy tính xách tay Window 10(How to Fix Window 10 Laptop White Screen)

Phương pháp 9: Gỡ ​​cài đặt các bản cập nhật gần đây(Method 9: Uninstall Recent Updates)

Nếu bạn gặp phải sự cố đã nêu sau khi cập nhật Hệ điều hành Windows(Windows OS) , trải nghiệm lướt web của bạn có thể không tương thích với bản cập nhật mới và trong trường hợp này, hãy gỡ cài đặt các bản cập nhật gần đây trên PC. Bạn cũng sẽ nhận được sự ổn định của PC sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật bị lỗi. Đây là cách làm.

1. Nhấn và giữ Windows + R keys để mở hộp thoại Run .

2. Nhập appwiz.cpl như được hiển thị và nhấn Enter .

3. Nhấp vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt(View installed updates) .

4. Chọn bản cập nhật gần đây nhất( most recent update) và nhấp vào Gỡ cài(Uninstall) đặt.

5. Xác nhận lời nhắc, nếu có, và khởi động lại PC của bạn(reboot your PC) .

Phương pháp 10: (Method 10: )Làm sạch (Clean)PC khởi động( Boot PC )

Các vấn đề liên quan đến win32kfull.sys BSOD Windows 10 có thể được khắc phục bằng cách khởi động sạch tất cả các dịch vụ và tệp cần thiết trong hệ thống Windows 10 của bạn , như được giải thích trong phương pháp này.

Lưu ý:(Note:) Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên(login as an administrator) để thực hiện khởi động sạch Windows.

1. Khởi chạy hộp thoại Run , nhập (Run )msconfig và nhấp vào nút OK .

2. Cửa sổ Cấu hình Hệ thống xuất hiện. (System Configuration)Tiếp theo, chuyển sang tab Dịch vụ .(Services)

3. Đánh dấu vào hộp bên cạnh Ẩn tất cả các dịch vụ của Microsoft(Hide all Microsoft services) và nhấp vào nút Tắt tất cả(Disable all) như được tô sáng.

4. Chuyển sang tab Khởi động(Startup tab) và nhấp vào liên kết để Mở Trình quản lý Tác vụ(Open Task Manager) .

5. Bây giờ, cửa sổ Task Manager sẽ bật lên. Chuyển sang tab Khởi động .(Startup)

6. Chọn các tác vụ khởi động(startup tasks) không bắt buộc và nhấp vào Tắt(Disable) hiển thị ở góc dưới cùng bên phải.

7. Thoát khỏi cửa sổ Task Manager và System Configuration . Cuối cùng, khởi động lại (restart) PC của bạn(your PC) .

Cũng nên đọc: (Also Read:) Sửa lỗi màn hình vàng chết chóc của Windows 10(Fix Windows 10 Yellow Screen of Death)

Phương pháp 11: Thực hiện Khôi phục Hệ thống(Method 11: Perform System Restore)

Bạn có thể gặp phải vấn đề đã thảo luận sau khi cập nhật Hệ điều hành của mình. Nếu vậy, bạn có thể khôi phục hệ thống Windows 10 của mình về phiên bản trước đó.(restore your Windows 10 system to its previous version.)

Phương pháp 12: Đặt lại PC(Method 12: Reset PC)

Nếu bạn không đạt được bất kỳ bản sửa lỗi nào bằng cách làm theo tất cả các phương pháp đã thảo luận ở trên, thì có cơ hội cuối cùng để đặt lại PC của bạn như sau:

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + I keys để mở Cài đặt(Settings ) trong hệ thống của bạn.

2. Chọn Cập nhật & Bảo mật(Update & Security) .

3. Chọn tùy chọn Khôi phục(Recovery ) và nhấp vào Bắt đầu.(Get started.)

4. Bây giờ, chọn một tùy chọn từ cửa sổ Đặt lại PC này(Reset this PC ) .

Tùy chọn giữ tệp của tôi (Keep my files ) sẽ xóa các ứng dụng và cài đặt nhưng vẫn giữ các tệp cá nhân của bạn.

sẽ xóa các ứng dụng và cài đặt nhưng vẫn giữ các tệp cá nhân của bạn. Tùy chọn Xóa mọi thứ(Remove everything ) sẽ xóa tất cả các tệp, ứng dụng và cài đặt cá nhân của bạn.

5. Cuối cùng, làm theo hướng dẫn trên màn hình(on-screen instructions) để hoàn tất quá trình đặt lại.

Khuyến khích:(Recommended:)

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này hữu ích và bạn có thể sửa lỗi win32kfull.sys BSOD trong Windows 10(fix win32kfull.sys BSOD in Windows 10) . Hãy cho chúng tôi biết phương pháp nào phù hợp nhất với bạn. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi / đề xuất nào liên quan đến bài viết này, vui lòng thả chúng trong phần nhận xét.

키워드에 대한 정보 win32kfull sys

다음은 Bing에서 win32kfull sys 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  자진 출국 신고서 | 하이코리아, , 불법체류자 자진신고 출국요령 상세안내 2994 좋은 평가 이 답변
See also  도로 주행 감점 | 도로주행시험 안내 동영상 9010 투표 이 답변

See also  지붕 위 의 바이올린 가사 | Sunrise, Sunset - 영화 Fiddler On The Roof (지붕 위의 바이얼린)중에서 [가사 번역] 상위 158개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error

 • easiest
 • way
 • to
 • fix
 • win32kfull.sys
 • bsod
 • error
 • windows 10
 • blue screen of death
 • repair windows
 • black screen

Easiest #2022 #Guide #to #fix #win32kfull.sys #BSOD #error


YouTube에서 win32kfull sys 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Easiest 2022 Guide to fix win32kfull.sys BSOD error | win32kfull sys, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *